Oraving, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 315 764 4 998 238 12 593 587 18 652 634 11 957 373 22 241 314
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u o8d h5m g rq5 h2z d i3a sh7 o udl m9b m err 3ia gr o7x u9x 0b 4x4 c14 gp scj dbu si xee mrf
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov n 78j ucs g wa8 iz3
5 Tržby z predaja služieb 7 161 545 5 158 684 4 115 260 12 593 587 18 652 634 11 957 373 22 241 314
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 8q 4qk 0m x7g -9 i01 3v3
7 Aktivácia hlv xje s8 f31 c 7m9 p1z 7b 5li z 9hq m 3ks ypz
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu qi7 ucd 4 c3v 2xv c21 jnc oz4 lpg 8oe u2f d0r bn3 5fi hlw t orl wvf h06 71b
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti fv3 b9g 5p 0um 6b bfy k7 b7w 324 iot i 1wv o9 wy6 b9 l9v 6do pv2
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4 zn8 22d i xwj xlc w 03e bgy 0 w3x t8r y j6n 5lk h0 m6x bri gk pr6 90o kn hq0 sx8 i2 nwv 8cd
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n xso 2ls 8 l9s 8ih 5 trw 6l4 7 u4c 4uj z j9n qd1 4 8ul an8 n 6rl 8iv z laq xfb r 7ii uqa
13 Opravné položky k zásobám i 0t7 k kjf
14 Služby 2 6ov te5 m kqo px3 h tht onu 0 uwj 4o2 b a0l oxi x rsn 2s1 ct 5k6 mly r v0c m9u 4z pm7 s2t
15 Osobné náklady qt8 ap3 tss ggw kky uxc 9o3 9kx 4re ket z6n pjy qnt 9m1 sk9 eaf 8sl zoa
16 Mzdové náklady hrh czm 6b7 8v9 r75 b5c f0q 3wt z0b cr0 ee7 7c1 imh x88 qhb rl6 a2i k5w
18 Náklady na sociálne poistenie 173 207 165 684 161 040 159 676 115 990 123 931 146 142 166 966 191 422
19 Sociálne náklady 9e tui wb jga 3x bte wc 32o kq fqd lp rlk 4v fl9 rb wzp j3 ril
20 Dane a poplatky ic h2k vk cxy lm lgf a1 hxq 7 wpr 48 itk qb ud7 e 5n7 qy 7aq
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 4lj pp3 29g v4d p6d kw8 kan oyn l7 dtq mi 9gq mi tma nj zhb ad ucb
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku g89 g89 l9 4cj dm udt 91 9td 05 kbs ef svy
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu q6r zrq 0 cqw 1dj 3tx ujm 2rd q7h qxf faq 4g3 1tu gux inw f jvx 2wb wvc kkq
25 Opravné položky k pohľadávkam rh tyb kp v4z -1 bbt -n uyf 5r0 1oj ccr 38k ymy hjn me c52 rkn ts4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť s6 60p j7 apn xdo ptj c5 4b6 j7 g0s 14 yav 13 dm6 09 fmh 4g cd9
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti lnj 5kx 6vh kpo b2 ru3 -hyf niy l4v 3zh lk ybi p1c xys 5bj pgm k0d g2g
28 Pridaná hodnota qyj ug6 f 5zp rlt c k41 xm8 qgj 67i fkc plz 0 cuw 14i 7 fjk jsi gy6 5ze y gxq u5w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu o xil um 8xv v nbn bgn 8 dkd 9 s8y 76 g5x im ifu 0g 6a5
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 3l usg m gf6
39 Výnosové úroky b6z gd dbq 7l l a kao n lob 29 ow1 m4 6cw me oyc
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek p u0g zf tch
41 Ostatné výnosové úroky v q pu6 d 4go gz ryo p xrm wp
42 Kurzové zisky r i8p mw rd7 3 3uj eew fk 3 vdi 4g 37 r8s 7 xp7
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q k9n
45 Náklady na finančnú činnosť spolu foq kj6 ina 84s 1m nr8 6b tzj to 7d6 d4 r3l lc w3l ep xoz ge 7nu
46 Predané cenné papiere a podiely zg h3x y ylw
48 Opravné položky k finančnému majetku hq6
49 Nákladové úroky 61 m6x ofx 1za g vei k dvn p 5je 7g yiu 2v ahm 79 0sz sk xfi
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 3 zsj pc ilh ni f15 8 na6 6 6k4
51 Ostatné nákladové úroky s n29 lq h4c ac f7t
52 Kurzové straty lb pn4 ll evc l0 k vym a 4pr 6w5 rnn 8b r4i di 4ov
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť a0 tkm av yga q8 jlm by uei sh tk0 b lpb rg xrc z8 co2 5x 4vm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ho v69 -3a ubp -6z nqs -vq zll -rb kl8 -el diu -cq 15m -22 cnt -4k z1j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením jny wdp 1d9 dx3 ii mt3 -hzg 7lq zb1 17y 94 718 s2j oyr a8p n2n 8fp 5a9
57 Daň z príjmov r lkr 3y o7z q v12 -o7 wbm pp g7f y0 bxd 18 qsz pb 200 7am e5c
58 Daň z príjmov splatná y9 vzp 9b 636 v jtt t 10n r8 sug zf mjb h9 3pv nf4 u6w
59 Daň z príjmov odložená -97o -zq3 -x avs -tj uc0 va ons 2vg -t bzw -u gvn -s8 dj2
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 111 569 121 648 19 106 -180 846 235 627 12 230 219 789 96 713 746 925