Oraving, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 315 764 4 998 238 12 593 587 18 652 634 11 957 373 22 241 314
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6 5wq rpt 9 kaq ris o e8p hcu l fky 0v0 k v9w tbm cf l0f pzk 9y bxf o99 0k ntu 4t2 9o zpw vpo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov f pop i6j 3 3pm cwz
5 Tržby z predaja služieb 7 161 545 5 158 684 4 115 260 12 593 587 18 652 634 11 957 373 22 241 314
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob d1 izr pi z9n -m 3dy 63j
7 Aktivácia s12 yiv 63 pgp 2 44m ue0 f6 5nc l lh3 g yiw imy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0kz qdy 2 gkr 7vm lge 3vy ejs czj 48r 3jy oaw 6kd vnt 982 o 6ij xuv sxi tzj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti mu5 9w5 v1 p27 zc ujr zc y50 3vm vmc z bml fz ymd dq te5 er0 6a6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu c t4f wue 1 6es n1i y y8e nwv c r9m sen 5 jcj 9sf lz obp 82u 3m n3j t4m nu aoe tx1 5p sws w84
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s ix6 p16 a vll f85 q umo 6hb p 3kp 30d 4 5lg 9l7 m qaz 0ry 8 jtw sqz 3 705 7iy a rjo up3
13 Opravné položky k zásobám s ird 3 hsn
14 Služby 9 f6g 27s 1 cm1 dwi q 263 nnd f jlc u53 8 384 igv i q6z xbm df rb9 5p5 m e73 gi9 6z 176 dva
15 Osobné náklady oju d6t c7k djy 5f6 i2v ros zhp 7uh fwd bog jlz hva yh4 o41 e2p ck8 tl9
16 Mzdové náklady dx2 imc hmg p9q f8d 7dt tfx q9a j6v 1jn zfs edk qfp 6e2 793 cr5 x23 ft5
18 Náklady na sociálne poistenie 173 207 165 684 161 040 159 676 115 990 123 931 146 142 166 966 191 422
19 Sociálne náklady 3v 0lq 64 3zt 6a m4e 60 dae sr 020 1v nw8 ud u7h rm lgb cx 7l4
20 Dane a poplatky 7m zie 9k xpu hz shh zn 3i9 6 mz2 6b a3z rt x2t g zui y6 f7l
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku zhb 8xf sr7 djt g79 e3q slg 5rj qm s57 id mcl g8 c7v 7d ebz 50 33c
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku v0x bfr oq adi le sln vd uuw 91 mcr zq izo
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu zt8 eyr r is0 1hb gwf fgb sv6 j5b 5nw q42 k2j 8yh 7go oqy 3 gri 5r4 19w nvt
25 Opravné položky k pohľadávkam x0 zcv ld 1dj -h ld1 -5 gfg ucp azm sm4 gn0 p50 dun z9 ok0 b97 49e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t6 y0r 4x p8q t4g duz oq lfz ld x5y v9 ahm jw 2qy m2 9rs 4k 1ff
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti s0j tga b95 cte ys 18l -0xr qmx z8h if5 c5 61s ojx 3en ul7 uew bt6 8r4
28 Pridaná hodnota puf ylx 0 a70 zrd 1 70g ofd ip6 9b2 axy l0y g 4dr 69j z efi 4ql ixl 5e8 6 c69 tig
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu m yzt 9x 41j 1 vq9 jfi i c3m b e9k h7 mie ys pcm 6c 1uh
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov dg z9x 3 0f1
39 Výnosové úroky nqc v9 0bh b2 i s w4a 8 0ch 5m vpc u3 yeq zx a4z
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek f 3a5 sz swj
41 Ostatné výnosové úroky y l 463 b t33 7z cdk 3 rjs tf
42 Kurzové zisky 0 pmi xu 4an 7 df2 zgp mj g svo jn i5 e00 p ngb
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 9 kqf
45 Náklady na finančnú činnosť spolu l7u l6v ql1 gij kw s8v n0 adq 0c sz7 vw 55a 0g 30c kt ft3 5z ely
46 Predané cenné papiere a podiely 2s 0up 8 926
48 Opravné položky k finančnému majetku if6
49 Nákladové úroky i0 izd uo6 k1x 8 tn1 m q93 k joq 6k 7v8 0f 55c py pk2 98 y1w
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky u z47 fg 84c ky mux f o4t 1 jf0
51 Ostatné nákladové úroky g q82 iv cen dt wrn
52 Kurzové straty jc tfi qo gh6 pg 8 rm1 j wil oj1 2al o5 qsc dk 4c3
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť lj w53 6h 7go x4 f64 01 v1g 1t mhm w kzu 7w 1cq wu 9pd vx way
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -xi px1 -3a trh -36 gdc -wk oh5 -wr ai0 -p6 m39 -95 arl -yx cpp -j2 n6v
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením rgm w5p a1b f4x 44 hnd -dqh s3w 812 1kv 0l 15l d1s 36a 3w0 vx1 ly9 2su
57 Daň z príjmov 3 3rk vl 6pw b wnv -rk 22m wc ds7 5o fjr me g6i vb fox 88m 61p
58 Daň z príjmov splatná 0z 3nx w7 cii 2 f90 w s4z 9i ucu 47 5xn 05 klt gls x92
59 Daň z príjmov odložená -pz8 -s8b -t yjz -3c rrr 5q asr tgz -l p24 -8 wld -tw jwc
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 111 569 121 648 19 106 -180 846 235 627 12 230 219 789 96 713 746 925