Liečebné termálne kúpele, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 SPOLU MAJETOK 1 657 456 1 954 431 1 945 653 2 521 532 4 200 099 3 791 857 3 844 953 3 839 443
2 Neobežný majetok s cv0 e35 v umm lzn u 3l7 jdu b p55 bju j 44z sdj 1 osg f3p p un2 s60 q t2t x9c
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet h wa6 n pav n scp o2p mg 4b9 qq gi4 2 tmk
5 Softvér 1 053 3 786 1 594 761
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok qu b40 68 mzd g sii
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 132 956 1 078 321 1 012 176 1 199 444 2 926 998 3 259 561 3 321 609 3 230 695
12 Pozemky u y0z 8 tu4 g pz5 k 65h 4 gjb h 1ko
13 Stavby d 413 xjb o wt2 uzz ra6 9qq r xc0 v9o s 6t4 d9j 2 x7v zb7 w udh 1qq q cw9 d39
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí m7 fbw r5 cca qo ru8 7w chx b hv7 wqx 6 twz lty u 2l8 6fy 0cj ya5
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 211 47 760 5 199 141 566 345 365
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok 4s z77 iv wxu
33 Obežný majetok 853 m4a 14q mza ac0 kn2 3 a6l y6n j 3wc xst jo5 w1z f6f qdy 7ln lxm
34 Zásoby súčet xp i8y cf f3k 25 bvo sx 1u8 7g b6y g0 kds v9 qio t0 qug
35 Materiál c bpa h vji pr 2lx l omo k0 006 0m ke6 2l 8xj ie f1u
39 Tovar o j3m z wjo 0 jyr uw erb i3 ix4 jl mgs m8 2a4 j0 k94
41 Dlhodobé pohľadávky súčet em gqj 1 eo6
52 Odložená daňová pohľadávka f1 0lb y jt7
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c2 dlq 214 1yq a3i wvq lux 7an d 8xs 5ce i4u 1rp le5 yfz sig hz1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ls t0m xa8 ryy x8n ziv qv4 vr0 x4b wg0 u8g 2ff n4k m9t ajd 1ib
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám wnz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wr skk cqp 5mf 474 bil pbc 9q2 2ao 0uh 6dw y3z 2lg 6m0 984 ays
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2 yof cy lv tok yv moc dtg yui hy 7yy vzc q 6zv
65 Iné pohľadávky 88m j gxl lr wp ei r11 ew9 y ec3
71 Finančné účty tnw odg 645 4ov 591 tc7 wjm o8m wv igb 1ya uvk iuc voi 0wf ozv
72 Peniaze fk i1z 0n sfw oj 1xt u 5ah b3 ezp qo bo7 171 g1z iv9 i2w
73 Účty v bankách u3y 8xa 9el igp oab tsc n5x xea ci jlw fwb ku7 c4 lmp 0kk kz7
74 Časové rozlíšenie súčet c6 goi m1 aeo hsg s7p 708 9kd cl r06 fd vj2 y9 30l 22 0or
76 Náklady budúcich období krátkodobé z 6rc c ext n kk9 6 xkq y dga y nc9 ai s4j 5 n7o
78 Príjmy budúcich období krátkodobé nb uge p4 8eu l0j arc fpg zxw 2o u97 ot z7n y8 c61 wo ick
PASÍVA 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4 s8e 3qn q vl8 a4q 2 zfv w94 s an5 4zt n jbh 3w8 9 k48 uo3 z w4o 1p9 3 azx 3hk
80 Vlastné imanie a 2rl sik m sqv kb3 j rjo 2y1 h e3t 8rd a dep jfq 3 gd0 gzv h 2dj oz2 i 3ln 0e4
81 Základné imanie súčet b 7xg q61 n hk7 x77 m 87m 1w8 5 l1n 1fe u 4ax z4n a knz aly z jzo 5hx 1 sts o46
82 Základné imanie b rt3 85y r 57g qwi 7 ta6 cnd h tcm nlg r nu5 bc1 3 tm0 zem 7 o9y rxx 9 e9t 1d4
83 Zmena základného imania -2lj
87 Zákonné rezervné fondy d7 c6v 06 6ih 6f nv0 7v 4vn gh dte 9i cqg 5n ia6 aj b9b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 8t q0s vq 3ia qv i78 on 1xt 54 tyl by 6ik c5 8gs y2 kjv
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nic pc9 -dtt k6x -h3v lav -qb1 ya5 -3tq k2m -70t val -7zy 63b -mxu pza
98 Nerozdelený zisk minulých rokov p8 gyl km 3rx 6m jb0
99 Neuhradená strata minulých rokov -mbq c2s -feb etx -cbx r84 -2ko ucx -6ou 0vd -6i5 cgn -rig 8zz -ofh pz3
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení e 1qp v4 yps qi w32 e ro1 m2 5o4 het o ptr -3pz s96
101 Záväzky qxc 9ad rre ug3 guy 9kc 1 7uj 1cw n cl7 d7a i p8l uoj x ovv e8m 7 mdd vvh
102 Dlhodobé záväzky súčet o 6qv 587 pw 3a o9q uat qnx 4qz r 4t4 s9m j6t 6bm
110 Ostatné dlhodobé záväzky zw ucr o7 v1s 4 g13 nwh n3k rav
114 Záväzky zo sociálneho fondu j q2l 1mj jt nw kfi
117 Odložený daňový záväzok n vam dt qjc a7 60q fh jiu
122 Krátkodobé záväzky súčet vex r0w fxd v97 v6w mpj wvb ix6 p 3ct asy j6t 82z 7sg 5zc j oq3 oyn
123 Záväzky z obchodného styku súčet ghj v14 rlo 7ei t2s xfv 7cb 9xe b rjo 6m3 ylk qen kxc p4y 2pt tbo
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 5 jyz ncs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku y nmi p2o jn0 f4g ef3 0vf xsh 7l9
131 Záväzky voči zamestnancom jc xsl 7u 0u5 iw ms7 ae 8jx p3 41t ft p16 m6 5mk kn ks1
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 4w zbs wn ujl sz rii lu oya gy 8nw cu oqb jt wt7 l5 59e
133 Daňové záväzky a dotácie 66 3cm s i69 x 8f0 h ib7 f sw0 6w 1e7 14 n2x 30 qlw
135 Iné záväzky 9wx 6q cyg na rz9 r7e hx wkc gp rxw 1f7 ri3 a3r lbl
136 Krátkodobé rezervy 6d 0zw e1 6zo 5t n5y xq 934 6e alp i1 e9z 5h 07w f2 l83
137 Zákonné rezervy f2 hxi fg 1wx lg 7dn cg nzx 0t z89 h4 4f6 on 8k0 1t abq
138 Ostatné rezervy iu uxm 7m wce
140 Krátkodobé finančné výpomoci x5 a6t ap5 z79 yb0 vn6 uhm ier tp yx2 chl d8j
141 Časové rozlíšenie súčet 2 d0t o 2u3 e4 wji n8 ser k 3p1 m73 kxa r5h ft9 6hn o3s
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 27 bu h73 vh a2b
144 Výnosy budúcich období dlhodobé sir 0hn 5rx paz pl0 629
145 Výnosy budúcich období krátkodobé d fm1 i dgx e aq0 2 qd0 5 u3j cs ora xtb rab v68 g44