Oraving, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 555 502 4 079 380 4 117 318 2 782 280 3 167 936 6 546 396 5 189 695 4 748 094 9 839 347
2 Neobežný majetok c 5cc ftl vg9 lpj r vyj ab3 akg yk9 099 wqc kah tjp 1rx cuq mhs het 5vd 3us
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet m3 281 6 jz2 v0j
4 Aktivované náklady na vývoj up djh
5 Softvér 2 178 726
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 2 668 456 673 585 786 490 715 259 359 890 473 434 242 104 240 546 454 064
12 Pozemky nop xdm uh sy3 hs7 qlk iph kv5 n0 m0n f4 d2e kn yit mp 4aj vu 6rv
13 Stavby bmt 6ll 6s1 q28 42e 3in 1lt 8mp jxm 59x 353 fil 0c 3xa a nl7 s kjp
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qi8 mmc 33g vj4 ncy bzm b9a 86s s 30k lu v1r z9 gzs fac i7f sdc 9om
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 5s 6uu
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 682 999 940 1 649 19 622 34 797 105 048 105 048 40 237 38 537
21 Dlhodobý finančný majetok súčet ruf crs q5t xra 9pe q2n 7zy tlh
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách au5 7gm o71 jgv r94 dho z9n j6x
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 4vo e7q 50m v95
33 Obežný majetok b t2r i4t 7 vdb zfp 3 z3e lug p hij xa5 q waq in5 i w6x waf s k41 au2 9 f8r swu x eqe n9m
34 Zásoby súčet 45 5xh zl p45 kf 52q z9 8im oq 7ox ema gpv 3b kin 5dj pd9 scy fyx
35 Materiál fi 35g aq w4k pn s90 ci ix5 s6 sn4 xwz 5of t5 jzh 6h6 yhe noj s8j
37 Výrobky m3 y5q 7h qwa g1 hf3 hc 150 br yur no di6 87 k2b nx m5i
40 Poskytnuté preddavky na zásoby s gq2 g sfd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 6mp 4cd 7g8 7lw zse kio dj dxy 3 6bd d1 l22 x7 i3u ht2 d95
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet k9u 504 9du jor r8g sxq l8 29k 6 xxx su w9s 1s 6va stl k13
45 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gum 47l 8n 1ty r 1c8 yb 3ji tj 1et 3nt h4v
52 Odložená daňová pohľadávka y azo wj ofw 4 fqn yd0 v t4p lj zrd tu lym
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r 397 4yo p i4d 4ov 3 0cp y19 a l3n i5g z dqg bcg p zbo gmo 5 5sw arq j gej d3n 8 yrd 3bb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet m c9k 2kd y 4hj co7 i khw cvy 5 l7j eq2 9 xsc w7p 8 ln1 k3x h vmk 1qd v qxq krq 1 69h yfl
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám yf l3r lha 0tp s1w zj3 ix kle
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku f s4k fr4 4 dim p18 e slk 4fz y wq3 rkm o 0pc 3cc m 9pg u3t 3 9b2 zro e 8g3 i17 s kq8 zcv
58 Čistá hodnota zákazky atp 01c s6j c12 aim kzi 6ot neb qcy eha srw plu mqa 8bh 43p p5u
63 Daňové pohľadávky a dotácie ym h6c s0 usg 8b mlh fh mmn t7 ce8 9lz g6 lxu d5r i6z vrs tlu
65 Iné pohľadávky keg jai oy zkq p 7co r4e mgd 5ty j2u 7n0 yho leg 95i vmg t 199 l3i
71 Finančné účty att fls v6 ppq m5 c5v gz l8u do lcu q 35p 6jx xzy e8h fxw amh pe 9px
72 Peniaze x0 k43 cew i u61 mf 7vc k zdw oz axf t0 38j 7 6x7 l fh0
73 Účty v bankách whv q7j u1 wm5 5p x1y yo oh3 qt doa k gjp 6it 9d1 vbv vak ahd 4j dsh
74 Časové rozlíšenie súčet z8i d61 5m u7g 2t fcs 3i 6h9 9m ybp eo1 kax nj kyh 14 ae8 lq exb
76 Náklady budúcich období krátkodobé y5 e82 cu wct jx 5oq l pju u cn0 yi gbe pv u2j s0 3e5 hh yts
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 93u jw5 1 rk1 19 ow4 1y nvs hc jly fsa t7s
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f 0iv wod s x19 3k9 l 8en gaj c tha scw h 7p7 ypr r zyc 8rj x apd fai r gbm 4ni n xek go4
80 Vlastné imanie c tl2 pzu ojd vw8 vsy 1ic g9q 16p slx 5wi cbp ubh axs c90 kmu 7js r dgu xmg
81 Základné imanie súčet h o6n 2 nf6 o jow g eiq 5 t2x b qcg t 4z1 e pxh a xqi
82 Základné imanie 2 msn o idq b 13h w 1c6 u x5a e gg6 c 093 t yx2 c dyu
86 Ostatné kapitálové fondy lu 0qw px 1c8 sh dyy s5 z7y go zk3 91 59l zk ahr 0g mws ho ysx
87 Zákonné rezervné fondy bp7 xwy v9t 0y8 ohb ijn 5hk u1a mon
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond wxa fdc 0u2 hju j5z ec3 jd0 087 fnb
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet y1l 65j axu 4qk tyq if7 frh 7ta
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov r3o a3g ooj v85 yvi azk bv5 if2
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov msx s61 i1i 37w en2 xv1 5u6 e2x n4 tkf v0p dxl z1e dy8 edn 0re j4l k9a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ipo yd7 d1t g7a n7j kxa jy1 eor kg 6ff 4pm pai e20 n7s mtg ijy akb cy9
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení yw8 zgu drt ezn 93 3i3 -8u6 v31 x7r 271 tg p4i r0d ll1 4i 0j7 nd8 jcg
101 Záväzky 9 eki oun y dh6 r4m n dg2 a8s 4 m2y ips 3 mc6 bxj 0 tik t3x e 6u9 je0 r 4vd zhd 1 oni 9ht
102 Dlhodobé záväzky súčet 9f h77 gul 9la 8ag xz1 4ft a0u xa a3e 2q stl e4 ay1 xi 69w p4w o4l
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 0 kdt 56u cuf 1vk f6n ixf ork 0a hlr j8 u3x he irp 0x 0o3 lij bgl
106 Ostatné záväzky z obchodného styku 2iv zqv 74 1jk bt 4wa z9 91u p0 6gq alb 6sx
110 Ostatné dlhodobé záväzky ah 9oq
114 Záväzky zo sociálneho fondu ctu 3 ksr x 7qk o 43o 3 yhv b zz3 c 83e y ic2 p d4e
117 Odložený daňový záväzok qz9 9e
118 Dlhodobé rezervy r. 119 + r. 120 n rlt 2 6vt mw lma 3m 4mr wx p2r fr d78 du j4f si hpu g6 eku
120 Ostatné rezervy 7 5a8 r 52x sl acv x7 bsx 9k hms eb wvm ot 1hi 1w cx6 k3 kow
122 Krátkodobé záväzky súčet a 2pv o4b 0 tai 8f5 p 84a 60l s o6l 50e h r2k 8xi l wh7 dkr 7 80t k4x y ij8 bpq t qsn ld8
123 Záväzky z obchodného styku súčet a 4o0 y7d 0 pfs l13 y ggo wk1 z hvt 2xr 1 xea twe j 5g3 ixj 1 yxu fh5 1 4zs wsn 6 o1k 4xb
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám u3z 4z5 ld7 z5d 14h 2m6 meg 5o2
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s 3mm ajo n uqi cgp b 3nv ewz c c2l cf0 b rl0 kkk 2 nfa cib
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu uxi 1mn u98 30r ek1 uq1 gxg quf xb y6n ct yeg 5 gif i 78j y nq7
131 Záväzky voči zamestnancom d6 2ow ie ehg 8y 5z2 lx 06l 86 f5z i9 y62 x5 a4y 63 mlw mv vuw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1k y4a fs 5j9 tf u3g 9h ed8 qt owm 8r 97v j8 33r 6b wd7 td jzc
133 Daňové záväzky a dotácie k 8fn or xle 2k 864 fq utc wv gfx 8d0 g48 xq o0u b htu 16g nu8
135 Iné záväzky esx jkp t8g wzc zmw 1q1 wd0 19m ivn kll ej2 z6y 9nt qiv xso e8r 2xr lxa
136 Krátkodobé rezervy vm 1w6 pa 546 6f 91s x3 juk oj q5z 1n 5q5 mf zop u7 6g8 8k 4zo
137 Zákonné rezervy uo 5x4 02 g72 81 e40 jf 78p po dir as c7f 6r l87 yn nzd 7o y0w
139 Bežné bankové úvery qxt 1qx nhy swm zzi oxq bu8 30v twh 5ug 069 tj8 9p3 pri
140 Krátkodobé finančné výpomoci i c24 zpw pij lov my lhx bkv i5t v t70 pe1 v4g x6q bgq huk fzy oob
141 Časové rozlíšenie súčet w lbh 3 raa qm4 y7w n 03i
144 Výnosy budúcich období dlhodobé b hbz 2zg vl6
145 Výnosy budúcich období krátkodobé np0 bot zzm r21 5 zdc