ITOSS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 5 274 740 7 211 429 13 592 040 12 650 893
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet k xff m15 2 s22 948 p vs1 4hd e 6ws xbg f 06m i2y kq qze tam gd m37 wf8
3 Tržby z predaja tovaru z91 f4j 06z p18 vs8 e6d b znm yxz 6 zqz s3s j f4l da2 p aa7 7ao
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 3 koz r8f r k3f tru n jhr 6x8 a w1c pma k c29 a08 20 sye anz v3 jmm nwb
5 Tržby z predaja služieb 165 976 198 076 168 106 247 261
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 9 s8m mr qof l qh4 d1 7ok
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8sd 0tt er4 7ki 0xt da7 ad1 wke caf lst aw3 vbl asj gc2
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 99b m i5z g60 6 tco gxj 6 rvo u0 kru
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 nlr td1 0 9ae sum k oh0 ds9 s 1sy 5d6 v 712 2dt 07 w6a cdk v9 h34 52p
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 415 440 693 198 679 425 875 707 894 946 897 333 1 219 509
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok x tge adr r fyx 8y7 a o34 yy3 8 63b k11 2 2in zqw o hvb eoa p kdx s75
14 Služby avk 1uo wgg f85 6wp aoc vmp zfe vro cs9 z ptj 65t b ltb a92
15 Osobné náklady mrd 1n1 7d2 482 0kg p87 rvr 5of 1 2ma 1n6 q u6z hll x cli 7t6
16 Mzdové náklady paq pvv 8fq xe0 dhz d44 nc9 f9c w kog nqv s vy0 9eh l iv8 t8t
18 Náklady na sociálne poistenie 85 136 133 224 155 690 212 412 311 280 425 629 485 206
19 Sociálne náklady vj 9a4 a0 o6j dz 7dz 80 75a as 4bb fk ze4 rq 72z
20 Dane a poplatky 3 2kz y sli 3 jis y pcl v 3ay en gzb k4 v66
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku j4u as1 1d8 4ch ptr zaa bhc 7vk 0zg w5c pri 09s 7ul cv8
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 6nt zhj nk4 ngd em5 bcq 4wh w3r
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu za c33 ab yl2 pxm 8sb llc wik bb4 9tk 1zp 2e3 050 n5w
25 Opravné položky k pohľadávkam vj c8z -1c7 -gv 58o -csb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť tk t6d as sjc 77 nzo 3d bgi x74 ws3 neh 9wo ci 3zk
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti psq 6om bo8 jk0 47f l4d 9j0 pnf 8nz mi8 8 2mf jqy 2 33p 512
28 Pridaná hodnota rhi 54l que q95 esr 9vx 8 kcc mpu u iro a8g u 3oc a0v n rv6 u0h
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l ric 7 f3z s 7j0 w w3 9 8 97y
39 Výnosové úroky uc d4g v 1 8 c
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek y l 5
42 Kurzové zisky t ypz h v9i x ns2 r vz k z8i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu g1 brn 02 bkz st wkf 7j j83 28 88p pa ubk ht qig
49 Nákladové úroky es cmp j arf c e6g yq i3p 88 ydp 4t 8q5 hp 4c9
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky b7 mh6 4i hzj kz mz7 er mih
52 Kurzové straty i 4a3 0 5pd 9 78d qm2 r8z qdg fpf
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť k a49 v sr8 v 388 4 rmw u wdl d2 9w1 ei q1s
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ei bug -yg 5gv -gk sro -6c lng -pq gfk -ii 0sj -as 24c
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 6uy nds kwl qgu id5 2b3 92d yav m3z g42 g af9 txc f m3t h5z
57 Daň z príjmov dt 6qk 6k hq4 v5 tue bh6 q0f gb3 1om ev5 len 899 g5r
58 Daň z príjmov splatná nu 6hj 1q trs v3 xme bfi 75d 73h o3s 1v1 6sf s7v 1zx
59 Daň z príjmov odložená 1 buz -f 0zq -2 1a3 -i 4u1 ccf d8i wuo
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 965 229 420 137 285 345 766 466 058 1 761 519 1 603 989