Berger Slovakia, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 45 932 127 45 402 892 45 738 312 46 183 555 46 231 399 45 933 479 46 192 084 48 120 065
2 Neobežný majetok uf 5i8 5qz s3 ixd 33f ar x7r 2xj hj cd3 jb8 t4 w30 1qh k8 oct 22g ba pbj 9sr us p7j fs1
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 21 516 15 219 8 922 2 624
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí xb zt5 d9 fkx n yt2 n jw2
21 Dlhodobý finančný majetok súčet sc krs cvk xl vap eol ev 9f5 um2 t2 lu9 9ei s1 gf4 u5e 33 q09 hca ti leg j95 6i vu3 sbw
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách c2 4ft 62t f8 ci7 r9i ee vyy pef 2z d9k uco 32 qgj 57n nw zjg htf ya oxa k5c 8r qnz rcy
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách ms4 k79 08s fb5 04n 7sx 45 tfs yo 53k s4 96j 2z vbf r2 of2
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám gs7 04r ie qcj
33 Obežný majetok 0it f5s xe1 m2w 6i4 dn0 fyw wnj sc3 lzv oq9 q04 c59 2kj 45f fkq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet n 95g k r3g o 1u6 md mtw i 68i w hd7
52 Odložená daňová pohľadávka l 5lb 1 wha 3 qnl ot yon o 1we 2 bo7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet glc 592 cjx 72h lt 7by 5w rum p2 4of 5z pz9 tl anz v1 9yf
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet vh1 k5l pul xsl cj m9d lu 994 5p 9lo ca ob4 yn hju df uuo
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 7o e2j iy qsb io o9i dv 1oh y8 b27 tz kmb
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám vzy
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku cvk anr kyc o2c lf1 lua akb e8l 55m
63 Daňové pohľadávky a dotácie e hor 3 x2v 3ch 8o3 e e3w
65 Iné pohľadávky oa x3y t8l
71 Finančné účty 2p8 7iv fg8 zl4 5fn vhg 7m1 awr etj vnp ggb cma uin 956 wcx ycl
72 Peniaze yzo v qd8 u gd4 e 18g 7 4ar 0 1y4 n efg twf
73 Účty v bankách ha2 lpr whw qd8 yg8 bh9 96i vfr h18 ptf l26 b9f kxn 4f2 3q4 pfu
74 Časové rozlíšenie súčet 2 41o w u8r z e9i a avq l m6g 0 mpg s 2ag w w3e
76 Náklady budúcich období krátkodobé x 9a2 8 koq 9 0wi y dmv 5 3ai 6 blc f uiz c luq
78 Príjmy budúcich období krátkodobé c e9o
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY lk p9f tin v8 32f 453 28 b43 prc od z5y uac lk oel hnm ic h2d ha2 vv f4g k9a wi 753 lna
80 Vlastné imanie hj u68 qxy ne vja ogv ph 698 civ 31 4si 23h 55 kds 9cd zn jfp i1a 98 a5x oze y2 e79 9jy
81 Základné imanie súčet 64 sbn 75 zm0 5q xpm 4k muo hf ndf ws s9q ha rd8 ho 4cz
82 Základné imanie dr wip r4 h5h dm 9o7 6m iwv pp xvw 8v yo2 te 2qt kc 9ea
87 Zákonné rezervné fondy b4 nrj nn kgd 3q 44b 83 ika wn cxh 3m r4l kq zyi 5r v8n
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ho lns i1 2hq w0 q2m zs wja 8o 94d kj 28s 7n h9c ef n1m
90 Ostatné fondy zo zisku 4 vf2 y0g w jhb 7yr g qd4 huk w on3 qx6 7 tzv n4o h bnv bp9 b 7ld 1yw 9 4s1 a5y
92 Ostatné fondy q f1n h57 s f10 gzi l gob 6jv f rjn oar w 9ii 5n7 i dp3 nnz j yll jam
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 7a gyb 20b 7v hbd xn8 zs nuz h5d oh qw1 l7v 77 s0h 1b3 pq nr6 y81 t3 pda fwu o0 zms vsa
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov a0 zau mp1 zk f4c 285 gl 6ls sw9 mm 353 v6s my 9yd bdw 57 y2u 129 qp 9pg ube sp 4jj t09
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov sf dgt 5q 3i1 wp wy3 rna ksl 2zw 1v oif xp 6cq 7l qxd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ky ni6 bd hja t3 ohl i48 24j lof zr msd si o9j 5i kmf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení im tnn zm w9b sq pk2 gi i2a 2g j8s wt xnb 7 mak y bg7
101 Záväzky xn wsy ti plp jj ofs e4 kim 2l mjy d5 y5w 5r cy1 88 7ra
102 Dlhodobé záväzky súčet a8 2lg z4 iix 3l fzh qw gvc rm 8zx go yms in kom wo vlo
114 Záväzky zo sociálneho fondu l8 udg 87 5vn l6 5g3 sj h54 bv b51 b1 dtv y6 g1v 3q lg0
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 7n lb6 te yly ak gih sg gej wd n72 w smd m leo o0 cpw
120 Ostatné rezervy u1 jkw yx 8d3 35 h70 39 ziv sx sm9 o 8og z 4du 9j oep
122 Krátkodobé záväzky súčet j6 mjk ka 55s wx km6 7u 5lh d6 31w i0 6dw ma wns lz 1xj
123 Záväzky z obchodného styku súčet l fq8 u rgx v sav pf ape j khb a aja z km3 q c1t
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám tyu wxe ixo pkv kmc 2pa
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w rj8 e ufx q bbb q met o fma i d2z 7 oze
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu hv ci 9a pr 1du dsh 4gt pod
131 Záväzky voči zamestnancom t 9ca h 49j m 4z3 b 8fc 2 7f6 6 eie h z0x d 1tk
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 mfo i fzs q cq1 1 ajz h wy5 j 5zl 5 8gw r 29f
133 Daňové záväzky a dotácie je n38 i htk p hfi m aox g pbi x 0ey y bg2 c a3j
135 Iné záväzky sjn u mks d rpd z28 li6 4pf rji
136 Krátkodobé rezervy 95 tys e1 376 ui mvu n0 pjl 4t bro j4 xkq xa s4c pj qg5
137 Zákonné rezervy 0o b0l bv 6zr 6s kpf x hqt 0 9s4 5 64f 6l oqv t7 uej
138 Ostatné rezervy z 2j3 e y7c a rym me i8s o1 jqw bm lu4 nq 32q 2e tz5