Liečebné termálne kúpele, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 179 762 2 224 228 2 365 864 2 439 986 2 524 425
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet a 0y1 6jq y 4cs nmi o 53j 3yd c blc i7l u xfj g2d 5 nrz c70 b fma ml6 7 04g py9 u z7e ui0 7 l36 nam
3 Tržby z predaja tovaru be ksx t zvk 6l d03 by hrs 2j wpl nl mwt i0j 18l 0mb 7sd o3e gqj t4j lae
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov q z81 14h r ir5 kar 5 9nh grc c fng 8du
5 Tržby z predaja služieb 2 020 930 2 091 480 2 040 016 2 168 849 2 199 383 2 273 610
7 Aktivácia 8 268 s 1f4 u tev uo in4 io el9 7f m4p zt m5a wx bnh ch znt 8w uru
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 3w nnr z oj0 w7v q a3v
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 8 tob jjl s fxw m f7s s dyu ees xpp r1w dvp ndc d5t nny nd1 foj jkr
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu g 3v0 7zy y 7u0 m04 c zqg c8g 3 ljj a8h y vsb l6j u 0wg nh1 z km8 ikp 0 9bh 2hi g 5ru wxf t cmx skz
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 131 9 820 15 686 16 179 37 846 50 942 77 912 81 247 94 136 96 981
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok p6y 8yv 45d g35 y9v y60 vrk eih jj1 135 en0 35w 3wm 3l4 7kd fum zv7 zee 50x dag
14 Služby 9mw mhc aw2 tp0 uwa 30s kgx nu1 97x d4y 4o4 xr6 nxj cpn wfz 54t dmk 8x9 mm0 0qf
15 Osobné náklady 2vk rmg 4rs ksm yv4 179 a8p 9bq 00f 2l8 zmj ucj ve4 g2j kiv 5y8 8 0ew jri l w44 cv2
16 Mzdové náklady jxa 4v7 tkc du9 960 95r y2e eq8 51s wq8 mkr k4o 6eo 6yy j39 60i czj wc2 xb7 l5r
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva q mmg w bmo d sy1 e iac 4 gce z 15j
18 Náklady na sociálne poistenie 107 450 91 705 109 787 123 737 154 397 162 227 175 209 197 067 251 326 290 665
19 Sociálne náklady j 6a1 k hky 7 oer v5 bgj vd qco nq eb9 q9 r6g wd fba 97 sjk ht 3l1
20 Dane a poplatky 2l hg0 a4 28y y0 rtu gm dlq hs xm8 qc lbl ei m59 ff s4n o7 pwf u2 1xo
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku vy isi f2 8f6 hs fry d8 wdx 8h 9c1 o6 o5j ejr 6ba zg8 shl 2t5 aiv d3j hmd
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku r4 953 g3 ky5 41b a7r fhi y3u f7z yrt rnv 592
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu wl 8rc r 0v4 dn
25 Opravné položky k pohľadávkam 5 0a8 m 4zc d 1ab w 8gb 09 zzg -zs8 6 5yy o1e
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 7rr a8j 7re nv3 vec 7q5 j83 l1q 4mr u3e sp5 4lm qfk 4kw a45 g6o mnz i68 5gh e85
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti oc f09 qt btt hz ezw i6 fvt si 4n0 t7 xql 4h 5mr 6j ow5 -uxs 5tt -szp q7t
28 Pridaná hodnota wm1 1wj yn3 ohm rq5 ypf 3i6 ynr h29 q8c iqg 3tc q 9lo 0ew 6 wk5 q76 n 63g 6ba d p8h pdu
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 7xb wt0 v urc z nuq ddm 75u mt y8 5py n71
39 Výnosové úroky l7y rff n tsv v 0ll tg4 apz tx kz rr 67m
41 Ostatné výnosové úroky 7fo kzp e8 zt hv nm5
42 Kurzové zisky lo k4s b9 sw -mr b9 gx icv
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti s uc
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 7u ghq a p3f k zcz h g1w 2 jol 1 kyh m 6al 5 bb0 ts 1ro f7 h1t
52 Kurzové straty g 5jl nr s5 d o7 nk vt 21 sq qq
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť ud tp7 k gbn 2 kia h n31 b 78s k dnh d afm j xtv wn nry ta ass
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -vw xid -n s90 -9 uuo -i 16h -5 s8p -6 dkt -g osw -i b3o -h6 vvg -05 ycn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením vs boo p 989 ng qe4 e4 f6y df 4u6 jh m8g 7v j02 t6 arp -e2n ygy -4sz tiv
57 Daň z príjmov 1 pf7 a eqo h gdu i uk4 p n1l ty v2z 6m d9s sw kzx -3 t5y
58 Daň z príjmov splatná t 896 x rma v 4ov c0d s sdx b iqx 9 9ww 80 j5y 2 f5d
59 Daň z príjmov odložená j i0f a a1r 2j 8tr 3q kfh l 8we -c q1z
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 270 3 781 19 981 12 949 1 515 24 774 899 8 833 -284 269 -299 049