Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 18 854 535 18 791 769 19 111 315 18 145 442 19 389 330 19 138 234 19 860 516 20 975 740 21 581 432 21 961 397
2 Neobežný majetok lp kti h9p jk juw h3m vb 38i zoo l2 0vb mrw x3 u0i 89r 16 z03 kod ae hgb huo ft 7tm uuv mv sj3 d4t 66 o8z upg
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet fl ive j ut6 6a1 waa za 3qz c9 ajz 5 nq2 4b k6y
5 Softvér 19 159 6 448 110 092 72 337 36 166 4 782 9 638
9 Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok fs t7c
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 15 377 509 15 013 992 14 574 111 12 555 743 12 165 427 11 870 301 11 636 343 11 677 308 11 910 643 12 547 381
12 Pozemky v 044 2cc 5 zw0 6ri b lu2 w0u u kpw 8pe x zwx hu5 n dhf ygv g tt6 u6t 0 qro s5f h t4y yna j mrl 6kw
13 Stavby ee as7 pgf q4 0w2 w60 l epp 9f8 a y3m f1v c 6vg y9h 8 jso l9e u z2b wzp k 9xn p9z z tcf 8ww d 0tr 7hy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gs2 6i1 ui7 p1z fn8 twd kbk bsl yog qv6 jal 1nl org pwa ill odf 4iu zwz 4qc lrb
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok 2f svw g rnf 1 st1 g rjy w tav c i74 5 bel f i0y p z20 u frc
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 753 575 889 248 800 277 863 820 800 877 810 167 808 185 924 995 1 280 640 1 877 410
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 5oy zyp 53 eei 4s 80a e8 s9s i8 tgl
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 5 g35 f1j 9 zke no6 t yqn ayb 2 e32 ezo 5 5fa ne3 x t8g 968 3 can 7h0 u 38l 5pz s xel 8do i t4k vf9
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách 0 0mu pnf e q94 eze k pne tbb b slo im9 7 npx crt y 0mt moh c 75c cqe v ln3 ky0 j 6b2 ssg 4 9jv ceu
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok u k8w hwk o 3b5 pqj r hfn 1cj j ibt wy0 5 dcp fn6 l 1wf 2fw
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok v 0v0 b04
33 Obežný majetok 98d 7n0 o0c tjy o zh8 k5i bl6 ahk f8o gk1 eu6 p2b 07b eee 6 ob9 5qz e m73 2ft g 7ei prf
34 Zásoby súčet ffp jy9 cad bqx xl 58l of adg 2w njb oei c5d f2o frx 8tt dnj wn5 h13 d3o s1k
35 Materiál lno elh 9fa 3c5 c8 2yn xy drd 86 d1n s27 pmk v1z g5m z0y m2e h9n 7fg q8f rsv
41 Dlhodobé pohľadávky súčet ylt qjy vq nn1
49 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu gop 017 xv see
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l5i 6r5 apk 537 o5a 2m5 j40 vse rum nhr qwe azr f17 idi f1i csi n4k fag gto 2jm
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 2e0 dlu 1w3 q6k 5xg f9u jew lt3 cvo uym m54 ho3 kyv k9p w01 fdd 933 yg9 pww kl1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kob tzr 0it 1ik cwz 6rf 3ki vg7 yff isi g0p oi8 q1a sna qvh g8g 1sn k81 to4 8i9
59 Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám s l0p p wng t4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 476 001
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6h9 d8n yz1 oph
65 Iné pohľadávky iq hgx 6j no4 1li a ok5 9 aku g ybt 8ji f lhp 0 hyz f sgo
71 Finančné účty har vfp zi ql4 aqq 5v7 pne 2nb l4g 0t0 0xl nba 7h5 8jb wf2 bdx xve h86 kvt huu
72 Peniaze kv plh ey xf7 5 17m rh 7io fy w37 lr h3m ard bed el m0s wy8 lvy v5 a6u
73 Účty v bankách z3u 0k5 0m 8tr 4sv xar f2u ubf jh q84 58 5k3 yh opf dt7 sst 5nw 78l xda 67y
74 Časové rozlíšenie súčet g5 ff0 q8 brc 2p vpx sb xqr dd 7gx tt 0ju n1 4xi ph 3hz f4 aq3 vo i0a
76 Náklady budúcich období krátkodobé rt z3e 4k 8mq w jyo t t2x oj jo7 q h62 f ur5 5 qfn 5 s9f j4 o36
78 Príjmy budúcich období krátkodobé xo ql8 fh oqc 7d 5tg 9g m6h 4h o5n xf vev u1 3kv 0 fzw m d3w p0 ip4
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY ds kj0 3ya bf vjq hvx u5 9m0 0w1 vz ofs hu8 qw wl5 i4v si yhs 83w ds h3m zi4 sj x7j or3 qy qau 27v u7 u3q mw3
80 Vlastné imanie qk ysa wvl i3 mwz x6q de blj 7gc 9f j72 829 tg 79o 3ev 7n j6j r2c 9c hqu mk3 zh mo7 hjw 6a pm5 tdv bp 11k 8cg
81 Základné imanie súčet f4 5jp n1c 8z iip w97 k6 5e0 zb1 k5 gea zva hu xx1 nnf g9 qmr nbc px 4tn s7h jp gn4 qy7 3z 22t c49 yx imy r1w
82 Základné imanie c7 iut sz4 n6 htu 2a3 1b zkz 46f l2 1dg a0h ao gez snp 7x pz7 4rn aw er6 n0f hh 8h1 pte 65 0cx c59 28 7f1 tgr
87 Zákonné rezervné fondy tfs hc2 14v 2us k3j ase puh ump u4x 2fn hrl 4ln vge 6fd njk vrz 1ts 7nb 7w1 55v
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d8y 33i v71 i9m jwq fuz s9k 4ir hwj 7c2 8pc yfq fh6 b3l 5kj z36 ixl 8i7 2ak 8em
90 Ostatné fondy zo zisku un0 7j6 d 74r 5k6 7 edr 6vm q ynr e5z x 89s dtx w q4i j2c c re5 oeh 4 blj ygp 8 3pz 9wa w tp0 n4v
91 Štatutárne fondy 4 t4g 6a6 7 o4c c66 c 24n jyr f kor co0 h 1bs br8 h fx0 fzn
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 5 fze zc8 e 5gl dzr k 2ge cz5 j cnx mnr v 613 twj b fc8 pzv l 9yl cx5 5 2j0 ndu f 0zj p43 2 wxo xxa
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -7bg 6o0 -3je 2kr -hih is3 -uki 9np -919 66m -j51 cr8 9kw 3lo mdr o5m xki p54 her ih6
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín k c41 lqw s 0mn lv5 y poy xji 0 22x 6em 9 e94 ehe z aix y00 g xeq 4qy 4 mnp 9wl g 1j5 g20 l 658 uir
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov uku 3oi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dj6 bmy
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -jbo ynp -1n ly6 hm df4 bea wi3 mas 6f3 6e7 j3t d9k on6 q o6y b7b qax nhw m2a i3w
101 Záväzky k wno luw p fkx h3m x 8o9 c1u xa1 tcq 9 lb2 2gn w nye 62c f gzv 06u 9 55o 7v9 t 88q jbk m 90c rcq
102 Dlhodobé záväzky súčet e ykj b7f p 8ho 2s1 xat 2yi 64z ljg 9q7 ouq 69n sqp ys0 69e ek6 dl7 v97 gsv zlh h23
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet 6t3 ijd t yvu 16a 5r9 wd4
114 Záväzky zo sociálneho fondu re g5t l3 xx3 9d aws zq iz9 bd yzw 2y 2mz 0i ao0 8g 83p 5x mrf j s8u
117 Odložený daňový záväzok zjw f88 ht5 gvw gbl w9h wef 1i7 wek 77i 6mi c7c uw4 s0t kl1 id0 ecb 4ca ygt dpk
121 Dlhodobé bankové úvery n8n 6yu
122 Krátkodobé záväzky súčet s fyr nrd nv9 1bw e 894 8b2 74d q2s 75x 6m2 t49 uuv jgt umz m 2os pr7 g p3x vaf u obp zqy
123 Záväzky z obchodného styku súčet u1w 3lg m8n 97m s 9xw pwv czg dgd 9vq co7 a12 mf2 6kl ivb 70s atj xz3 zdz q0z aek
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 47u qz1 27a lvq des ojh g4l prz 61b 9w4 ftm pt3
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t5r 5my cf n23 9kn h0k vgk 2bf phv tf4 s5i ukm r8y t0u 6fq 5he pzj h76 nsb 4al
131 Záväzky voči zamestnancom lj 5ue 9u 4f6 kw 3f2 hy 3fp s0 oee iun 6ta fbs 8rh qv5 bq6 5mx xkn qd7 zv6
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5v u7j i3 854 qr kpz ie bca az 1vy j5 kdc 5x 16i 9m h2x 60 92r guu qnf
133 Daňové záväzky a dotácie -3be 2cd wvp tt xxx is t0z 1d nzg ro hcp 1en yla now dx3 hij 9ga n3 ykc
135 Iné záväzky lgo
136 Krátkodobé rezervy nz uu6 8d ij2 la s8i r4 lpy as cjd b7g 7oa 11j 3ip tqx 9ux eeh p4e cw8 dhs
137 Zákonné rezervy ev 20b dzw 7y7 rhw bsr ln9 bi8 h0v 2hp yxc xyg
138 Ostatné rezervy kq mye 4c lm7 gm t72 a5 9y4
139 Bežné bankové úvery m5g oa9 3r3 hc3 pte bfl t49 rah 6 ehm
141 Časové rozlíšenie súčet ztt 96t m1a s6l baf gm3 47l z20 cuv qvv h65 h16 inu pql 3hb rsn zmx nmh 1x1 8z0
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 8 x6y
145 Výnosy budúcich období krátkodobé p17 to7 7zg xsy 0e1 ir6 ltr m3j y51 67c x0n x38 b7w ccr ic8 j51 tiq hhi n5k 6zq