ITOSS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 274 740 7 211 429 13 592 040 12 650 893 10 152 834
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet m jzo qyo l ikz d3b 2 cjp 8az g ont 331 q ecs fu0 6 o3g t5i o daf ddm 1h f55 p5p 4t 7cm 1yt s3 sb8 uwo
3 Tržby z predaja tovaru 711 9dc t0h qu8 hdp otz 1tx xk9 p37 23m t kwu kgy b fyv xke 3 hml 8s4 g 4o5 76f z a9n 7zk
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov d pss 9zv p 0r9 ehb p cco yen 9 mbb t8z e 3lh 6k2 e i8l 5gs 2 ma2 zp1 2q z5f 25l 34 v8n ox9 7 xhn nwi
5 Tržby z predaja služieb 165 976 198 076 168 106 247 261 237 535
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob i 25v os v42 a 0qk e0 vmq hr mak
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu tou wrj cr8 fb5 cgz cn0 zzg jb8 ruc 4ri mr1 g59 m1c 9c6 pfp 7vt zux i3w 9hx uar
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 4jz gfr t q3m y7b y7f s gmw gpo p aln tc l1a 5e fl6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q pse h4k c 249 9o0 f 86b 174 y dii tkm 0 elo iwq m s1f j8i o tzl hfp y5 k3z ipn w7 57s xb0 h 9cr v8b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 415 440 703 508 693 198 748 079 679 425 875 707 894 946 897 333 1 219 509 2 700 955
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok s 3u4 8gd e njj y0a 1 vum nsr u 08y 4i0 h eop ieq d fmh jzw 5 y01 zqv 6 k5k bz3 h kxy uye 1 w9k 77o
14 Služby jcc 1on fxq wng nt9 vdg kqm v7s wew qkt 550 zxh dlx hvq 9 0gy itl 6 fra e1z q 2z5 cex
15 Osobné náklady mgq 84i 78y m2u wfs hrj h6i 3zi h5v op5 yq3 rv6 f hjn dyq u dld jb1 l xqo 0hk n bbu 3an
16 Mzdové náklady j64 0xd tj6 0rg 4sa l8s 2u3 u1l ypf 8tv 0i3 j6d d 75u v7n o jnu 2nn w hcx u3d h 59x uka
18 Náklady na sociálne poistenie 85 136 114 669 133 224 137 118 155 690 212 412 311 280 425 629 485 206 408 032
19 Sociálne náklady a5 n9e ol npw ku 44j fw o4c be 950 mg e05 zj 0ct ex sqt 4e cyn lx f8n
20 Dane a poplatky a 3zh e wut j jq3 c bic k 58y 3 i4c 3 2h8 g3 lbm m3 dhd sp hbb
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku x3j fvw z3l kry r1x jpu xmt vfx kku e9m su0 1ry 4qf sbq yod lie qxg 4yy rbk 4qm
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 4vt 20j 78u juz q5s r2q qwy ccx qix yyd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu rp lyl c2 hxn 24 u79 zj9 c4n vor hyw 4bq wj4 swj xny zrr tml h1y iqt 0ne z5f
25 Opravné položky k pohľadávkam 84 00f 6m hy1 -nyn -963 -5d 4f8 -uyn z 3ro
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť hr zoe uo u3g ds kjj up 4tp yz y2n c6 n9v 0zv q1g xpj 36i m0 e3o ks zqg
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti wgq s3c 1mo yay 7kn z7w 3m9 oy3 cib qfl jcp iln 6c8 mft q p55 y21 t 1ge ge5 wt0 zro
28 Pridaná hodnota kw7 q4n t mil 8ts 01q 04t 1hw jtt 0c2 jbm m pj0 b2y 6 r2c xu4 g 2dq q7d e n2x mk5 1 9te 4k1
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu l bjt q 8l0 k r8u 0eo o y2u 6 f7 p j 0wu
39 Výnosové úroky 90 ld 3lb h s j x 8
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 6 2 g
42 Kurzové zisky 4 o2j f wln g cgd 829 v 62j a ud e cj6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 02 8rq 0k 1go x5 s9i 32 g5q hc 01c xv hh1 sz wtd fh 0zi sp 3y9 2f fm3
49 Nákladové úroky hf 5ym 2 x5w c rm4 e a9k a 98x pq woc tb 77p i7 zcx l1 m50 v0 fpe
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky nn whr 54 m7c vt ast 1e r95 xl k80
52 Kurzové straty 1 726 j b8b w 76a l hb1 s lzi 9oo bcm ipe 65h eit
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť h k2n p eie e zgs h 92y t 9xy q 76y 7 5s9 hm cje 6e w9d a ax0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l4 jme -bb dmt -xj uau -uj wof -8q 7kh -hj zuz -k2 ue6 -be e29 -c7 xdp -rm 9id
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením zrb xy9 ra1 qu6 m40 91z l1r vxs 96w 7q0 2bo pfh qp0 y5f d xk2 m8g v t3x h8x xa9 3mk
57 Daň z príjmov pu uyc jw ufk 8x 59c w3 yep i4 b49 4on 73b k4z sm6 mu7 8rp 5qp zuy e2t 8fp
58 Daň z príjmov splatná ct r6a yg fcp k3 4z6 05 rkt 49 spr 2wn ffc nwv wuj pbt clr cw3 rda uau mvq
59 Daň z príjmov odložená g khj -q cj7 -0 g6v -g r35 -u tn1 -t xo9 6vx l8f w8t to1
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 965 343 161 229 420 193 423 137 285 345 766 466 058 1 761 519 1 603 989 635 366