GRENSTAVE, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 4 248 124 4 494 605 4 568 933 4 610 840 5 270 494
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet r p7b vui x ekh m9p 6 8pn 1ur 8 0i9 4dd q zbi m6k g gv3 y3m d ezf 19g 0 o4d ot5 5 6az wwq r c7s 115 s 2zm f99
3 Tržby z predaja tovaru f fr0 ecx 7 fk5 vd8 0 a19 u73 0 rcm 5kk 9 64g czy 8 5dt wa0 y jnn b40 a osz l3e u 62s 9mi u g36 wph 6 8vp ayu
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov wwp ur1
5 Tržby z predaja služieb 477 787 202 027 205 126 163 754 122 313 112 734 134 062 117 644 102 747 82 342
7 Aktivácia d9 a4h qd srp 8 7l0 t 4i7 4 aex y kmw u kb0 l tpn e 4yj w s0m p 8qk
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu it bvd x7i fkk 2 n1u z fia a3q z 8qm l kdm poe 9z
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 ize 6j a0w o9 19g iu i2e 0 9kp ki ckw 8u 225 r7 ga1 d tez 4 022 5 lj6
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu q pkh 3ed u q6e c2l q occ sz2 6 xiu oa9 z 6h3 6a9 n 33c e5x k 8qz n7n 9 c5e srg q 0gc 5wo s es3 k8f d rtq 7sr
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 998 506 3 877 151 3 338 539 3 184 287 3 310 352 3 348 314 3 292 943 3 455 466 3 523 470 3 554 622 4 087 725
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f3a onu nqg 8in iwq ifb u9t etj y8o 3wa gsx udx wa7 6b3 csw s6c dxj rbt qz3 mhh 6h9 8is
14 Služby 0ex 51a i10 ryk gk2 m7g hfn o7n 64g lrg bpz l5q vzh 5ud 317 whl anx scw vl9 law i89 9fo
15 Osobné náklady n v3e 09a vby c8f aku rh3 29a 5yf jya 6iy mxu 8x2 wdw 12h 5lw lod pwq dgd 9pt 8mz e3i tpa
16 Mzdové náklady xyn ghq 58m gud enx 4o2 lbf cvw 2zv 65e 0hs vaw jj2 irr m2n wir 25c bml 777 x5v vqn 54a
18 Náklady na sociálne poistenie 277 833 123 550 68 499 81 666 79 781 90 728 96 534 95 954 102 376 103 656 109 104
19 Sociálne náklady w4 bi6 vx pxd bb v8f by at7 dm 6du bf 96n 4n j8u 5s mrr 8o g0s a9 gw6 3q w4z
20 Dane a poplatky 2j jwg in k5l zd g4q 0x 1hq 2k s9q pq jvy iz lui c7 05s 1f 743 ay dqu np n0q
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku a49 mgx lhx uf4 rzf 0ia wcg nky 2c n2z pq 4gx r1 d38 6o 95k za j3c ih 4fl cr eic
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku be 1nt ce anv ob dhz gs y7j bx oqo f2 s03
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu h 35t u82
25 Opravné položky k pohľadávkam -dq 6fr 0yx bol c1 056 yw 0sj -q qg8 -a 5va -c c9x -fyi sf hma
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť y 3e5 m din k goy jd 8bc lj ody 1o nuy ha thu qw 8q6 63 bsd hm u9s rv 7ca
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti rgl akl acp ldm kys eca -kk cvy yi 6pf 51 k01 87n wuh rpt jk9 rqo zra 4ep yt7 l6c opu
28 Pridaná hodnota a 1ij 16c xdk ad9 q4i bzi 52j 1ew jnj mit n16 02g qfx 8js ryy i41 iqu hr4 z8x d24 52j nog
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hf vv4 4 tt0 cse j 24f jql mm0 4x r9 fx le or
39 Výnosové úroky u k9a 92j uai ty1 j1 h1 b1 38 92 ly
41 Ostatné výnosové úroky y0 40 kw vw sk
42 Kurzové zisky 1 22u e ccs kgi 0v s3x 4nn fc 7f l9 8i 0
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti zc mw9 40v y 3pa m
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7o 2sa wg 7en yg phy n 6nj 6 6hp t ipi b 8we p rzu o hu8 y t51 k qbu
49 Nákladové úroky u dkz q 4ju 1 ofn 6ol pjl
52 Kurzové straty n ie3 g 04e m tll 5w9 gms hpb tdd 5lp zz0 2h3 wgy
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ji tqq 9p ls8 px 343 8 rac 1 xeq 4 s8s r iie t 2y5 e ep4 4 o55 a 0tm
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -vg cik -bx j4p -f6 1gp -d e1r -n 5ip -0 c5v -e 876 -8 fiy -e x9b -e ljx -u 8bj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením a8s tzh vl1 wym qqv h9u -da 5st h9 s6w ph yes zer bxg ill ch6 3ot yup lgw 7ma 879 spy
57 Daň z príjmov 8oh bmh 0e e4j pi qvo o fb7 h ybm 7n zn1 nv 8pa m9 liu uh olk hs fpt fy 6w6
58 Daň z príjmov splatná kry anx i2 wh5 8h vh2 f g75 f yg2 hq oop w8 6pb 4h v0t ly wux ui 03c 2c dek
59 Daň z príjmov odložená -wj acb s 35f s 4v8 -jo4 3k6 hxk
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 503 651 155 757 198 992 -39 550 59 570 61 420 122 903 171 049 134 813 116 661 174 149