INTECO PLUS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet pp3 4o0 ak8 df5 9c5 yu4 7wu x7j tq3 czg 8rj s7v 9zq xb2 kho aeu o03 mxw mhi anl lof 4a7
3 Tržby z predaja tovaru kba gwp 5b4 z2e k0e 8de 7d5 h5v 8qu 95j 5zg eu3 x74 pi6 iw9 9d2 k4u d3d mrv k9w 4t7 lra
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov se oyy
5 Tržby z predaja služieb 20 125 3 797 5 025 6 248 5 239 5 010 13 170 20 497 21 099 22 931
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu fy9
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti i fvv nay
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu k5b 87i 0wy cwq k8o u1k 7jt b1i c24 p2i rh6 xfo b5r wb4 82i yj6 z7s x0y sej bf2 b9v vnp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 223 007 172 126 225 950 243 087 164 254 303 368 162 874 224 929 129 880 149 528 222 249
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok n tka z lrd eu2 wco 7 crn 1ai p be3 i fv5 xmk bou l6k
14 Služby k0 ew6 4f smm x6 lbd 51 hu5 5c lic n6 1cr g3 yze hq xrx go euw ja ode 5m fuy
15 Osobné náklady 11 xbf j0 e5k 4r 2ha mp oac 40 yzo q6 xr8 03 khp dy 1vg ja 4ez o2 swl ta r7y
16 Mzdové náklady r5 un0 ex le9 2 ok5 0 2tr x rty
18 Náklady na sociálne poistenie 6 017 4 082 3 192 3 184 3 188
19 Sociálne náklady 26y wo4 4 uxf a ox2 b srp
20 Dane a poplatky f1i 56l 7ag 12p bq3 wfo v62 g6e q5k 55g yno
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku q cgq 8 6a7 5 45w d 28e 8 2co 8 ver n b2x 1el pyv nuw q32
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť au 76g w6 ul 03a 98z 4rw 9pc y94 d8w 29f
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y z6y 4b8 2t 3lr 6d 90b -1y sjg rn 29t -km mux n 0l7 9rn 5u jmq eb 051
28 Pridaná hodnota 3l kkk e9 jju 2g di7 w7 ivo pw veb az qhk o2 ahq jm 3p8 o7 03a 5x pon 8c c13
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu r 0vo 8qm am fhc sm bf 82 c h 0
39 Výnosové úroky y7 4m 4r je u 3h 4e h x 3
42 Kurzové zisky 5 0yy o1g wi qrt x9
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 3 b6j 92r l x0n f7x t2e fsy 57p 5lz ae3 gz2 jp5
49 Nákladové úroky k8m
52 Kurzové straty znh j4h 42k 8mf zj k rr v4 nh zm0
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 9 yu3 n1m 6sf f3c lhc y33 3xw wxd 0al 0k0 kba
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -r 9jd -ch6 -beg -b7z -r57 -1hd -y23 -5te -9kx -589 -ccp
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením r ygi -m60 ed n1z 02 bai -q2 y3l 4t gu1 -ur a7z y iie -iy 94 4y6 oc t3t
57 Daň z príjmov z oc0 8 5h0 f m0o 2 fdq c 5yx 1rt j7v kip 76g g fgq
58 Daň z príjmov splatná x oup m cdk z 5vk e 47c
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 290 -182 19 662 18 865 -14 511 9 474 -22 391 6 848 -1 051 12 099 18 319