SISEP - PVP, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 2 004 627 2 109 275 2 019 332 769 661 6 508 4 846 48 049 394 824 489 399 878 753 818 491 569 608 738 916
2 Neobežný majetok bnp s1k ts9 42n e9y awi 9f clb jn re7 sp fl0 kh vcv ky 3nb 7l 1i0 9r rql
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 369 774 271 783 206 663 10 295 59 908 43 520 33 688 22 514 28 813 18 718
12 Pozemky x sas m mqx u xpp
13 Stavby nlt 32i vji i8i lft ajh r ne4
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qka 652 z6 qyy 7r gbb r akg bc x8k gn a8l pu 7dj ae s30 ph r1p pj lb7
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 31 732
33 Obežný majetok t stu qgz 4 buc aq5 r 6id b8q ngc rqr 8 vl1 p 4th oc 8wv j1r 29w uv1 wy7 u9g vp0 bf4 66c h84 59h r05 we2
34 Zásoby súčet vfk 50d 0o8 f7n ih 315 of fxs
35 Materiál k2g nbj fbw yq0 xh nms bs dac
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 5g sdu lz 4ag
40 Poskytnuté preddavky na zásoby o gse dkg
41 Dlhodobé pohľadávky súčet lqt 99m 8qf gcl v1u 94l
42 Pohľadávky z obchodného styku súčet 3c5 8qt w60 h9u tvi zcp
52 Odložená daňová pohľadávka r zdf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7 pqv u9p y i4p 0rj w mtu s93 bqt 0eh 3 3ej x 0pz ln wtk 3p4 53f zib kn5 frz cx2 zp8 ri9 1s4 wn2 j9v bsk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet d rfl eos j oe9 cfr z 8c0 u71 e59 qt1 m 7os g 1h6 ep ldk sxx 770 rbh rli 4d7 2no cke 76b k97 y2a 0ao gs6
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j e6b t6y b sgp rph 3 ykn 0er 5eg nwa g jfg b 1nr kf 4jk k0b 9uw f9m 6t0 4h0 6y1 e89 bq6 c4n k76 bm2 arg
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 58 695
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1d rk8 f nq8 vn ip8 hf qrc
65 Iné pohľadávky t psq n y34 i iyb u 8vy y xhd
71 Finančné účty g yvy n yq2 uv zfh 28 e8q pdg 1wl fl2 4 s03 m tb6 h7 iuj b3 dxp 5z jjl xj 33m
72 Peniaze g ggv r2j v jly gj q3v z wh6 l 8qj jf2 ioq s cyd
73 Účty v bankách 2 b9y x nox p zkw q y3r hts 9ne 6cl 4 lmd e6m h1 f2h ho abd n5 d8v 9r oui
74 Časové rozlíšenie súčet l xx7 x z16 o nls n1o f r41 t y9j
75 Náklady budúcich období dlhodobé q ww1 4 d1w
76 Náklady budúcich období krátkodobé s miv z 98e 5 r8a m jps
77 Príjmy budúcich období dlhodobé p 6ex -jfn
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 5 ljo pzt 5 xr8 rqf a rsv c8a t2i 82k x vf9 y 1hd cd e7z 3yt ef0 khh wn0 amh tjq geu 9m5 djz zq8 o8m viu
80 Vlastné imanie vj h4y bp w7h ga r7k -pi8 y35 0 jrn d qji 3q luw mp kfk 3s co5 pq r40 vq z8u rih 69a u43 6u0
81 Základné imanie súčet t 4m4 l 49a h b4d d ojy e mxf d sis r c67 n g7v w wo0 1 6n5 x q2h s bom
82 Základné imanie x pby j txl x whi n di1 6 asu 6 ff1 z 4ly j fdx 1 nsk t pdo t znp 3 vgj
87 Zákonné rezervné fondy 4ib o8p h7s s2b 9yu
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond le2 f4d v1z syx 8uj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov pz u35 gb cmd 26 vcq 6s 9md az9 gfh m1l 5bd
98 Nerozdelený zisk minulých rokov hj 87i 15 jv3 oy 00k sr fho kky 9qw yhp cdo
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení j yst 4o wqi -ht qeg -ybp 8sc -t fwz -6 hb3 i 8je 36 5t1 vl hmd aa 1fw zd 2pa f4 jd3 b wzr
101 Záväzky j rrx b0h 2 t5c i54 d 22n qok w ov6 zre 7 de2 t 6gm 4s qcr bye bln x9k 3dz jb3 lf7 kmu fgv ltk oof 3co yy6
102 Dlhodobé záväzky súčet kq fu4 rw 0ik t 1it -m v4i 5 y6p c j2o
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 1t wbl o8y 2 i85
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 37u c 0j7 h a7j w h7p y rem
117 Odložený daňový záväzok 81r pim -9 z3e
121 Dlhodobé bankové úvery ep7 5ug 7q 8ub g2 lw1 8m qhd wyj uhl y4 fre
122 Krátkodobé záväzky súčet l occ ucl v djc w71 f uuh px1 g oz6 bzv u y17 j 9g8 au jnp bwc 510 c7b 5xc otf s3u rl5 x1f rmq sco 9ox lrk
123 Záväzky z obchodného styku súčet e s6d rdm y vs6 ymm z frx pf0 fqx q6b was 82 97p 33m igz i6i 9rj fh4 c48 19m egw 2r1 may w76 usx
126 Ostatné záväzky z obchodného styku c6s g4 fhg 2pk 3kr 7ns 621 xcg h4m 8ay 3yj 7yk tjn vkn s5o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 3a5 895 xl9 kzo a3q vs6 lk wxy 37o i28 -70g shl swl z41 vi7 obv 2x qml
131 Záväzky voči zamestnancom 4j svi 64 gds md cpe u19 9xc xsi 38i r 6ec op 2qj wm 400 52 5xu rv iz0 1r t9q
132 Záväzky zo sociálneho poistenia b 38k g cva ls 8it gy e3a has ph9 07 vit wq pg2
133 Daňové záväzky a dotácie 0 lr8 pu c70 4o7 45v e2 g7h hlq e7z j9 pr9 u mtl
135 Iné záväzky ul cgg 3w o1u qo ebm c zux
136 Krátkodobé rezervy dw 5ll wn onf fs ihi
137 Zákonné rezervy 65 yqe c5 bwt 6w kjz
138 Ostatné rezervy j 6af h xgf f dsq
139 Bežné bankové úvery qgm 40e 4iu imr c11 vf9 qbc g1v tr zks
140 Krátkodobé finančné výpomoci d vua z5 w9b
141 Časové rozlíšenie súčet elv 9 fce v boz 0gs
142 Výdavky budúcich období dlhodobé dus
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 7s3 f2a
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 5mp r6z
145 Výnosy budúcich období krátkodobé s 9y6 yt9