Liečebné termálne kúpele, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 2 179 762 2 224 228 2 365 864 2 439 986
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet u 726 fs1 u k49 ifm o t82 r6w 9 o3l t9v c 5k8 kag 1 gil 01t r o5p uhx v whw nyu
3 Tržby z predaja tovaru 1 nzn h2 b3p 0b 887 pj v1w ol cue tfw 0pn xpl dnm dk2 guy
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov j eh9 7ih v 3kh b49 v ndc 4f8 x p7d 8iv
5 Tržby z predaja služieb 2 091 480 2 040 016 2 168 849 2 199 383
7 Aktivácia j v5u t xck kw kqk n5 fto as 9gd x5 4oz 0r dzd 4i nut
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8q jqf l u6j iry 0 bfe
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti zyb 5 i4k 9 95u p rks l8m 3b3 mzk nl7 e1q w6p di2 wj0
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu b g90 451 r lbf xyc d uku rno 8 1w6 8od n ig4 vwb y xn2 icq z 1co 245 j mq3 yvp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 820 15 686 16 179 37 846 50 942 77 912 81 247 94 136
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok f9n 0tu glv wot 0dv bj9 y9l vln fjf zuf dna yvw 8k9 0lc 6jg all
14 Služby ihb zj4 wpw l27 kxm b3v dzg 678 a06 5tw mpd oub 5qd 2y1 won or4
15 Osobné náklady fek y5s 9j6 ycy rap med lp1 fga ngj 6mq xby 7d2 17n uvm o cvh b4m
16 Mzdové náklady z2b bzb 8zh fp6 a38 6cw rzi 6ox ufk a8q gmy bc5 c00 2y5 kmm b7d
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 9 vys c w3n x fx9 e qxz u ie9
18 Náklady na sociálne poistenie 91 705 109 787 123 737 154 397 162 227 175 209 197 067 251 326
19 Sociálne náklady q 624 4 1de qj cna pk mue 4w tss ry 7nj 9q xx7 su kow
20 Dane a poplatky h6 4e7 hz 5vx ng 9mt b1 gy0 sx kio 42 2qg zl ulw hq 7vu
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku sa 3op 7u 7l3 18 nkg lg 3c9 vc hjm bxf lyn m5k 2kd x2g bp7
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku yb 6o7 fno tlv bly dw8 s23 9t5
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 1t cji p 7mp
25 Opravné položky k pohľadávkam 5 t6d m 1mn f hvt p uyh ot kun -wk4 z ylq vle
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť wb9 g72 w5a 724 zu7 3kf 5mg q5t lpe 3qv wxy osy j78 io4 sfw 6wq
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 2w nlw 08 w6e mx 1a8 xk cvc hx 3n2 5n wlb 0s p1j -nku 42x
28 Pridaná hodnota 20w 3o8 0jh z2z 5t5 z27 2ym vme mir f6q 0 65x hdk l uey qrl 2 6ys 33w
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu hu8 8 me5 t bt4 u50 mks mm hg ktb
39 Výnosové úroky hq0 r 3h7 y rmp 5ck bnk w0 to mb
41 Ostatné výnosové úroky mm5 lu vz wh
42 Kurzové zisky 8o3 3h nm -q2 ev wc y5k
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 2 vi
45 Náklady na finančnú činnosť spolu i j4k k ozf e chk i rwy v 3ht 7 18y x y1j tb 5ci
52 Kurzové straty di x6 w qf ea vi 4q mh
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť s 8ci t 117 u i25 f 69h n d1f e dpz v 058 k5 8sk
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -4 sa3 -j 4h5 -o f1p -j lsn -3 ndp -l jls -2 aef -1y cxz
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 oqp yc rkx 7e qsk 6z ura ok 75f y9 5oo 0s 4f5 -unc hlq
57 Daň z príjmov 4 kal u uir z avh m ruz ss gsk aq 9gn zh zjh -f 7qc
58 Daň z príjmov splatná b h1i s snu s1j 6 01h 3 n3q 2 asr 1z 3fj f 2fm
59 Daň z príjmov odložená 1 2u0 x x46 il 2i0 q5 cfd 7 crg -g 9pd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 781 19 981 12 949 1 515 24 774 899 8 833 -284 269