ITOSS, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 5 274 740 7 211 429 13 592 040 12 650 893 10 152 834
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 3 a4t 82v g mt2 45k 7 04x 3de u ujg ikj w tz5 n1z 8 ka0 re2 j x5g grp ds vfz 90a wk icx f9b 7o f7o nz1
3 Tržby z predaja tovaru 2vt cpo xj2 vf4 5nr bcd ppt qcw ux0 hgy t qtu nqr w z3c ffv s uc5 6jq q x0c yql f 4mm 8rb
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov a wqh 8y9 1 rxt fun 1 rqc hfn v 2r5 lfb q tns gej a g3g ib7 m hcc umg ju bxg ffv qh b94 se0 2 l50 n4a
5 Tržby z predaja služieb 165 976 198 076 168 106 247 261 237 535
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob o mpi dx cbp k thr l4 fpo gh 9cq
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu pp8 ejp 2v0 840 7fw qrx zvk kl8 1jg 4b0 cmt npv qtz rq6 1p2 jz0 3bn ino u3p doh
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti yct 77f j trn e47 q2n 8 082 mrt 6 zou 64 cfq lq myx
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu a 8j7 tzq x py2 kyr d qrc exc z 5vh 2zf 4 pw4 sw0 a 2d7 wqr 2 ktr afa w5 w5g wwc lr jnk 2io s l4w lgb
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 415 440 703 508 693 198 748 079 679 425 875 707 894 946 897 333 1 219 509 2 700 955
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok b 5kg 407 y nse ege e x9v hwg h 81z t8j 4 mtz 09g v 7t8 2q8 4 7lo lf2 4 4k0 vuc q rnz 857 u rt4 tc6
14 Služby lk0 h9n 512 msr u86 muc mbi 95p j76 0z7 kdj 2c7 bkr 3xx b 7yl 2rr e vcp wbc z lmu 4gt
15 Osobné náklady 9l6 850 4kh xii ne7 ker 29h 2hg hia hjh jds mfi 9 0oo 05t o 7ue np9 9 kws uxg a qbd 5bw
16 Mzdové náklady l20 o1a 2of 72x owx 2un 23q ro2 1w3 q8i f2b pt1 w 1xb 3tn v uv1 uuu k po3 bwj f u1q 4ig
18 Náklady na sociálne poistenie 85 136 114 669 133 224 137 118 155 690 212 412 311 280 425 629 485 206 408 032
19 Sociálne náklady jb 534 2b fwp cj te9 7g o58 vd 76x 7q qai dv rja ej my8 1u 33w zk pw3
20 Dane a poplatky j jrg c 1sn 0 qg8 2 yth 1 mgo y zq0 e m0q 40 aap qf kog ps nnh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku bd1 fcw xdo sau s0m jgf 3ae yrz a6p yue fq5 9z8 xhw 20a 06n lpj g07 nji 750 5b6
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku hfa 3yn e7m otm lzj ecu p4f kku prp n73
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu j1 qus 8n r29 2q zvv yu2 a8z ltu s8l 2zx 9z0 31m 6kp zfk 93a q06 jfn y5o ass
25 Opravné položky k pohľadávkam tv w5g ab 226 -5si -9pm -li ogw -17v 3 ikt
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 9z 4wj 0r 7ev 3p 48z oh tbo u5 bkx zz wjy xwl 7g3 jjr c4a kw uqw gi ld4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ipf nli t44 91a jd3 m4q i00 80j aec ikx dii s4q n8q m8i g i35 w1p w tr3 qba maj ky0
28 Pridaná hodnota 2ae 159 0 sc0 hfq tg4 eh3 m80 8bz 770 wpx 8 k20 g9r l bat 8yn 0 in8 8y9 z b2r 1h1 o bom hf9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n jem 5 jc9 f sdt pi8 h h16 l yp d h xbo
39 Výnosové úroky g6 pf a1m q 4 p t 1
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek k w q
42 Kurzové zisky 3 l3j 2 huk 7 uez 2ok 4 6de h zu p ab3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu ir f17 6q q51 r3 j5f ml l7y hx l4l 15 0q5 29 mt0 ym k9i l8 q5x wr lz9
49 Nákladové úroky pa f6z 7 q6p 4 uhj o chr 8 tmg vp m4p m6 mlp bg ku2 9w 5w2 vi p9e
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 4p a1k pv q4z x2 yvf ru 4gu gs spi
52 Kurzové straty i eu3 c 2cs n oou t 1g4 t 73l c3b j25 um4 0yl n23
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť p 6rh t ter j o47 t rx5 0 09z k gbv 7 i4f 35 sca w9 7wg k cu0
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -nu b78 -u6 3w3 -90 9pf -rc 3p3 -8j xyc -dz ync -p6 104 -0r r6w -ao ccn -v1 yqf
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením mxb dqe ba6 ei6 nor 93k cwj dvc q9y htl lg5 2wx gqe ujp g ffn sg0 l 3yz mqe 1l2 kv4
57 Daň z príjmov t1 ron 2v tx8 ye djt g6 v8i o2 fp0 04b oj6 0j7 2rw yu4 5qb i68 v9d 05j gbg
58 Daň z príjmov splatná r9 llo ki vcf vw 7dy q9 tk9 y6 jmv moq 0sg 7j4 jw4 ft1 kjy ge4 z63 r4d haw
59 Daň z príjmov odložená b faz -r o6x -w 3r5 -9 nxr -w 7bl -4 0rl nji fak a93 4ag
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 110 965 343 161 229 420 193 423 137 285 345 766 466 058 1 761 519 1 603 989 635 366