INTER GLOBAL AGRO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 132 911 5 949 884 2 342 099
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet tj qzt 6m 38z zo 1d4 qb 96u xz b4o 04 nv6 7e gbv 8 al1 vk6 t 5ng x02 e gvb xch
3 Tržby z predaja tovaru 0 fco g90 b tr3 l9n h q83 kt4
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7p 0if bg h2r ra 3bl 96 6r3 pu u22 9i 05z f 78j
5 Tržby z predaja služieb 23 815
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a csj wz 3p5
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 7y j1v v 6 0u0 2ou c2a
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 6g obi 7m j4w xg 6h1 w0 po5 hq grf 1w xtm o8 wsu z aeu a lvn kad q 8pj znq s cry kpp
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 063 023 4 176 080 1 972 222
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e vwj a ejh o m1a q esh a hlf 2 2tp c dao x v2u i4 w0s o nbn
14 Služby v e9d h u2e h nfn u fyr m n1y w p0l s zg5 h zyb sx3 m4b q by8 vgc dh6 xer
15 Osobné náklady f6 hg4 od jjz lm j72 6q u9v 23 lex pf qv2 44 858
16 Mzdové náklady lf 3c9 yw vin vo y66 12 co2 l0 r9j
18 Náklady na sociálne poistenie 2 656 1 946 1 445 3 489 3 449
19 Sociálne náklady d2g 10o b5y yes ahh
20 Dane a poplatky jzy ho 96 n jg n89 z zqi 4 wnn
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku e tx0 z1 k8p a4 5kl
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku a epx tk 5zy 60 cvw
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 8g ofp
25 Opravné položky k pohľadávkam mw vbo
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť w 349 8 vrc u k6g gy3 ot9 wqt 3c 5 e7q d uko rj 064
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti uc7 ftp y6x ypx -j fnw -f 21f -s su8 -p t7y 9e rl7 ok yzd 9d 4bs
28 Pridaná hodnota 4m bts sb xnh zr 3om ap 3je b9 8a5 qv ro9 8 01b -a dte 33u voh 325 ssq -qf sj9
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 1 d p v z 6 efz
39 Výnosové úroky p p z v d d
41 Ostatné výnosové úroky t
42 Kurzové zisky 9 jym
45 Náklady na finančnú činnosť spolu r5e s5y hjp htd 616 atw jc9 2 c yvw 6 qse x knq
49 Nákladové úroky w a84 hgi
51 Ostatné nákladové úroky i brz 2ko
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť j2l 9t0 06z 5ek ase adi jbc 0 1 s7h z v4p 2 5pv
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -n8e -dj4 -n2o -0or -rwz -jos -w8i -n -2 cxd -j u6m -z t4y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8a5 zj2 ta0 foa -d s16 -b 3dn -b en0 -z i7h tj yqg rz 6i3 n8 3es
57 Daň z príjmov oq 0l8 ifg jod 6v3 yha ey wvh kh 5cp 13 kif
58 Daň z príjmov splatná ew 8yf qmz 6hv 4zb 2c e2v 4v xsn dc if9
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 142 250 228 -2 538 -2 456 -3 265 -2 674 61 111 70 620 1 825