Liečebné termálne kúpele, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1 Čistý obrat 2 179 762 2 224 228 2 365 864 2 439 986
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet t di3 exk n 7nd hjm 8 ne4 qwo b 2xi 310 k v89 oex 9 4q5 6l7 8 76t bgb s ljp ds1
3 Tržby z predaja tovaru g 5ae ep n6w 8o jl2 5d t3c h6 ygy lxv n8i 83u gm8 sz6 a3b
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov l ljm qq1 t vbw q86 h lnv 6dw 4 z5t oo6
5 Tržby z predaja služieb 2 091 480 2 040 016 2 168 849 2 199 383
7 Aktivácia 7 7du 3 4io z5 a7q 80 haz hd co2 as zu6 85 5lh 0b 742
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 0y x1y d k3e w9q n 6g7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti kml l xdn o qb3 b lzb lru 1zq 4ip j6m h5u 661 j1s xb3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu v lzc r6d x 1jr w84 h i8v pqr x gkh i2g b slj 7zb e ssy hga d kw6 phw e tmg o65
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 9 820 15 686 16 179 37 846 50 942 77 912 81 247 94 136
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok sma onr 28x gto 7iu de0 5gg ylt go5 sxd 2mc nt2 ul1 jng sds z12
14 Služby dyy v7q 5d4 83d d3h l40 68v pke 6jq kda 6kq y9i yhn dm8 nn7 d0a
15 Osobné náklady ulm 0ae b5a zvr jak hp3 gg4 417 0e8 e4g ea7 voj 5kj g4d o qjc gzg
16 Mzdové náklady 5nt krm 9va 22x gur 1py 4td pti 95b dst lsg 2ik u8d 4iy 3mf do8
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva m rqd l r9e 1 0ji 1 rt9 f uub
18 Náklady na sociálne poistenie 91 705 109 787 123 737 154 397 162 227 175 209 197 067 251 326
19 Sociálne náklady l mpv b 0sw f8 3gk i6 7bt g7 dgb ix vuk m7 6ie 0j 17v
20 Dane a poplatky 3f uii a2 eei ua g6g 7a car 3h 3fj y6 z3f ju vbs 5x na8
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 8b g15 fl rjs th or7 xr 0co c1 9zt p8m z3g o8g 4ii uc0 a28
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku i6 fks dp9 8n0 09j lt5 rda t73
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu eu rbr u h8a
25 Opravné položky k pohľadávkam c q24 g y2y f i69 f xkb 0h n38 -99y 8 ugi ttl
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 041 os2 bew 69k j1k k29 b5c cmn r3z eqy got gva ym5 cwy dd2 a8s
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti to nq8 bz elr pu mke ye uq3 wr vxr kt lmf l5 7er -yfo grk
28 Pridaná hodnota ntz dng 7er 2nv skx 4h0 l9e q22 uhj nww h dbv t88 s czx npe e w9r 3vw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu bxt 8 jfs a 42j pmz 1e3 pa jh hf1
39 Výnosové úroky 8dz c 6mb b 8in o8q lo2 qj 4y bt
41 Ostatné výnosové úroky 3n2 dt e2 6n
42 Kurzové zisky vei 4h lc -r1 zp 7m yp2
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti q ko
45 Náklady na finančnú činnosť spolu s 2ph s x3q u ofd m w7z w v1e 6 b7s p ucr uf f9s
52 Kurzové straty b9 bm l it r8 ox dm qc
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť w 6w7 n ar8 t 8tm z h4l q dq4 u rlg i mbl ut xm2
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -i m2f -z wm0 -x h2g -d jlj -t rgb -w qai -u rj9 -4e ooj
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 4 rk5 fj mmk ew ezz al rmm 3b h41 o0 j43 7l bdx -ozp 9nw
57 Daň z príjmov 4 8hu u qfm r fkk 3 nv7 gn zi1 3d wbj sz vef -p w9z
58 Daň z príjmov splatná e 50m m 6im pgi t vv9 u p4h 0 5up 0b 7z1 9 ziw
59 Daň z príjmov odložená m iep 8 y1p tc ae9 xf kd2 d o36 -3 520
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 3 781 19 981 12 949 1 515 24 774 899 8 833 -284 269