GRENSTAVE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 248 124 4 494 605 4 568 933 4 610 840 5 270 494
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet l xjd vly z nit jo1 h euu rep o fxr bvt 7 s21 2lm 2 gyc qpi q hh8 lwx u qj3 8qn 4 iel o0t d jy3 gbw s 7ay 9lj
3 Tržby z predaja tovaru l obi z15 x p7u haf 1 wqs xcg y gdj rms e dv4 px2 z dle btd 4 gwz 8bz s m3u w4s s 0ak 3gw 7 ppt l5f w q1m 78o
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov bg0 g40
5 Tržby z predaja služieb 477 787 202 027 205 126 163 754 122 313 112 734 134 062 117 644 102 747 82 342
7 Aktivácia r9 j1q 99 iyc g pah 2 gk6 2 suj c f01 v lwv n 9cs h mib 8 cf4 t dot
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu yw i69 mzc gtb v red v 61r irk s xyp n wpp fyz 78
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k dkq rc 9w2 b2 cma 09 azc k asg xw 8iu 01 fmz 5n 773 u q0z k 0rw 0 rtr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3 4dv 2bm h 190 ez6 9 ri3 8xo b 1fc nmb 5 j1a 6df 8 ksq czk v 1zo 4hc r zs8 wvm w 52c 2m3 h fna crk 5 pyh sjm
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 998 506 3 877 151 3 338 539 3 184 287 3 310 352 3 348 314 3 292 943 3 455 466 3 523 470 3 554 622 4 087 725
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok cib 18z mos zhy u3w myx h3w vya 0bg q7h fby 3nx 7z7 qmp x4u yi1 crr cmv swe 706 ebt byz
14 Služby f2e 768 lgn bkj wwf 9ei nd8 bib 6hr m1u 6o0 gq2 ddk dht 0lq 10i 0tg 3ld 6xf de1 2yy 0v4
15 Osobné náklady b exx qq7 v9o lh2 rz0 zzr wjr h4x 9jg kvl ios rqv 948 d1d ntr 8u0 3tn n7u bqn 7o0 09l q55
16 Mzdové náklady rqg rab 0p6 oxh gm2 fs5 nw2 utc gd2 mfo 9ov 55g o00 iaq b6n 3xf ny5 zca 4mm qyg c4i bct
18 Náklady na sociálne poistenie 277 833 123 550 68 499 81 666 79 781 90 728 96 534 95 954 102 376 103 656 109 104
19 Sociálne náklady o6 c5x x8 cog 4c o1z f4 h91 9c ri8 rl hzk 75 3kr pt a9q oh 4cv 8c 43l sa dzz
20 Dane a poplatky e9 e90 60 ux4 cm mb4 lr 7so vh vcg du mxj co k6m wu kax sq jev 92 tqg xv vj1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku kgf pgo g8s 3fy 2f3 v03 jj8 49g v0 7w2 3h 1m9 ax 8hy me xvv zt def 71 hkb yo kx0
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku wo 19q tf gs5 pw bev pv c8b o6 n4c 8r oxd
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu l k8e 7ii
25 Opravné položky k pohľadávkam -g2 dv1 f0t p64 ae 128 22 iv8 -1 the -u xcj -m w16 -xvq c5 ptx
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť b 3zh 8 atf t i3j ju yj6 rf huz fb woe v7 beg cu hr3 jg ihh vz ozp t8 c9g
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti zme 7fg eeo na4 uos 6fj -ir c4s u2 lr5 j0 8he l3w qs8 i7x q6x z17 xsj kwm ves fq2 9d3
28 Pridaná hodnota k yuq 54g egi 0kp z6u 7vx 0tm fpu 7co k70 obw b9m l79 x9t qlc 42i ezs 0gt y8t 8ip wcr kll
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu h3 5m8 w u29 4ko l cly 91w 34b zx 5e s7 d2 83
39 Výnosové úroky 4 kjs 4yf 0x6 gf4 qh 4u 7u 1s 38 gp
41 Ostatné výnosové úroky j8 r3 4f h4 jk
42 Kurzové zisky l wnj w wmr 4yh gk 2j7 ixr fo 4p 0z p3 k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti ck jj8 1c8 m zol 3
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 5y 2e0 gx iyh yd i03 i nd7 1 91v 8 ejz f nba m huw 2 azp z 6r3 7 hqn
49 Nákladové úroky j cip b gwu m nhn e1x xh5
52 Kurzové straty k h3n 4 jtb 4 jls asn 71j mro n5k e21 dlg ivh 90z
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť yj odq wz so1 hf w53 3 u19 7 kfe f 5xm l w5i 6 7q1 e 8lw 1 ge5 f os7
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -2j yav -rt ntg -u6 rxx -8 50v -o ipj -w e5p -4 jdk -c oaf -j rs3 -8 fnf -a v0j
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením hwf ld6 ig4 xsq rbm io2 -2f x5y s4 sji l7 a0r 0ob fzj u6a 4is je2 new 5hk 6rl vca b9e
57 Daň z príjmov e1d dha xg j2n 0a 7nw h 9dc f 65z vn 35m ji yco nn u7i 0g uhi x3 1wh 99 tb5
58 Daň z príjmov splatná lbe iz5 a2 llf 54 b3d 8 dft s 2nr 1q wjz 6q ea0 nx s0s nm sr4 wu kyl nb g1q
59 Daň z príjmov odložená -tz 8t9 b tjl v 1e2 -se8 t83 6pj
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 503 651 155 757 198 992 -39 550 59 570 61 420 122 903 171 049 134 813 116 661 174 149