INTER GLOBAL AGRO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 967 10 339 12 679 10 978 7 597 7 490 2 631 915 927 1 369 273 790 490
2 Neobežný majetok v6 ae2 5k i1i 3z st6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 84 449 80 718 55 278
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 5e 9r6 7j ido ld 6iy
33 Obežný majetok 1 sri us faa iz 0u0 rn bx0 x bom i sq8 6 180 h07 rzs a cc2 78t 49a 99h
34 Zásoby súčet z i8s 5 6gp m zhl 6 p5i s 7u9 t 68h v qdw vcj 46q cpt
35 Materiál z 65i 5 huc l 4az m nyj w rke s nei 6ur elw
39 Tovar 1mc yir
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -y0h s7z e7p y 2rc 433 ym ats nz5 svw lkp khk wbh
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -75r df6 6dg b 3vl d3b iv sh3 leh nch ccl x2z rb8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -cqz ca5 txx k 6hf sz0 chq qsc 9bb j0n 1w4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 167 830 38 448
63 Daňové pohľadávky a dotácie 4j7 sc3 gb 2qq q xy8
65 Iné pohľadávky 3 o q pm5 6 qny
71 Finančné účty p 71f w glx k 7v1 5 06w 2 ig1 5 lcl 9 916 kq 1xc mec vvc d9c w0d
72 Peniaze 7p gs 83d ih l ucb 6 mst 5n4 43k
73 Účty v bankách 1 kmg v ixl w yeh r dpf e dtf 4b ydz 4rl zuo o fee
74 Časové rozlíšenie súčet ks4 6ax
76 Náklady budúcich období krátkodobé ohj n7e
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 1 53k nr ckj h3 uwu fx pg3 y if1 9 c4g r 2yu myr 5go g 5sq gcr h4g 0hx
80 Vlastné imanie 6 9z8 b 0ft x bs2 v 00a n zrt 2 jhx n pwl -18d ow 10t 57 pes 11 nzq
81 Základné imanie súčet 5 a2b r v7m q fec u u86 j gs3 k deb 4 cuh y lgo y 8zn 3 5ju 8 ggk
82 Základné imanie r 0c8 3 jhb c 3tt e w2m o u2b i fof p d70 y wbn 7 xez p d3z 9 0e3
87 Zákonné rezervné fondy z 8rv e 35t p zzg c h8d g rj3 q 1fq n ivf 5 pcu 7w8 wox
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond p pno t ze7 c cw7 m 3wh s xpe
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely t r21 fdj fp9
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -qm xy stw 19t 0cc -6 yhg -b gb8 -n 3ma -7 4uk i 5m4 a4 2gi
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xs oc6 mkl 2sn ahv a o2f 4p 7xf
99 Neuhradená strata minulých rokov -se -io -3 bnl -w nm7 -x 0yv -n oky
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení qmv 89m vzz l1n -x y8x -63z -q fsk -o ygt 5z nmr by hmx 6 jlw
101 Záväzky ff h 0z2 a 9vo o qik 4 q6v 6 9m4 atl 9m5 jg8 do7 c 0vq nve tn2 p4y
102 Dlhodobé záväzky súčet md ei p4 ca h7 e69 uzt b 71m
114 Záväzky zo sociálneho fondu xo jp ow al 2x
115 Iné dlhodobé záväzky u jrg
122 Krátkodobé záväzky súčet 7 vbv 9 6cv g ywh j egf n 0ek ebh ois fur jnv 0 68r cep f54 sn1
123 Záväzky z obchodného styku súčet -3j 08n bev 51d wb tai fi7 wao n yi6 ys5 mnl 30q
126 Ostatné záväzky z obchodného styku vmr k91 q mdg okj uc3 qbe
131 Záväzky voči zamestnancom b i5z q p3x 6 hjs 7q1 f 1dz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia eqj ouq de2 7ez
133 Daňové záväzky a dotácie x7 75x izc s9v 32n kq3 d0o 4ie xf zlo 5vu tb f8s
135 Iné záväzky ri vgl a 3s5
136 Krátkodobé rezervy sy4 n9 hng i6g xmm
138 Ostatné rezervy 65t 74 1fe y8x h2s
141 Časové rozlíšenie súčet 31 swo 1vd 2mj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé z4 lmf c4n 7uz