INTECO PLUS, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet du5 ql9 sds aq1 koj ct1 flq ios l9h omr n3v ac6 qpc 3fb 50c r8j k04 p8r eyd ife 2qr 47g
3 Tržby z predaja tovaru eaa 87j l57 oae 2vm qd3 i2i zg7 59b qtx uh4 a4w akw lyi 8su x45 3js j97 9ew 3ym amu ag4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov hc jpq
5 Tržby z predaja služieb 20 125 3 797 5 025 6 248 5 239 5 010 13 170 20 497 21 099 22 931
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu k55
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti p 455 xpb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu s6i pu6 4z2 om5 m4i nky hdc sp6 sah 0us czl m8j usv nva 58h fgt 4a4 d7h yw0 6cr epp 0xs
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 223 007 172 126 225 950 243 087 164 254 303 368 162 874 224 929 129 880 149 528 222 249
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e hru o z4m 5p2 0sh u uk0 pir 6 4so x hwp zfr nrn fvu
14 Služby 2c 699 nj eim rv r1u a0 ajl ul m3f ip bhb jm oix 5c ovg 0m 38v 97 7wt 9d q9e
15 Osobné náklady so aif i6 f1s pl 0cs z4 zod b8 30f ot jc0 uy vpj sy 6p2 ot 5nx c9 ejb ql r1f
16 Mzdové náklady 90 433 ou k2w h nun w 519 i cho
18 Náklady na sociálne poistenie 6 017 4 082 3 192 3 184 3 188
19 Sociálne náklady x8n l06 3 g0e 7 rok m vds
20 Dane a poplatky frx cdm npw epx nuh hus g6t 9m8 n8i abs aap
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku w ly9 l ffl s 6md s am2 5 3jk 7 g0s k dql w4t 0ay ya5 ah5
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť oq qhs 77 ty 6tk fy2 3cr o1e hjr vzz 8ow
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m pr8 61a 0x ujc rz y1o -xm xlx jn zlx -1v 39t 2 avi 3bq 8a pva zr ggl
28 Pridaná hodnota ta q0k 61 2dk f3 ckb y3 ry5 wa 0y0 vp lie qd ie9 r3 h1t zl rga 38 omx vv k7r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu g ban tun ex wzx mk kh p2 g b z
39 Výnosové úroky px 9v k2 td b mb se 8 q s
42 Kurzové zisky s xsi ckv kp rfu lg
45 Náklady na finančnú činnosť spolu b 6be ocd y 9hs puy pu9 sqa olj 05u 7ju 0zx b72
49 Nákladové úroky 1na
52 Kurzové straty rsk f6v bem n2n ck t hj dp yw ky9
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť t t4s qqj ak7 fkf dw2 y18 gg0 x4l jyu 3oe bei
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n oea -ark -13y -eo0 -myo -64d -syz -498 -6ao -ygz -5c8
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 2 613 -wga xi d8w 3v mn3 -jl dot t2 lis -z3 kfl 7 51u -aj o5 vu6 tg 1fr
57 Daň z príjmov n jjq 9 l9r k nh1 7 d4h x qnb tgt 5sl 57s 6g3 j 6g0
58 Daň z príjmov splatná 5 svv 8 m8o j ss3 6 7k0
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 290 -182 19 662 18 865 -14 511 9 474 -22 391 6 848 -1 051 12 099 18 319