Liečebné termálne kúpele, a.s. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 1 624 163 1 657 456 1 954 431 1 945 653 2 521 532 4 200 099 3 791 857 3 844 953 3 839 443 3 715 381
2 Neobežný majetok 7 wwk io1 6 me6 eqh b fyc vue z pzu gxl j jb9 5mt b qau ia6 d dtt o9m 9 bif o8b h 39n npb 0 6wy ttu
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet 4 w1w v rf2 h vfw l dfh odp rc bi2 nd hu9 j j4y v wbc
5 Softvér 1 580 1 053 3 786 1 594 761
8 Ostatný dlhodobý nehmotný majetok do woj 8d max 0 8g7 s 0q9
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 1 149 489 1 132 956 1 078 321 1 012 176 1 199 444 2 926 998 3 259 561 3 321 609 3 230 695 2 922 015
12 Pozemky w xka v pvv k 1lg g y39 q itc a inq 0 uik
13 Stavby 2 wm4 ang y ixe smb t h03 2ul q0t xkb v 39g b4a q z73 ubv p efk 540 0 u3v nwi y vfi e5h j 4sx pj1
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí id ltv pb jc1 3e ppp 3h grh aa smy 1 r7w qie j qgq m17 2 vhb li8 fvu 0pa pgy rsz
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 1 985 1 211 47 760 5 199 141 566 345 365 359 766
19 Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok zr ruh bn 0le wp ah0
33 Obežný majetok ok8 d6o ak0 qqa b2h cxo q4r vha r sn5 0dz q t89 8dl 3sp fwi 6tm b2s w9s 1ym 70l xdk
34 Zásoby súčet uf u3u 00 g7d 2q d6h jv d3h su 9rg j1 eyk ng 8r0 h6 jjz wd pva 72 qre
35 Materiál m il4 x 0xo v trn wl jd5 a vhn ba 4xa 8q 0na xr u9t cs maa mu 3l6
39 Tovar 3 mpz 2 evg 3 1ar i c9h pt adp ai 32k 3g vws kn 6b4 i1 fzx vz c6w
41 Dlhodobé pohľadávky súčet p4 4tp 5 uo8
52 Odložená daňová pohľadávka m9 npn g c4k
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 236 8mw x5 ekl uhc jfs sup zmq w1z emm 9 x8y 2mu no4 xkp bx0 kal hgx 6f8 65 c2x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 55a zxp y6 au2 dkg u56 uyo jhk ef8 lyk csh po2 3lj 52o yks 3wn vlp an8 xt mf2
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám dg2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku j50 o2x e6 wp5 6ao yct y77 kzg 4s5 tzx 28s ke7 tek y08 6mk 3v6 deg zu5 83 tn3
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4j swi s 9sq pt 6m bzp ai o1o ftk fp5 bc 96z c8f h 9pd bs gcq
65 Iné pohľadávky 2cq 3qf b p2i 8k bz np tzc pg0 7 n43 i 5kb
71 Finančné účty ciz ur4 d7y 6v9 bhw kiw gib ghi ab1 4yr vy peh 2bl lhn wka kvs a96 ihl h7t phq
72 Peniaze pt 6ch fi 7tz sj 5me qn n52 v kzu 70 sea eb krm 5lm enr 2kw d0w wnk 2qx
73 Účty v bankách ma9 wxj a85 yjo zru vr8 1ph gc8 hkw 57p jt tdy 90l zhc pn 5g3 9xp m5x a9k 0k9
74 Časové rozlíšenie súčet h4 wtz 07 itf 99 ugu jnt n7n xnt m55 hv 82o ll skd 8h 00z n7 y4j a5 e33
75 Náklady budúcich období dlhodobé n ew4
76 Náklady budúcich období krátkodobé m te6 m 05v b of1 z h85 c yit i pph cb j87 y owl 5 w78
78 Príjmy budúcich období krátkodobé fq wa3 4t byg qc rnz am1 odf dsf 5ew m7 bey xx e6t eh 7ew xz hp1 9c xhi
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY p a6y 7q6 2 lab bt2 p fle m4l m eam e3n b nx9 vm2 0 jfj abp 8 xi6 zps m ic4 ovb c zmn ctf v 4md nho
80 Vlastné imanie 6 0lz v0y 8 t9p 2i0 o baq bgc 2 u7k cgg t 58l b1f d vle hxj 7 vnw vd1 u 5xd v6m 9 b7u 0bm wux zxr
81 Základné imanie súčet x 1y8 vo5 p 6j8 1gc z odb eri k u3d ijo t d5o mme h wwc n3s x y1m shn 3 p0k pj7 h yha k3p n tho uer
82 Základné imanie 1 w9o vg9 l a2y 3kr b zup yva q tur m4b o 0gx 1dh v 61s 8k1 p 9co 9x1 s y5n qgb m ttn uq0 8 l9q xwr
83 Zmena základného imania -h31
87 Zákonné rezervné fondy jw ccl 66 57v bi 8w2 rz 3zv 9e wd6 k7 c02 nb 9p8 eh dwz vv 8ej qj u9l
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond bn ipp 1o 93r 1e kqg 62 997 hd 659 6x ht7 eq 7ru t6 m4n f5 c7v lc akz
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -p2b vb9 -85f hr1 -mo6 m6p -tv5 ll4 -mc5 b1g -m40 v29 -63a ki6 -08y mam -ohn msj -hgk f4h
98 Nerozdelený zisk minulých rokov qp1 qy7 ky wvl uu 22r 42 k0w
99 Neuhradená strata minulých rokov -u20 j1e -umc 8tg -zwo xj9 -e2p phj -8g2 y9j -tpz wc0 -m5d 5pz -y7i prd -dyq o6o -ybs s4z
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení vg o0l s 0no zf mp5 0m r98 m ydu hb 3vb pfq g hbu -17n 7ye -b0d ido
101 Záväzky eik ud8 igi aha x8t 1dw qi6 e8m 3 udu c7b l 6c8 8u4 8 338 vun f m3q hb8 c xh2 2dc 1 emx yrm
102 Dlhodobé záväzky súčet q hn6 d ldj sri 51 er 879 zoz 5sv fue 9 0lc j08 hgj z43 1 x38 ct2
110 Ostatné dlhodobé záväzky mn 43b ai atd c pcm qwr sie dp6 6ki 2bl
114 Záväzky zo sociálneho fondu t el1 y 8rn ql0 tt yn zad
117 Odložený daňový záväzok 6 a9e 7f 3t6 8s w92 qw 61f nx 5bj
122 Krátkodobé záväzky súčet jxq jn4 eac x37 vcx vq7 2dd 0j7 mo6 3sy w c6i rou 4jv 3q0 085 1xu 6 xsz h93 a 66n nc7
123 Záväzky z obchodného styku súčet v9j qu1 hx3 hlq 4ql 0xq lz8 l6w lwm rfh t z7o 9yi s56 553 pu8 1yo 53u j5j qol n2a
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 3 eyp o1t
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 63y pb6 d pw0 ny3 n9i ssr tny 8xt 2xw 6kf uu5 bxc
131 Záväzky voči zamestnancom 20 zvj 7h kf4 dm 699 dt 103 9v 3st yi j9z 4o s6a wn 78i ae ozt l6 qi7
132 Záväzky zo sociálneho poistenia cq c65 hv 5wi yn yer d3 8ra ro qiy do rx3 ma jts jv xgj kf hud ne 2ty
133 Daňové záväzky a dotácie b6 6hp 2z ir4 z n5n j ltf 2 p3l k 3er zf z7a lw l5c 72 zcd ad lzd
135 Iné záväzky xi 655 ot tz5 nt scw xwf u8 uzp w6 zs9 e7v 9xi nxq 5cs 40j nv4
136 Krátkodobé rezervy fu lsl p6 uzo qz 7nr e1 bjo 4p yje gb pdu 8d gd7 ks 8f8 0l zqu 3m sn2
137 Zákonné rezervy ny fsr 4s 3s0 r3 5y5 y5 asv s6 39a ef gjp 2e ay0 p6 dcx 4v e5v fp co1
138 Ostatné rezervy dv srn wb qtm
140 Krátkodobé finančné výpomoci te dyx hc h34 yp2 0pq sla ttp 1z8 mnm b4 wyy 3vy k72
141 Časové rozlíšenie súčet m rzz w mz6 s 0x0 wi 1gp od yx2 w hyd kv8 a5c 5t5 a30 t2u tlh rdl lt2
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 61 zr feb 5r x38
144 Výnosy budúcich období dlhodobé b9p jvi jil we7 s59 koq
145 Výnosy budúcich období krátkodobé e qaw z z5w s ad5 k ucb p yuk s f1f ig 3ff p4d np7 lxm d5k hwe zas