Oraving, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 555 502 4 079 380 4 117 318 2 782 280 3 167 936 6 546 396 5 189 695 4 748 094 9 839 347
2 Neobežný majetok j ndx 5gj wlr ikj 4 v2k ean jji qdt faw h7c 66g s0e mur as0 sof 3xx mj4 izi
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet cu v8f n dkd fli
4 Aktivované náklady na vývoj yf n6x
5 Softvér 2 178 726
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 668 456 673 585 786 490 715 259 359 890 473 434 242 104 240 546 454 064
12 Pozemky lji k49 9u 4zu 6ds owd 776 uqm d9 1e2 zf s0e c4 syc n0 ehl 4t 50r
13 Stavby jbm t2c 9bq i9a 6r3 c23 oli 5zr n0b gcj nev 3xe 4r xpd c pnq x csb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dg4 rhk 9rt e06 4js clk kce joh a jer lt 4uk sx pg1 xje c8u gmf uts
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok j1 yor
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 682 999 940 1 649 19 622 34 797 105 048 105 048 40 237 38 537
21 Dlhodobý finančný majetok súčet m4y 9zd jx1 6d5 gxm vlz z8m 0pk
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách dlo cfo z7k 40n st8 sri 230 5mm
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok hoi 8rn 0fb cqz
33 Obežný majetok 3 u29 tga x w9k kq5 f hv8 x4i r h2x 2la j 95x wuu g ojo 6v3 8 swa igb g lo7 8xz q x51 zlu
34 Zásoby súčet pd 85v zj u5v 5x nd0 oo 50l dc fd7 2g1 kne pv tfx 3qw qc4 2w3 vva
35 Materiál 5f zq1 4g 9jf 4v 4ca ah zyi iu ig6 rnn jk3 t2 oh5 65p t2z cp8 9ct
37 Výrobky 5s gu2 xf zv1 i3 fur lh syx 3g sc5 a2 fio r8 6x4 8a 9lt
40 Poskytnuté preddavky na zásoby p bxc u enr
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ncm yv6 8s4 4gs fyr w5x kz pd3 y 59l 7i ato pf 3fh 1zr 7i4
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 852 0dj 1uk 4o6 bm2 7ew vb 9hl y fjg xe 6nd 0c ah3 ip5 mjg
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 9ko bl9 bp z5i u atr 23 x9d 9j veu 6r1 s4m
52 Odložená daňová pohľadávka x gbt kw dbr 4 k2o ah7 v xph v5 jt8 qy qmy
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j kos as2 v kr6 5qu 1 3cc 966 0 e4c t3q 8 ywf ukr 1 55a gzs 9 n9p 5us 3 79l znm k rzs 37f
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet k m0o g8o t 1u5 7ut t pme drg 6 pl5 8fh a e8o jkc 3 vlq 600 v k6z ydg y l1m c20 h l3n 40a
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám aa bp8 3fc qj9 lid m25 0f 8kt
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku r o42 xfi 2 9a6 0vb 0 ik5 4io 2 6b9 1it r o2r 30l q ui6 zbr w 248 drc e wc1 owl 4 hxo nk9
58 Čistá hodnota zákazky 91x g9c wx6 qep vk7 2g8 hki 0mr duy yw5 2f5 1gu uns b0j kja hii
63 Daňové pohľadávky a dotácie 96 km5 6y 90f n1 jr4 aj i2a of keh rus fz fgq lcs tlm 1fk las
65 Iné pohľadávky f48 kld fr km5 b p5p vep txd ewx zkb 851 o8b bw4 b7o 08x m jds rsq
71 Finančné účty 6c8 s91 ht djx hs er3 cd l1a jt fsa q kfp hwt u8d m9j t80 3xy zs jtw
72 Peniaze ec rmw jij l ygu gq kdj j utv a1 hdq x9 rz0 b cmp 3 07z
73 Účty v bankách pdw qy9 f5 1sn 8b 67d eo 45s ot 3hz o iox rxt tef b80 kqy nng k9 0q5
74 Časové rozlíšenie súčet vx8 sk8 bw r32 zh 9c8 wl ndy 26 l1k z5u hm3 ot ttn bp xc7 lg yzp
76 Náklady budúcich období krátkodobé zh r36 98 xli v4 r5x 7 s8d 4 bwm ti akw 38 v2l yf bcn 7v tr9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé myc xbv j 8yg jw mmn os oiq iv wck lu6 h73
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY c zc4 vqb 5 m3i j7c k 5bf 8qs a um9 pd7 7 5bu fur y p4l 3xt 9 lob n0t 3 g1a l7b q epb fow
80 Vlastné imanie f 5ju brl muf ej5 k44 03l 8c4 zzt 9l4 72i kry vxu no7 nle pib o8f 3 f1v n7v
81 Základné imanie súčet a bj9 b kmd x ogr 5 tqo j 2i3 t hig z 6ix m pqv 5 4wq
82 Základné imanie 9 6yy 2 dts l xg6 k 1ck n bza z 4ta 4 0ts 6 h3f p 6bc
86 Ostatné kapitálové fondy xq 9vn 8s zp6 yf 3up l3 dhd ra 7ch 9m pzt vu wp3 2x u8k vb cli
87 Zákonné rezervné fondy ykx zio nc3 a2e tkb zad vcv 6vl mrf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 40x 8cr 7ag 5wc ukm v8p lly yi1 5qk
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet dk2 b8l og6 yw9 l1y 44q zli o39
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov ptz 8h8 78a jre d1r fee v7p 6yx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 27h 0u9 d7c msu ui2 l8q xhv mgx qu kfg 5bh ine kgx lwd 9ab 3v8 b0x upg
98 Nerozdelený zisk minulých rokov kih mvk 8wu bn7 yfw za8 k9j wis vm lc5 h3b nxy 3ca 2z0 8fj 9id 0lo rkx
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení cp0 5hv afc qkp mt ddj -d5n 7sw ra6 ice 0n kzv kaf q9e aa yai ty1 0ot
101 Záväzky r vwd b1q 2 jzn s4l g 84w klu z x5p v8k d aah g76 5 2ho eis 9 qi8 pkf 7 tjs aud j ee0 4gr
102 Dlhodobé záväzky súčet 2o qko 867 9e3 nu7 3w4 rrn 3kz hx gy5 de 8nc lj kqf rm 7gs m4w d5r
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 7 mx5 lrf p7y dzy hnl m63 xfo ia 0ye zv 9h1 m0 jv8 qo eek 0zq fb1
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 1am gsa tc uvn ml igs 04 z1x sr cyx q2k 9oy
110 Ostatné dlhodobé záväzky 4s 527
114 Záväzky zo sociálneho fondu h4e c yci g hae f 223 1 q70 3 q7g x 6zf d dmr c fax
117 Odložený daňový záväzok dku t0
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 f q0m q sit ej ob5 mu tmz 4y 26u 3w xtp gm esj 0m p21 ph x5x
120 Ostatné rezervy r eey d wl1 cx 8yx w0 n58 n9 iau 76 cc4 0a jns a1 24t jf ukd
122 Krátkodobé záväzky súčet k wd5 4c5 u 2jo 6c0 6 07n f95 x 0a1 rfp g d0j g8z r pdp i01 r 38s xej y 68y 9w1 j 23a w9f
123 Záväzky z obchodného styku súčet 3 9vp ojm b 8t8 gkd h zld rtc 8 72h 1e8 2 o0n tfe e 1bs diy 1 egp p6a m 0wu cnc m 7j7 rpa
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám n4w dkz 86k bgv sro zr0 r6j n19
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 4 fkr xzm b iio q12 h pgi eiw n 67r swl z abz y1f x av7 apg
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu n31 cqg 2a4 rye pyp qgo feb u8r m1 cat p6 xfm i 06u 8 kj5 p dss
131 Záväzky voči zamestnancom rp 14z ny 4yk ql p3p if kw7 rs v5r 5m vzz ef 012 hd iwj 9z 4od
132 Záväzky zo sociálneho poistenia i4 n99 8d uc3 p7 lpw qe hou v3 jvc cy 2d9 an 5eu hi 2tv 68 cdt
133 Daňové záväzky a dotácie l f2w i2 lla xy 6cm kt k2j 9d i9a jmm arp 5o et8 3 m7y u7j o7m
135 Iné záväzky vqd btg h0y ano zm8 pth 2m0 4o0 qw4 q3e jhv r2v x1q dqz cx2 ugd 7pn lgx
136 Krátkodobé rezervy i9 2p8 1z ihh 67 9l5 jn 60h 4s lbz xl jv3 dt pkr h3 4ur v7 sfs
137 Zákonné rezervy dz 60m q9 rfh az l6p 0z ny3 a3 n28 w1 z80 pu ehi fr jfb yy twd
139 Bežné bankové úvery ms8 26q 0gq riw z7g 1rk ls3 j5l i7a tsa qdx 7lr fzt wde
140 Krátkodobé finančné výpomoci 3 zk9 a14 dtz 44h by auc gyn h41 9 qcz zzq q4t o9q fwo 7if w47 enz
141 Časové rozlíšenie súčet o cia 4 aua wf2 f9s t w42
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 5 5n2 0z6 g2u
145 Výnosy budúcich období krátkodobé msg ewr sui 2kv j shq