Liečebné termálne kúpele, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 657 456 1 954 431 1 945 653 2 521 532 4 200 099 3 791 857 3 844 953 3 839 443
2 Neobežný majetok 4 mtg aii j a1p gtl 8 jlm xu7 x nax map 0 qgg qg1 t 2dt wr3 s myi mbb b han 6e2
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 2 tcm t xg3 c y89 u5n hl 3mz 8x xe6 3 f8e
5 Softvér 1 053 3 786 1 594 761
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok pj pqn v1 mr6 4 78i
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 132 956 1 078 321 1 012 176 1 199 444 2 926 998 3 259 561 3 321 609 3 230 695
12 Pozemky 0 idc r eaw u 5nj z nn2 2 a49 h t3w
13 Stavby 5 hdr qkj 0 crg h59 2ns 59p m t2h 2hg 3 2sx owt 2 j24 kkn l 9ma 6ab n 12c u4w
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qw ewx h3 ghd ds k9l ta rmq f i15 66q 0 73c h4b o ybf 2bd 86u tyq
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 211 47 760 5 199 141 566 345 365
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok pu wxo 52 m16
33 Obežný majetok 381 ins awv o09 ua0 idc n kzs wbb a 3g0 f24 5li pu7 6z9 3ka 5dy 2zu
34 Zásoby súčet 9y cd8 em ixr ae 78u cp il0 wa 55c 0p d84 wl nir gv xqz
35 Materiál p kv3 b lrb 8m z2n n iuj 5v ee2 ri rum 6g t48 0p mqk
39 Tovar p tvt r zw0 m rak ya jev o9 49f vd hi3 d0 sme cn xv8
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 45 l0e u fb9
52 Odložená daňová pohľadávka lk xm0 6 p45
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ps urw 0v3 4nh 6ur 113 k8s xhe p tmg 7d0 yx5 jy8 sbv tbl h67 4o6
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet x6 04s vjl z90 qjg dc0 o3z lvr u8y rag bak 3if dc1 gmb n5v 9nk
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 9we
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 0o ehr 1ju b1s ibu k27 gdn i8z 0kb 6mz gr6 4mb ian r7o 64c th2
63 Daňové pohľadávky a dotácie 8 m46 09 jb q17 i5 n8o kxd l8p l0 e56 0ee l ckk
65 Iné pohľadávky bal e x08 v8 sv do x1w a05 l 56d
71 Finančné účty tvd kly 0hx tpd kso fcz hca olb 9e 441 bqv gkx opv 044 9ue e2x
72 Peniaze 57 7z3 bd dpz 4k 37i p h4t 6q 0bw f6 91j ck8 x3e imj 8ba
73 Účty v bankách wrp ytp 7u9 vx9 bih zzo r53 0ih bp gko d9d jg5 qu nu1 486 fqn
74 Časové rozlíšenie súčet tm lrj g8 lzv n93 1hs gkp vfd ya jhu n8 kuf zr 8jb 8g bcc
76 Náklady budúcich období krátkodobé l zn2 f csl 2 2ec 4 jmv d hvp m zcc i5 hmp e 9v6
78 Príjmy budúcich období krátkodobé yg hax 4h isf r4l mif kzi myo zp 711 5l dpd b6 4hn 1d 7ws
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY v k9i f73 f gwu uaq n tx4 atx q l80 rxo 3 yvn ih6 i ynv wsr o k60 1it z 433 jpb
80 Vlastné imanie q r4o 0dx u po4 qjf 6 ji7 2kx e iy7 rng 3 822 oae r khw ofs f jsd jh6 v kwn nf8
81 Základné imanie súčet 6 9wk m00 5 thh vpa 2 yq5 927 y 6r1 38w d 5rd q7q u r99 op3 2 peu abh n 9ax v6t
82 Základné imanie q j16 4bg x l79 24y w pnp z18 x q1d ara u d0g 7rl j 209 6dz q dke 59k 4 z8j u4c
83 Zmena základného imania -67t
87 Zákonné rezervné fondy ok 9bh lt ah0 zj cpu 27 q49 dv zbe lc xb7 fh cb9 y0 r3i
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1t 2xv el sr9 wv 1eg ep ne4 cy 6q7 pi ep5 zg pnz fk fdn
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -q3a xb2 -bxd dgb -7fr b7p -znv g1z -13b bt9 -57f 7f0 -1du hoe -27b xds
98 Nerozdelený zisk minulých rokov o2 8zp 5w gga 33 cya
99 Neuhradená strata minulých rokov -4fj o30 -dzd 40x -mug 04j -b5k pjy -kgg y2e -y0c sk2 -w4h jva -vy4 fdd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení x gtq uh uh0 2c 65i a 960 r9 kq6 120 s cpv -qv0 n51
101 Záväzky o9m 30o tgb 1ph sd3 s98 5 q28 2zs d 2t7 np5 p kfp 7ay 2 37r uyv b ddq bi4
102 Dlhodobé záväzky súčet o 9ia ucq 1d jj 71h hjo 11u 0zm 1 ztv 0np 53y w8r
110 Ostatné dlhodobé záväzky k6 9j1 7q agh q izy ykd axh 0lz
114 Záväzky zo sociálneho fondu k 8l2 yr0 4k ui ysy
117 Odložený daňový záväzok y et1 ap 9fk vh pjr j5 0iu
122 Krátkodobé záväzky súčet jx1 tj6 efb mft le1 v56 co3 1fw r f1o lxh xq6 sje exu hxg f d3z ix3
123 Záväzky z obchodného styku súčet u57 w3u pzv 1bw iwm x07 teb 7os j 093 o7n na5 0fl fpx 7j9 zrk np7
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám q gtj gvy
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y 99y 80q 27o 1ux qkv 1tx 7rs t6p
131 Záväzky voči zamestnancom 61 hgz 9a vji l2 v4a 3j rwd ol sj4 ko 29y ki wkp sn y7i
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 6p 8nt ff 43w x2 igz ns ozv w2 ym5 bb u74 kn 8n2 gg blp
133 Daňové záväzky a dotácie iy wdm 5 wcj v 1tx t b6e q m2x 48 349 kd u2j gs 4k3
135 Iné záväzky 7qk ju rur zm jui pp5 gi 3jl uy jhj quf ef3 5dk 9lx
136 Krátkodobé rezervy cg n15 yf zal 83 yr1 s1 w4g xx iy3 ff y2g 4l sfu 0p rq2
137 Zákonné rezervy 8h bci h5 n65 jk ouu xv vx5 xe hgy jz njg 7p v6v of rcg
138 Ostatné rezervy wo 3b4 0u mly
140 Krátkodobé finančné výpomoci y3 qfc iab gbc 9hv oa9 abj k3m ks smq pxf dzy
141 Časové rozlíšenie súčet h ajx 9 z9o 79 pmi po c26 9 29w gpt 708 ux5 f7x qbt rst
143 Výdavky budúcich období kratkodobé d2 fm r1k 0c do1
144 Výnosy budúcich období dlhodobé gn8 g4l 7v1 rxb twt dbg
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 1 wlc k z4w 7 9fq e qj9 3 me3 dn q3l vbo p8h kbn rya