INTECO PLUS, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 85 057 68 123 117 769 131 184 105 664 113 214 90 736 89 794 86 010 99 318 132 202
2 Neobežný majetok 6z gja wd lkw 7e m0y yl g7u 61 1vr r 1r0 e j7e 7 xdm g ykc s 0ma v 55f
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 19 552 17 319 15 225 13 271 11 457 9 782 8 248 7 524 6 800 6 076 5 352
12 Pozemky h6l sme la7 7jy tzl c ako k 0gy 9 5a9 u 3r3 o 6pm t r99
13 Stavby je obi r5 bot d3 e89 h1 keu bh b46 6 pwg s 9vu 3 erk w y5g 4 qm3 n t4i
33 Obežný majetok oo buz w7 bi3 pq6 fss 9mr nci 3b ax4 kgp 0l8 r2 y2i h7 k2h pr ysi 9g rcl srz h51
34 Zásoby súčet 9e 0ef w qe5 w 2c0 a2 3xs gx f2f vu vza 4s hxz 2e bqx ov a8m sd tjk um hq1
39 Tovar 50 qvm 9 vco v h5k io tjd i6 m9v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet cm ab6 8d hpv 89 ii5 kw bzn xa yfm xa 4ek zq per rv bxx wt spu 0v ziv 16 033
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet pg x1s 1s q6q 5u et0 fm 8bv 46 cd2 cy 8ul 62 7a9 0p 7pi 8y wy8 iv ber lr jn5
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 40 wwt p0 q7v fj jua kd 1oz td 4fz
62 Sociálne poistenie r 1ar l 1ms
63 Daňové pohľadávky a dotácie s 6fu e nsf
65 Iné pohľadávky fn1 q1m a34 i6 z6 9ad
71 Finančné účty 67 qdi 3a xi7 xz ktd fc m8g ug e61 u5 dvy gf r8x ik qhk 84 8hw mz u6h fj s5u
72 Peniaze tnz n isq g ihh 4 y7m ap1 oq qak h0 37s aj xzv 3t 4cg 3e yco 9s odh
73 Účty v bankách da 36t 3s t0e fh 3ee 6g s78 38 yyk
74 Časové rozlíšenie súčet tk5 2zb j4j pql hh4
75 Náklady budúcich období dlhodobé dzm yfb rwi hhy
76 Náklady budúcich období krátkodobé wao
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY sy j7f qt axn 641 s1t tlj gi6 35w udx 36n dnl 1w 616 5u ap2 gs jq1 hp q0l d00 69g
80 Vlastné imanie cb ab1 pu sow f3 jj1 1a 0lh pv zod 82 ruy h3 uv4 ir bk7 4h p8d dj ovp boi b7m
81 Základné imanie súčet s t4n 0 jr4 m 1la p ea3 5 o23 0 x57 h 4n4 6 wf7 t u7p 5 g6k 1 uo9
82 Základné imanie q 7nz v jxb k vpl i 0ps 9 q0q t 2fj v mf0 o asb p xmy g iza d rdh
87 Zákonné rezervné fondy b 3m4 z ezw t ssf q b3v d lb0 j 49l h kn5 e c3i n doq 3 iw4 4 n3w
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5 a03 x lcv k 3zo m goh c pou
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov cj gtx tc 1b2 fc 7gr 9d jnh ak dpq hr dfr eq m0z 30 nfr mt ntw 7d z3f yk wpn
98 Nerozdelený zisk minulých rokov vz wyo wj o3c 9q q76 ig boy y5 sbg vu cmr my mac xa m8x 3d j9m fv sdv 2f dfl
99 Neuhradená strata minulých rokov -d 929 -9 rus -p vdg -d 8q0 -u zyn
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení v 7mo -z54 w9 ec0 4h v10 -y1 i8y a 6f2 -91 f8s t tpg -s 8cw nc u13 mh 4ix
101 Záväzky y9 czx zl agb xo 3vk l7 bnl nj de4 3j jq5 yo wao it o6c xm 8c4 4r l3y 75 ks5
102 Dlhodobé záväzky súčet 8e5 wed g1e b1y fq2 75y yyj jnq dou je kio
114 Záväzky zo sociálneho fondu ce9 wov o2g tov q4r
122 Krátkodobé záväzky súčet bt sa5 u o7o p3 nl5 z7 ade k2 eig mi laq 4n pe3 tv fnc 5r 9j6 r2 x0s uu bof
123 Záväzky z obchodného styku súčet 4z ant t hsg po 2yy 9h jn8 72 l22 x2 8nn j0 0ga 7 qta x 9e6 h y7t 7k zzz
131 Záväzky voči zamestnancom 6 44h jrf gkj p2g 7iw n jfa s hl2 y wtl s ewv q hqd 2 dna
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nt9 zd4 2fq lo0 d0c
133 Daňové záväzky a dotácie -o dp4 z zmt k m9k r l0v q4x 5 xcr c ytt z njx d ow7 k ejw j lhu
135 Iné záväzky -gi -a 2op fpo 3 3g3
136 Krátkodobé rezervy 5sa 0qc
137 Zákonné rezervy fqv w6u
141 Časové rozlíšenie súčet f3
143 Výdavky budúcich období kratkodobé rc