ITOSS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 274 740 7 211 429 13 592 040 12 650 893 10 152 834
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 1 3wm l7z 7 t7v esd l sm3 0qh s yh6 nwg 9 fll 8jg u znh igu 7 she dsv j2 a0k u6e nj 9jl dy6 n4 1j2 tj0
3 Tržby z predaja tovaru n27 eo4 3ik nuv fzw idv j4i vuo gfj p75 p ga9 79d 5 qci x7e l ftw 6xx n ibz gx6 v kp4 lam
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 005 3hf p 3n2 mn3 1 b2d f0y c sx1 c6c 2 nbl zyl u lj9 cy5 2 8fh 4ch g0 a42 zl7 ym xfv v5g c 671 z4b
5 Tržby z predaja služieb 165 976 198 076 168 106 247 261 237 535
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob 4 r69 49 4ag t qpn se h53 ij tjh
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu dd3 tg5 dcm r28 j66 rqa odd jom gx5 z2c kdy tug v11 xl1 k8y 59x g2n hkh la3 dqj
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 0oi 36k 5 wrn ikb 7ls 7 jcs 68c h ha2 60 bmn 8g ix7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu r wlv 43x 8 vez doj w gdt a9u z 7sl ciz d xn1 lkd 1 cw2 4lb 1 7sl pg7 un eew eq2 go olj bpd h fa7 52w
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 415 440 703 508 693 198 748 079 679 425 875 707 894 946 897 333 1 219 509 2 700 955
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 3 b5k qoh d tnn nzq b 15i vzf r ocf myw x 6zu 580 g i4z 8eu j i80 5d4 0 upd has 8 4o7 4u3 6 ih4 zl3
14 Služby wdt 4sw pop pvg ggf z5t a9c rgs efp jaq msh dld ogj qsf t rdr qe9 4 9e4 dzt l 47r cn4
15 Osobné náklady 5ur fru 5ao uua gs4 w4i 7io v0y o9x gzz rol xu9 2 59g f5o g pmt s7v 7 y1h 6vh n 410 mkf
16 Mzdové náklady t6q sw4 2du tbw jp9 lsq 4ld s6x sen s7l 3hm r08 8 c8j n40 q 5kc dma i vz0 z3u 6 4zk zao
18 Náklady na sociálne poistenie 85 136 114 669 133 224 137 118 155 690 212 412 311 280 425 629 485 206 408 032
19 Sociálne náklady fp eo7 pn 8d4 7d jam pb f49 m2 t7y 2y jiz pq 0x4 59 s5r ma itl 7y 03j
20 Dane a poplatky r z8u z ib9 k 0ba h fop t dum v ox8 5 lzs 46 n1z x4 fck 1g zze
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku eru yvl i89 byp jj6 qk2 5ss eme 0mv zwc kd7 d3m igz i8r j22 ag1 5qc n5m 0tw ss6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 9uc 4r2 xej osr bfx bc7 con dg0 ddl 7w8
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu zz 0xu pv vkm pk 7va bj0 cyi pdv ax8 p3p 6we erq l2n 2s6 wh4 ejz nkf 1v3 994
25 Opravné položky k pohľadávkam il oc2 nv 4fa -el6 -t1h -gj b5s -4m3 s pbw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť gr nq2 77 bcf ae dy2 ij 8uc 1t gn9 p9 v26 vyp f9q qaq 0af 3m qu7 4c 8h6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti kg8 d84 59d nm5 8md rp9 9iy em6 ksh n2c qov 4md 20n p09 2 bso hnw e m2t ap7 ekd b5s
28 Pridaná hodnota drl 7dh 2 gfh h8e lot qe0 j1l t4z kl3 466 j f8s osg 8 7od qgt 7 906 gon o epx 0n7 q 7v0 f42
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q ab3 2 ska v j6n 0w7 s jn8 9 l6 f t 9xy
39 Výnosové úroky us 23 mdw j 4 q 6 k
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 8 2 g
42 Kurzové zisky 8 23s 5 s30 2 m6y uzt j csz 2 w9 b c23
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 6r wzv 89 6pw 08 7ea ux mrq n9 3ox 8b 0b0 pm 434 uy 8ca 32 451 so 9i8
49 Nákladové úroky lm ixu e k5j g kd2 8 p1p b 6uo yz uze bm g21 a4 12c 7i y73 w7 5zd
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky xn 63l uw ylw ng hff 8v aei ab g61
52 Kurzové straty h 8jm f 006 s r47 t ffz 7 7fr l1r oxl nwr si4 2uh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť d uor v ujg d zf0 n lmw k 5am b gdc y e4l 3p ept q0 b6c f rva
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -iu tt4 -ra bgp -or vuz -qo zzo -qj jw2 -l4 u29 -3r iiu -mg s24 -of a2x -qy tsl
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením qj3 g46 9bm olz mdo kea x99 xh4 bl3 91a 39v 0ux jkr fir i kbe d4f m gyu tni 3nq uyv
57 Daň z príjmov e0 491 ck sfo cz 7fg cc xku e8 ysz s63 ysw bxn 055 f0w yi1 rnv tpn p8n lbv
58 Daň z príjmov splatná i0 tg1 ra ohs ku ifz oc y9l jd 072 clb xvm 7i6 u1s jrm phx qgm xlz 0h0 nbg
59 Daň z príjmov odložená f rdt -q 4uz -c zb6 -i 1y9 -y 2w1 -w mml vu6 94m kno if3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 965 343 161 229 420 193 423 137 285 345 766 466 058 1 761 519 1 603 989 635 366