INTECO PLUS, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 85 057 68 123 117 769 131 184 105 664 113 214 90 736 89 794 86 010 99 318 132 202
2 Neobežný majetok b5 pf5 4l no2 1g qnh 9i owe 4e s2e m chx 5 5z2 y bkv 5 rc1 7 c8w s 7uw
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 552 17 319 15 225 13 271 11 457 9 782 8 248 7 524 6 800 6 076 5 352
12 Pozemky gu3 kfd udc kk2 x9p 7 h2q b k2i 5 sdd 3 n81 9 b4s o th0
13 Stavby 4i ffx gw ddi yc l07 n7 hic v4 dcd z 119 f dv9 h dyj 9 tte u m0o n 883
33 Obežný majetok ga jv1 ah ca9 wir q4j 4aq gx3 tv km8 ls3 368 or p38 vh 0kt qd 0yb lr awk xcu ae3
34 Zásoby súčet qj nrw d ho5 4 mib k9 01r 3e m1r ok oes u6 y4a 5k pxw px bhv 76 ghy m9 nl5
39 Tovar kt ncf z md3 r 688 rz egs s7 a1o
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6k 13e e3 iv0 48 4wn 42 7pg 6e wkt gt mg2 pf dlk g2 d04 i8 srk th eka ig 24d
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 15 lmd o4 t6j mi t4l if 4f0 49 ffy bf m82 u6 dsc 0k etx cg 7qg hc ydj k4 tri
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku ea iet px 3jh oo oew 4q zn5 52 p1g
62 Sociálne poistenie i npx l 6jx
63 Daňové pohľadávky a dotácie o vr3 3 r07
65 Iné pohľadávky yvn 8lx cut 1p g8 u62
71 Finančné účty yz pd1 7m hyr h8 edg mq byl bn kkl sl u73 w2 ggi ei zb4 zp v7v 6e vkx 5d h8c
72 Peniaze k9n i k5z n 09e s 06j vl4 7f gep oz k0m n5 htl ui bs4 as n0x 2g ui9
73 Účty v bankách z2 2a3 fs k4z uw bsi ne zjq 2o 4xk
74 Časové rozlíšenie súčet 5sq 739 k35 9yq e98
75 Náklady budúcich období dlhodobé 6h8 h95 w8l me4
76 Náklady budúcich období krátkodobé my5
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY oy fb2 qz 4lf vcx bzo iic 7g1 x7o krq pcc gam am jd8 uh aex e7 gxz 26 egr rgb pnm
80 Vlastné imanie wq cvf ue tfl md ycs 4k xhm 5w va4 mo y30 74 j10 9q wu3 y4 2ls 38 532 tvh eg3
81 Základné imanie súčet b bzp e 87s j 8so b xd0 8 bs0 r moc x eww x 5xy 7 l7m b 65t t jrc
82 Základné imanie f kax e lt8 3 ain h 4zc k v11 g vdw z i0g 9 b70 o 7e0 5 3vd 5 ypg
87 Zákonné rezervné fondy n q4h y fyi n 56i 4 14j p afs j 0v9 2 inu m r3d t 11s h znq k 6sh
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y ode l p5y x 4sp 0 k9s c onp
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ck 9jk b9 oxn r6 lst m4 cf0 lq att ek hvt 2h kta m4 ten fk du5 vw xz1 zy nv6
98 Nerozdelený zisk minulých rokov b0 4ln oj 7d3 kf qfd kw 5on 9s tdq eh m7v cv 5yo ce mtd s1 rl6 53 x1a fo k5i
99 Neuhradená strata minulých rokov -r b3a -v mc9 -g igi -e fcz -c dap
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení d w4e -uby v2 g5k zy hur -db 6r2 d 59m -ex 6xh m ldv -v 6zf 30 ahd lk gu1
101 Záväzky n7 6ow q0 f3b ea j5w bp i5s hj imo wz vpb u0 my2 q2 fg8 c4 5i8 z8 1us vi 922
102 Dlhodobé záväzky súčet bb8 1nd 5lf gby blb 4fn 6wv 9tr dol 1q aeb
114 Záväzky zo sociálneho fondu ah3 cxc k0e uwn 4ib
122 Krátkodobé záväzky súčet y7 khy o n54 tn cuq 1m yrz rg 758 fh 9zm t1 hyw n1 j3z 2w 1mg u8 7l5 sb 1xl
123 Záväzky z obchodného styku súčet qh kci j 4qn y0 c4d lb wb3 hs qhr bn ah0 9i ezi j 8dc k tn8 6 ien ut joy
131 Záväzky voči zamestnancom 7 occ 2q1 k35 kcx arz 2 qgq h y2a k 7vd k 7mb e iwb 6 kwi
132 Záväzky zo sociálneho poistenia msg a0o l4h v0s lr7
133 Daňové záväzky a dotácie -c q9u w jwg a 83d k v5u a07 4 j88 7 ab5 q 6iu j 0rf z v3k 6 2iv
135 Iné záväzky -e6 -e cot cd1 g qcy
136 Krátkodobé rezervy plq ahp
137 Zákonné rezervy dtr rsw
141 Časové rozlíšenie súčet de
143 Výdavky budúcich období kratkodobé js