AGROFLORA, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet v7t bo0 bph fwv mjb ux0 7qq 47u xi2 ko4 ayu dle 1qe r3h 1d4 dsc
3 Tržby z predaja tovaru cp m8u zvp f0v 5t z1k fu6 siy heq j9t htk cg7 1vw htv 9m3 voy
5 Tržby z predaja služieb 10 458 9 928 9 180 4 885 2 751 5 956 5 489 2 373
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fjg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti hq vpg a edp u y6y ws vyg
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu rhu b1s 0cg 3jn x42 gsl 1gt jbl 75s 8cs ajg f55 rjm prr tgd xh4
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 58 549 75 552 73 798 82 570 88 930 89 234 68 885 65 037
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 6 h0l 1 9pd g 2c2 2 pqf w rr8 o t92 z cv2 c 537
14 Služby ao 4oj gu niv 3b ojq jd r7x 3z bfb g h6r q7 7ly r2 30z
15 Osobné náklady i xao y nbz n r3d g gum pl ekz mh bu1 0k 1ed 4w sdq
16 Mzdové náklady c 2ty l anm b 1lt
18 Náklady na sociálne poistenie 2 888 2 148 2 170
19 Sociálne náklady sa1 3tt qae
20 Dane a poplatky wuo o8x qk1 x74 aoc kn 2hi dp2
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku f k52 f mkz x rnj
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť qqm e38 15a l8 he t18
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti a ekw r 8xl -1 auq ksp -v ljq i kl5 -9f a1s -sip
28 Pridaná hodnota 0 dho av lvh x sd6 z6 jky 3o 7t3 xl rdj r 731 tw z1s
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu t z
39 Výnosové úroky g
42 Kurzové zisky v
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 lxe t rup w 4ky 8 qc5 h 6hx b2d lim y uk6
49 Nákladové úroky 3t duz t dz8 b un8 u 9o2 vna i 519
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 4 dzc f ufx 248 4ay xwi th4 di3 xid
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -a 145 -v yfi -w tfw -o sr9 -8 nsc -fm7 -ttu -q 462
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením ycy lv5 -u cxe -m hze -j 5cj s 36v -5s 9ze -w u9u
57 Daň z príjmov nv 54 -b cvu 2hn t3l jt4 10o
58 Daň z príjmov splatná px 8b -q vwl
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 308 210 -6 652 -3 388 -7 596 1 126 -14 756 -1 916