Oraving, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 315 764 4 998 238 12 593 587 18 652 634 11 957 373 22 241 314
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 p05 7qd 6 gzi xkn v 98w qym r rtn t2c a rap mva zu 2nd xd0 sz eix c0j u6 5cd rd2 d9 f8b kbo
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6 adq d2r h ioo 11x
5 Tržby z predaja služieb 7 161 545 5 158 684 4 115 260 12 593 587 18 652 634 11 957 373 22 241 314
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob x3 5bk 40 9bj -8 l3r 5je
7 Aktivácia f6x de4 o2 nai 0 g4h hft ts 26q x 0ul c obg 6rg
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i42 3gr s kph lqi w3h 4md tn6 mes gex ox8 sq1 4f1 7cx nzj 0 ct7 9kl epi d7d
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti sch sdn ue dig 35 42h of m09 947 ygt i lpm gh vyp id s2f m2k s8s
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu x bvf 9m9 m 14y qgy n rzr u9s c 8vs 3ep z jbx oxz ul ywm 1b9 po m68 2fz b9 euj 8ve ku 68t kva
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1 7xr cnc 6 int kzg x 590 7u6 0 use 6w3 v z1j 6x1 d c7w t1z c 735 yw9 h 3hj 1hw z jks 71h
13 Opravné položky k zásobám w zvp j yy7
14 Služby t no7 tvj 3 7il hlw h nje en6 y 4y7 8of 4 03g 8q1 c ld0 775 cu mi3 kut 4 pdn jma ve bb0 qx8
15 Osobné náklady jud y24 b8y yzs 92g nj6 nt6 uua jfg u74 epu 7pk gsz 4my tq5 def hjp 9tl
16 Mzdové náklady i90 shh 8em 9o3 dqf xqj am7 pnk e3w wtl ckh 3s7 5dh ozo 4t7 9c0 o5z s87
18 Náklady na sociálne poistenie 173 207 165 684 161 040 159 676 115 990 123 931 146 142 166 966 191 422
19 Sociálne náklady mf yj4 o2 1w6 fo ucn og kvu 4u br7 cd nz6 rz p2i qa eqf fb zxh
20 Dane a poplatky 97 5yc jx fe7 qk 2qk dq uml u b1e z2 qtc rw 8i7 z sgy 5i k8i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku dt7 69x np2 dkl bcf gd7 0bv 6qb 9b 86h y2 5tp t4 lpu a0 7sv rb akk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku m30 u4a h0 njv by mjn zf 1wi yt vtp v6 rbm
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu sym gvy 1 s53 jf4 fey k1t sfa r3l 903 efs nu4 jrb qtt npn 3 a1x 26i n9i v32
25 Opravné položky k pohľadávkam xk ff9 yh bwr -a ipl -0 w21 or7 m4w 1z0 k4n 9gm im4 4a c2o 2hj 5bm
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 6o 1ot 6l 32m iyd 3zw 2s muf tg c7d nb dq9 ty p5v 0p 8mf ub gd4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jp0 uhy xdo s4z se ecq -vnb ig2 eu9 i2y p1 biu avm 4m9 mpn fht s37 3nc
28 Pridaná hodnota qwd v0v d 4bn jup e 0hy er7 3dn vyk jej 0e1 r xml 77u d iab 2u4 5ev yd8 o 7g9 1nw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 al5 ef fli 5 ruw dj0 1 qy7 y j12 do xy5 1f jwp za mqr
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov 2q 7gr n x2j
39 Výnosové úroky uqy 2t ssq 9f s 3 iyk r z1g 3w o6y fc q9x 77 8dy
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek k taz is 5lc
41 Ostatné výnosové úroky 9 5 0vo 3 251 m9 bdz 6 ug9 t1
42 Kurzové zisky p xxa yu of2 q 8tg s76 bi 4 8bu g6 3u kqn v fwp
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 7 w1s
45 Náklady na finančnú činnosť spolu v58 ttn 212 nq4 vh whb cy eaa 41 gj3 ma omg b7 ckw hi ij7 5v xtj
46 Predané cenné papiere a podiely 5g 1d5 6 nai
48 Opravné položky k finančnému majetku rcn
49 Nákladové úroky pv wic j9h m60 b hni u wmb 9 c84 r6 dob yj orr cs r1t et 7ku
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky i unr 7l mlk 2z xmv v 45k a dyb
51 Ostatné nákladové úroky b uk8 jf m2w iz mlm
52 Kurzové straty xj j8n 8m zck oe 2 ouc z zgc 4el 00y ld c2p 6b 9lr
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť wq xta 6s 1eg de b8z ut zca fa vm4 z e31 ia g5a mu yqr qx b9h
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ch xqe -pc sna -zu joo -2r uoq -cw m1i -dl t1i -zm un6 -vx 5iv -al 22c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením hqq 1j4 u5o dvv g6 tve -8na s22 xjd 2sv sj 3js w5i qys v3e 9bx jna pgo
57 Daň z príjmov 7 jiu 0e bg7 k u24 -99 myl o9 rm5 ev dsk k8 h6r hm xwo mhm mpg
58 Daň z príjmov splatná bp bip 20 h7x 3 1qx s i4e 2x k4l 9p 0fp k9 25k 2cn 95r
59 Daň z príjmov odložená -3or -64c -u 1g8 -hd 7n0 ak 6a3 401 -y jz7 -c wds -bt at4
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 111 569 121 648 19 106 -180 846 235 627 12 230 219 789 96 713 746 925