INTER GLOBAL AGRO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 7 967 10 339 12 679 10 978 7 597 7 490 2 631 915 927 1 369 273 790 490
2 Neobežný majetok 82 lkn a7 leh 9i gly
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 84 449 80 718 55 278
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 3a pge t0 mm9 j8 cn6
33 Obežný majetok 8 jkb 1q phk my 443 07 9fg y yv3 w 3po l kwu 1i4 nrz o 8hp 960 3h7 orw
34 Zásoby súčet q yrb x 07s d y59 r hgo n eri 0 49s g 7rm 3b0 cc0 f5u
35 Materiál k h5n 0 mbr u j2c q hyh 0 80g r mtm uic 96r
39 Tovar tee 9zb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet -fpk hmh 7ff x gf3 had z6 rh0 bls 4wa rik 7uo oqb
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet -h2u zg1 ubm d 3qi 3fk ep ixx puw y84 yn8 268 zn1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku -iw4 eyd xbi p 4vj qvo dda cjg jc7 l10 rz6
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 167 830 38 448
63 Daňové pohľadávky a dotácie a5j 808 pm 5sw w jri
65 Iné pohľadávky h j c w74 2 ffl
71 Finančné účty o tkq w mnq j qjb 1 lkt u ckf 6 kt1 y ofi 2a jrr cez fra g4v 129
72 Peniaze 2f bx klw ux t 627 2 df3 1v7 fyz
73 Účty v bankách w ryw m ksd a n3d i 39p p kb8 wj mnl gvn b6m p npi
74 Časové rozlíšenie súčet u6u n5c
76 Náklady budúcich období krátkodobé ugc 82v
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY w hq0 o6 dzh a6 q0c ru xlq 4 7dl t 6f4 3 niw mqj qtp y 0vb cb2 ivt 12j
80 Vlastné imanie 4 dy2 m iqf n h25 n ft3 8 qr7 s vg8 f wuw -69v rh crp q0 v2d qa ms4
81 Základné imanie súčet q zcy j un2 g vhj q bhl 5 x02 y hdk r 6vt 6 g4o h boy n sux 5 vqk
82 Základné imanie 7 wjd 3 ang 6 oid o 8tn k tj4 g ffi 0 lq7 i pmi k hoq b syk t omu
87 Zákonné rezervné fondy 4 8r9 e 2or l 71j p hwt i 0mf 3 06b u idf e s08 fe1 0ls
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 0 b20 u mxw o zu1 l nwh l g3n
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely z im7 tt6 d5m
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -wh vk lfn 1ik x4z -4 tep -q sih -7 fcy -4 q5u b 5bl 3g 7wt
98 Nerozdelený zisk minulých rokov xo 580 wj6 aaq xnj z r3z fd sn0
99 Neuhradená strata minulých rokov -jh -7q -m d79 -q uwo -p v7t -r xew
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení m1o ezw jch z92 -2 wwx -jmk -h 69o -u ue7 af nn8 23 yfq 8 5ar
101 Záväzky dz m ekj q 2so 1 4zi r ltr 3 tjv yc7 7sp hjl eph e dmd 7mm nka 24a
102 Dlhodobé záväzky súčet s9 jm h2 bo wy ou6 qs3 6 c7x
114 Záväzky zo sociálneho fondu cu cc f4 zf jm
115 Iné dlhodobé záväzky 5 z86
122 Krátkodobé záväzky súčet n 24p x ntv f sas k sxd l q9i 2sg xiv ucy 4ik j cxf ua0 jk4 ytt
123 Záväzky z obchodného styku súčet -81 x3e uyg 256 9a zp4 47l 8f5 9 5xo spm kby nxh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3o4 49n s o6a e9j 5ao v3r
131 Záväzky voči zamestnancom n j9o 9 vzl d wki hmo q fk3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ccq 7kv nte 33e
133 Daňové záväzky a dotácie mk 7q0 e8p ko5 4mf ak7 4p0 1w9 4c cz7 t45 v9 ddd
135 Iné záväzky jz 8xb i dk1
136 Krátkodobé rezervy yi4 ca 9fh l9r w4k
138 Ostatné rezervy lw3 xk p4a i25 yck
141 Časové rozlíšenie súčet 7f ocv gdw dme
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 9g tyj v2q njg