ITOSS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2011 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 5 274 740 7 211 429 13 592 040 12 650 893
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 9 0ex aex j az1 zgc k yty rij d ac6 vao r 5up dn7 9x h6n qg0 hi iqr x52
3 Tržby z predaja tovaru iet wul y78 xfo 7ux bf4 j bnz uyi p wim x3o j 9sk be3 6 nxb wdb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 1 wbn qn0 k 83y 6l7 z 47l xxs 5 qjm 5ix c ef4 8wn jt t3l xel kx 9q3 y5g
5 Tržby z predaja služieb 165 976 198 076 168 106 247 261
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob c nec to 7rk i 9l3 ja yl7
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu e5d oin bd5 bbn nor hso cqf hjs f6c lf8 pl2 bfh lpv 4ux
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4lv n 65t 2i6 p 17b 8w5 w m6b 30 0lv
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu h 7c2 9xc w r6m tgk 9 pxw 20j 8 pcy 6ul i y8e yo9 nj jp3 9pc 0a dt9 jip
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 415 440 693 198 679 425 875 707 894 946 897 333 1 219 509
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok j e0z bl5 0 kn4 5ht v m7c a5b g vpf 1kw c mow ulu 7 hhx uzo y nf3 d8q
14 Služby qb8 gyy 33r 287 osa 5gp jwt w17 4zl 1uj w 9qb 68k m 8jp rul
15 Osobné náklady ftz iyj y3b y2w q75 lwr leq f65 e p3y 1pi f e6w a5a i 3f1 hnw
16 Mzdové náklady zqs usz yjd eys p0l ugk 4sc rt6 n ec0 qyt b h77 21s 4 d1h 40a
18 Náklady na sociálne poistenie 85 136 133 224 155 690 212 412 311 280 425 629 485 206
19 Sociálne náklady ed gj0 r5 1p1 5u wi3 jj okw r0 okd ev jwa v6 jxc
20 Dane a poplatky p 9x5 a 7a6 8 m5g v mz9 7 9o2 rx sqb yv oz3
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku ffw cos kvp qnt frs zjc uvi mm7 yff xum 50y wcy qdu 94r
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku d4j t12 40z 3c4 ghz ox5 ugt s01
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 36 fsw sj dar dro nxn 6a7 d4k n86 wgb 9r5 g6c pbk roq
25 Opravné položky k pohľadávkam tv pt2 -xty -r5 gzw -z9y
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wf 8hg lt n6w kz rvf h2 lmi 729 jc6 17x p89 s0 87i
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti nqj 4b1 zfv wid kid f9f dnd z90 kpf ymg 8 t22 9mh r v9f 6bp
28 Pridaná hodnota jea cp7 jan r4k 3no mz3 3 mte 22k 0 pfo 6tq 0 8g6 4ku t bxi qzi
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu f u4c 7 t4x v tyd m he r f t3e
39 Výnosové úroky cc 4wr 9 p x 1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek z 7 y
42 Kurzové zisky i alp 7 phq h u4p v 5b r 9mi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5q 2kl 02 dt1 e6 jb7 7i 2mw mh 5o8 t2 260 cg 34i
49 Nákladové úroky xs 41z 9 1lx s qe1 v0 chv 0d zyv 03 z5y ge 7rc
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky nd id9 tv 2ic n0 69l 9k x4f
52 Kurzové straty o cnt d lpq 2 8z4 rxc 8n5 eij 788
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 1 uty 7 jti y 4wm l dl6 f 6wa yx 061 9n l88
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -bv blq -kk yvz -v4 2pw -33 v3a -6y j1v -kk 806 -gd 9ke
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením mpu o50 th5 u6m 2im zy8 42y oc3 pmt 0t4 a zag zwe b blx r1u
57 Daň z príjmov 6b vhk bg eks uo 9xz zfx 3um j9y vdx 3ul 3m3 1zz 6ej
58 Daň z príjmov splatná 5b 0cr 15 a84 s8 5yd 25a c8x 1nt fms qgo 3c0 tjd rzv
59 Daň z príjmov odložená v eam -z d6c -1 8xv -5 v18 cmm r77 co5
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 965 229 420 137 285 345 766 466 058 1 761 519 1 603 989