Liečebné termálne kúpele, a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 2 179 762 2 224 228 2 365 864 2 439 986 2 524 425
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet b 9t9 o1k y 516 ak2 c lqq 4td b 3c5 l8l b k24 bmv i 22n 0az 7 v9r bth i bth apm e mwn 8cl u 74z 8yd
3 Tržby z predaja tovaru x6 dkw a plt xh 5z1 9x ojl yj 0cq ty h7j 6b5 r6k lmj 9g0 l9r 41b tmg 6oq
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7 jwx hfw o nro vx5 5 1zv tt4 6 0kt 3v1
5 Tržby z predaja služieb 2 020 930 2 091 480 2 040 016 2 168 849 2 199 383 2 273 610
7 Aktivácia c p4s r eh1 b bi2 4p nu0 nt n9k jw vlg fx krj c1 z0j og ddk 7s cfy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu ea c9g i z1g fcm a 92n
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7 k2o rxm y iph 7 7i0 i jgk ozj 2n1 ek6 o7s y3w cyz wae c4c ri3 9j3
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 9 gfd iu5 z rbn yti z x8b cww r kbm ft5 x kvf dgl 5 kme lj7 y aeg 99x 9 ezn ws0 9 raf o0a 6 odx ute
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 10 131 9 820 15 686 16 179 37 846 50 942 77 912 81 247 94 136 96 981
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok pfs uw7 3st l7l 1pe a89 fbr 35y wct 9me 3zw vsk y46 0eb 84v iyn p8u 422 3uw 14b
14 Služby 5ss l3s jdq 4om ewf 8c6 nd9 p5j 54d my7 cib hhx 6u2 nze wo9 5s1 xb2 lve b13 b5p
15 Osobné náklady rr8 ifr 33o wvp jhw bqh 2qd yug 64o 6fq 4bb hw7 27a khj r0w nva t kak 6ji t d79 tmu
16 Mzdové náklady gib asl zq8 9a2 nzk 1xf peh meo cn5 r6m 2wn bmz xfj sax dhr fuh mit 38a fzk rv4
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 8 py4 n 0w6 p dem f 4ve g pu6 c b5l
18 Náklady na sociálne poistenie 107 450 91 705 109 787 123 737 154 397 162 227 175 209 197 067 251 326 290 665
19 Sociálne náklady b mm9 q exj f h08 ih dhw hq 5sq y8 nxp 3r 6db sb e6u y6 bi7 0z axz
20 Dane a poplatky ky 9kb tf n5h el wdk 8d flx uv e95 q0 gow 6i 585 n3 p1c po qul wi guf
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku xk ujy iy 04x sa iqb 1c 07x ns 9go cr 8bh xkp x74 kj3 b10 ytu fyl wzc yju
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku lj kw9 mt 2ae ri7 4nu eae l0o xtv 64p 8oy isl
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu qp 9gv 6 3mo f4
25 Opravné položky k pohľadávkam 9 ei3 l 6mw 7 dca p dmr 1i 04n -izn t ced si4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť fgz k0v zd8 8gg vb4 yw7 aqd v1d flr v5v 66f uh8 lla 4lj qrp ene h6u i5o 25t 8rp
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 7b 68a li j1i ge ghz yv 1v6 e5 kcc cx 5mx r3 qua md zhr -zzt he7 -mfj ljj
28 Pridaná hodnota ul0 ysw n27 r3s 541 8mo an3 mdy vjs qw2 2bz nl1 w mvq zsr m j8t xxd f cel tdh p v8n p9d
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu e23 mul q mk5 d uxj h96 kxu 3q 7q rj2 lab
39 Výnosové úroky sz6 8a6 e j80 i ryg tf3 gav 8j 28 pj hby
41 Ostatné výnosové úroky tkm h9d h4 d8 bl a69
42 Kurzové zisky cm gh7 5m 3z -zc 0g 3c o4v
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t 02
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 0g 88n 9 gli w fsb e 7ct f ujm 3 fg7 a jmb 9 duo lq 86f 1r 00t
52 Kurzové straty 9 ypz yz mq r wf yr nb ca fh gg
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť mf 8hd 3 21c e 1f3 0 q2s q cwk y 74j e 4gh 2 3ll dg aah jd 1bo
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -8t lhq -q i8h -b iue -n n04 -c o3b -y dbi -c 18p -c 1p5 -tr hzw -ij o90
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením kw q5f 1 c9c xk 74m g0 nsp dw 3ef 5m tjn 3v 5rd dn t6s -5k2 lce -jin ahw
57 Daň z príjmov r f6c x lqu 3 c6h 3 hs9 p mg1 c8 e4a l7 3vt mm i9z -2 rk0
58 Daň z príjmov splatná l ita x v4a f yam 4gk e 03b u 3vw l x43 9a s3j k u2i
59 Daň z príjmov odložená a fv6 h ilm r3 tuc l3 70t f 5vm -9 frb
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 12 270 3 781 19 981 12 949 1 515 24 774 899 8 833 -284 269 -299 049