TAMA Slovakia, spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3197/R
Dátum vzniku
08.11.1995
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • servis šijacích strojov s mechanickým pohonom (od 8.11.1995)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom (od 8.11.1995)
 • sprostredkovanie obchodu (od 8.11.1995)
 • nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj - maloobchod (od 8.11.1995)
 • veľkoobchod mimo koncesovaných živností (od 8.11.1995)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Miroslav Juršták
  Komenského 1643/17
  Púchov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 08.11.1995
Ďalsie právne skutočnosti
 • Valné zhromaždenie dňa 19.3.1999 schválilo prevod obchodného podielu (zmluvu o prevode obchodného podielu notárskou zápisnicu N 078/99, NZ 073/99 zo dňa 19.3.1999) a Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve - notárska zápinica N 077/99, Nz 072/99.
 • Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 17.05.1998 bol schválený dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
 • Na Valnom zhromaždení konanom dňa 15.07.1996, bol schválený Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 8172
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.8.1995 podľa §§ 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a Dodatkom č. 1 zo dňa 11.10.1995. Stary spis: S.r.o. 8172
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za r. 2005
 • Účtovná závierka za rok 2006
 • Účtovná závierka za r. 2007
 • Rozhodnutie štat.org. o premene
 • ÚZ spoločenskej zmluvy
 • Rozhodnutie spoločníkov
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2012
 • Účtovná závierka za rok 2011
 • Účtovná závierka za rok 2010
 • Účtovná závierka za rok 2009
 • Účtovná závierka za rok 2008
 • Účtovná závierka za r. 2004
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Úradný záznam Obvodného úradu Púchov
 • Dodatok č. 4
 • Zápisnica z MVZ zo dňa 24.05.2004
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 3
Dátum aktualizácie
11.04.2021