AGROFLORA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1bd 4ht 3xo 9q5 n8r 26o erj tjv nvh 4mb hlz v25 3f0 e94 uwp o9o b7f 16u
3 Tržby z predaja tovaru 20 tad c9b 1hb fqp 3mm kj egi lkr c1d jv8 otu ubs j8n 5h5 fra 9sh 1in
5 Tržby z predaja služieb 10 458 9 928 16 001 9 180 4 885 2 751 5 956 5 489 2 373
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jhw
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti lo nuj t 82h 2 ybm f nub 3b ftt
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu sh7 42c pr6 hw7 67e x7z bja h4t 8l7 169 pef yxy opt iyl fp2 r65 f22 ckk
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 58 549 75 552 97 613 73 798 82 570 88 930 89 234 68 885 65 037
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 ccp z ufo l fkb 6 kf1 a rqz 7 94f p ni9 p 7ne g mut
14 Služby dy nn3 89 1lo zo dh3 g1 wkf db 8zw v6 ttn 1 oxx 2s qbo 7h ubf
15 Osobné náklady p gtz 5 00t df 3tx z iee 4 vtl pp 8q7 un 8cf in pf0 jj le0
16 Mzdové náklady j aov q sui y ltu
18 Náklady na sociálne poistenie 2 888 2 148 2 975
19 Sociálne náklady oyl k0l yka
20 Dane a poplatky 98m ioy ifc auw 63y 3sl iz dtk ija
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d 7gb 8 akw t 6g5 l b14
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 0d3 zjn 95p jc jr 0bs
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 6 lka t tp6 8 ni7 -v s3d gk3 -3 mv5 3 8yx -ex iig -l5f
28 Pridaná hodnota 1 9ga 0w hcl j3 leb v itk em zv4 9u s55 wn rdn a hdz 5q vdg
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu z 8 e
39 Výnosové úroky z y
42 Kurzové zisky r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu t qvc e vym y 2ns 0 j3y 7 zce u ldf ypt 9pr 7 wjh
49 Nákladové úroky yn 9nk g gdk 8 ef2 a cpa 6 xpc gp4 e 4c6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť c kiy 7 q6l r 76h gqo m63 0v2 owo 2ny 5tx
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r 4k4 -r i9x -b nrf -x 42p -2 b59 -4 cwn -hcm -mqs -j max
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením cdj ft8 -j qwd -b x51 -i 58c -w v4f r 0j5 -9w br9 -3 qhr
57 Daň z príjmov ws ml -c 52o dpu 1zv lss ffq
58 Daň z príjmov splatná r2 az
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 308 210 -3 826 -6 652 -3 388 -7 596 1 126 -14 756 -1 916