Oraving, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2921/L
Dátum vzniku
18.10.1995
Konanie menom spoločnosti
V mene spoločnosti sú oprávnení konať a podpisovať spoločne vždy najmenej dvaja konatelia. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripoja konatelia k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis a označenie "konateľ".
Základné imanie
6 690,00 €
Predmety činnosti
 • Prípravné práce k realizácii stavby (od 1.8.2017)
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 1.8.2017)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby (od 1.8.2017)
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla (od 1.8.2017)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 1.8.2017)
 • Vedenie účtovníctva (od 1.8.2017)
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov (od 1.8.2017)
 • Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky (od 1.8.2017)
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 1.8.2017)
 • Čistiace a upratovacie služby (od 1.8.2017)
 • Administratívne služby (od 1.8.2017)
 • Skladovanie a pomocné činnosti v doprave (od 1.8.2017)
 • Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení (od 1.8.2017)
 • Výkon činnosti stavebného dozoru (od 2.7.2016)
 • Výkon činnosti stavbyvedúceho (od 2.7.2016)
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien (od 2.7.2016)
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom (od 2.7.2016)
 • správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností (od 23.6.2011)
 • vykonávanie inžinierskych stavieb (vrátane vybavenia sídlištných celkov) (od 18.10.1995)
 • vykonávanie priemyslelných stavieb (od 18.10.1995)
 • vykonávanie bytových a občianskych stavieb (od 18.10.1995)
 • vyknávanie dopravných stavieb - cestné stavby, vodné stavby (od 18.10.1995)
 • stavba budov (od 18.10.1995)
 • strojárenská výroba, kovoobrábanie, zámočníctvo (od 18.10.1995)
 • obchodná činnosť v rámci voľných živností (od 18.10.1995)
 • zobraziť ukončené
 • činnosti v oblasti nehnuteľností s vlastným alebo prenajatým majetkom (od 14.7.1997 do 31.7.2017)
 • prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva (od 14.7.1997 do 31.7.2017)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Juraj Ratica
  Riečna 859
  Rabča
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.10.1995
 • Ing. Milan Žofaj
  Na Grunte 13019/16
  83152 Bratislava
  Slovensko
  Vznik funkcie: 18.10.1995
 • Jozef Laštík
  Alej Slobody 1890
  Dolný Kubín
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.04.2001
Ďalsie právne skutočnosti
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 7.1.2003 bol schválený dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení dňa 6.6.2001 bol schválený Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
 • Na valnom zhromaždení konanom dňa 31.7. 1998 bol schválený dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.6.1998 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.5.1997 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 10.10.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 8051
Uložené listiny
 • Výročmá správa 2004, audit. správa, účt. závierka 2004,
 • Účtovná závierka 2006
 • Účtovná závierka 2006+VS+SNA
 • Účtovná závierka 2007
 • účtovna závierka 2008 + poznámky + výročna správa 2008 + správa audítora
 • účtovná závierka 2009 + poznámky + VS + SNA
 • Spoločenská zmluva ÚZ - Oraving, s.r.o.
 • Zápisnica z VZ - Oraving, s.r.o.
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení - Oraving, s.r.o.
 • účtovná závierka 2010 + poznámky
 • Výročná správa 2010 vrátane účtovnej závierky 2010 + SNA
 • Účtovná závierka 2011+Poznámky
 • účtovná závierka za rok 2011+poznámky+výročná správa+správa audítora+dodatok správy audítora
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Správa nezávislého audítora
 • Výročná správa 2012 + Účtovná závierka 2012 + Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Úplné znenie SZ z 28/6/16
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy.zep
 • zápisnica VZ.zep
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • potvrdenie o ukončení podnikania.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.doc
 • Zápisnica z VZ z 28/6/16
 • Výročná správa 2005, účt. závierka 2005, audit. správa,
 • Úplné znenie SZ: 19.9.2005,
 • Zápisnica z MVZ: 19.9.2005,
 • Výročná a audítorská správa, účtovná závierka 2003,
 • 2x výročná správa 2002
 • Úz. spol. zmluvy, dodatok č. 5, zápis val. zhromaždenia, zápis Mvz, 2x pod. vzor, účt. závierka,
 • Výr. správa 2001
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
10.12.2019
Domény