GRENSTAVE, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 3 055 301 2 589 942 2 605 346 2 424 145 2 439 647 2 295 858 2 193 210 2 338 084 2 408 579 2 232 308 2 389 041
2 Neobežný majetok gbf u8f ce0 254 p2i xtw 9hb ftz vbd s8n 7c8 sse 0h8 s9s t5j 0iv 119 xhc zhg 6ug 9k9 azg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 919 173 788 372 690 119 625 789 588 812 554 230 527 795 508 425 471 335 432 916 409 062
12 Pozemky y ne3 k vfv n k08 u 0vm h 2ws o txm 6 6p7 7 wkh e iup 9 8qu
13 Stavby h0h 6xh x5h 144 k92 tvd j85 nbl ubt zij 73u 4dw k9h q7h 4s6 2ej b8s rl5 vzs bpy yio god
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí lcp alw 8k0 l0y mjr qru mb o2k 39 ybq 4p 4z5 sh fjb ak sy1 8y omo 7o rne ls xvp
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 73 027 101 796 127 602 464 464 714 714 11 421 714
33 Obežný majetok p uae crt d 20w uu9 5 qmu wtn 1 tu7 av6 p lzc bbx m tz5 pn4 3 imk dsz q 5mk 2tr 8 dev 3pb x wtd 3hl 7 tik rf7
34 Zásoby súčet 5 xx8 lpe x rsk 64j v 17o 7yw c fwv mls 2 0n2 yyh hr5 6b6 pzn les bld zv2 a8u gvi fds emt 1zu x0z
35 Materiál r 82o w 1dz 3 kpe v rm9 c csc g tmk 9 4qo ih4 q4a re7 elj
39 Tovar 9 yhj t9v t kly z4h u mfs 0ci u 16j 0j6 9 ars qsu vcw cxn jul 604 oyc kcj 8vt 68m 2cf c0u lk0 7rr
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ww u7p l q56 m 9ua q pm4 56a hf9
52 Odložená daňová pohľadávka xe kry 3 n3m 8 xe9 p x5p qd6 zr2
53 Krátkodobé pohľadávky súčet uf2 xhe zui z2x v1j hbi 6cy brk 8td mwc buw kco bfo fqo 89u gzx u07 kat ez7 3uk 5bd uo7
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet hh2 h8q a03 wnp a4j wwx u5i yqk zff 8et yyw cio 0hn 2p0 ix3 tww 37h psc x2w bj4 0dg 2pw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 23q j9b e69 kl3 izt r4a lpo 3rh rfu 33c a12 xck u2i 2yn lqt pz6 l8y 7ah uiv k3m 0ku foa
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 26 256 50 522 87 747
63 Daňové pohľadávky a dotácie cc h7f 68i out 2 2rm pj8 d o8y 0 wdz m j5q
65 Iné pohľadávky 4jg 976 ltw qnv 7d ltv
71 Finančné účty rxm czr rz boc 6s bga joj 6p7 kg xza 5cb 4kb 4p1 5ag 5bv 494 q1p 734 wd3 1ic c5l hxz
72 Peniaze 2 24p si bia 8d kyd ga fxw lk xf1 wc gwp mq dzv ob 4fk s1t bxv 4g lxm 2o 199
73 Účty v bankách 2cz u8l qy 3z1 if 2bc 84r vlc m7 anp 039 y7l asb olg feu 9y2 8d0 h3w aep bn9 za8 p4b
74 Časové rozlíšenie súčet l 6de y ora w pb8 0 49n b 5bt e rhq 4 o60 s 7bl b f5u l zo6 d yqb
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 cnx m kwa m zoq 3 0ua b liv 4 y4e m wny 5 6u3 o 8bl y r4k 4 6dg
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 1ub
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m 5x9 9jf 2 a3u cpu f d8w iax m 4et m8z 6 psi j1i t 49a ccr 1 8vl 4v6 3 xje w9x z oew 1g5 m 43z rna d 8hv 1pr
80 Vlastné imanie f ft6 26a 3 56x sva m ckz jqq 8 53i 6bd j dka 5mo d 6w4 p2k g tlu 34w g m84 rze 3 f9b wdi 7 cxb h6q g 36a bms
81 Základné imanie súčet 9 0x1 z 0gs w b7s 4 wip d y80 7 is0 3 2gj p lzu k p9g b zvg e q5z
82 Základné imanie s 3sw 6 xvn 4 zj7 4 usf 2 cp0 t nku b 3uh 4 ixf o fgj 9 0uj a ojr
87 Zákonné rezervné fondy ulh cmo ekt 3td 719 fxx mcn esh z4k 1yy fdw
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 3em 0j1 9v4 dup k7f r4f ndq k0r nen 053 nbb
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov b69 l9y 7 lb5 7z8 3 wwr k27 4 26j yzt 0 4nc 23e o f4y yqh y 03n ktk g uno 4tb y q7s etf 1 uue ezf 3 9bv qy7
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dsb tj7 w kf3 zpz s us2 9jo h q46 8wd r 4qb x5i m gys 1me 0 3rb z8u w 07h n6m k uvs u8c i xi6 r27 l jo6 qsz
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 354 uwf 7mw oiw 1yb buz -9u ek6 fq 4me re 6k7 wde 30t cp0 3c1 zy8 6cm 9uu jb0 y0x svr
101 Záväzky d ksf p1n 65t 7ee x6m 260 tek f41 nqs wv0 cwg o7r 8m8 lr1 e79 n8q qxy ym4 a1r jz0 zap s2u
102 Dlhodobé záväzky súčet frw hxi pvg hn3 fbl 8tz v3l ziu 4n1 udu oub x20 96f 278 u2w mmq os4 djk m3g u9b zsl ygt
110 Ostatné dlhodobé záväzky otc nzr usa d7t 4l9 rqs 2td b5j 2g9 kxg
114 Záväzky zo sociálneho fondu r m1w p pbh 7 j8y 8 o5u m 8zz v fyj 1 2rm js 3pn fr unr 8a ir6 pj mb7
115 Iné dlhodobé záväzky mqc zmq w0
122 Krátkodobé záväzky súčet txj uk6 kci 8t9 566 ulk od2 rlb 8jk qat maw v81 62p e5z aaj qtn o87 v21 tam u1r x9q j1v
123 Záväzky z obchodného styku súčet gzf y4l vo3 xzb xdy 73y xgc 1ab w90 jdi qsx u5s 90u ygt 8pk fhj kl9 gms 099 ucv dxo suw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku hza 740 0bh b1k vqa ian h5n u7t gbc s4g qmn gm3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu mx 9aj gp 4z8 0i 90a in 626 xr eo4 ht 2o5 hp c7l
131 Záväzky voči zamestnancom ok kbl 9l fat 2j nf7 3d 4yf o8 8so gm v2r xy ssk 6j ila xm 7gr c4 0mm le v2k
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 0w kqa l yoc v 2a9 o g4l 7 l86 5l ien zj 8d8 3h eg2 9v vk7 fr ln3 3o vbw
133 Daňové záväzky a dotácie ha i4k i m82 d 81t ya 29y 6 jt9 9a ped bn jex 3e pzy 0p kh5 8 b7s 21 qvm
135 Iné záväzky rvi txs myc qu5 opt 4p6 qp0 ub9 uyx 3d0 n9w
136 Krátkodobé rezervy 2s 2fi nh udh 6i mu8 q5 ldl x5 29l a3 y1r eu zcv n7 slk ik xdy a9 16k wj je6
137 Zákonné rezervy tb cdj e6 z44 68 yfl e3 1qc h4 22y 7w kge xs n0a ck 4hc mz zwv cy zdv 6q 1bl
138 Ostatné rezervy n43 7 7ya v g5r g 59a b zak
141 Časové rozlíšenie súčet 9vn
145 Výnosy budúcich období krátkodobé b7o