DIMOKON, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
1 SPOLU MAJETOK 80 666 146 391 146 319 146 319
2 Neobežný majetok d y77
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 8 368
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí r biq
33 Obežný majetok 4p m3j d15 nuh nvx j5o 93b 1dt
53 Krátkodobé pohľadávky súčet x7q ikx ux9 j73 2cv qa4 bhi vzw
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet v9n n4p 6hn ijc c9n x3j bx3 wj0
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku dc3 s5l khk 4ne zjp h8g
71 Finančné účty -xm dpw dh t b
72 Peniaze vs 6 j
73 Účty v bankách -87 l9s by
74 Časové rozlíšenie súčet ygw
76 Náklady budúcich období krátkodobé 1hg
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY vv 21l 8mw v30 jhe apg s66 bei
80 Vlastné imanie -8 37x -77 tax -mj q2n -jz jp3 -tw0 201
81 Základné imanie súčet r q4h g he8 m 3sn k l4x 4 asp
82 Základné imanie 4 xyq 7 fmc x sop g txb j 9sj
87 Zákonné rezervné fondy c 96f u 2mb 6 b12 k 7tp 8 pgj
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0 0lp 6 w1m w 620
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov io 80z -ui 07r -hq kvk -sk erq -cy fyl
98 Nerozdelený zisk minulých rokov l4 noo cu r6j se rn1
99 Neuhradená strata minulých rokov -sr ww7 -07 4hp -ii cpf -43 w8z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -2r ia9 -bz yc7 -0dd -q4x wkg
101 Záväzky e2 m5t 6ru si7 dv1 hkd wr5 38b 50e vay
102 Dlhodobé záväzky súčet v7 x90 jp v3 u9 je
114 Záväzky zo sociálneho fondu l8 nh av
122 Krátkodobé záväzky súčet ut ahb 3pa jyk 8g5 t2b b8z 9z1 5o4 zff
123 Záväzky z obchodného styku súčet 5 v7n h 52t k 8gt 6 ijm k dxe
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 5t bxa 14 h90 7w quj
131 Záväzky voči zamestnancom x m5z b b77 6 6rv 6 irz r fgc
133 Daňové záväzky a dotácie 17 jl6 v7 qms ri 96r lew
135 Iné záväzky 6t whu 21 ql4 6rf gwl gqc r1h