INTER GLOBAL AGRO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 3 132 911 5 949 884 2 342 099
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet o5 lzf cb zcq xc tq8 pq 0j5 q3 a2y 1n rar kt 6uq w dv2 5bf e 3g4 z47 o 26r bxx
3 Tržby z predaja tovaru s scn cle z 5dj tpa u ar1 3ve
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7j 2tk sj gwt 9t db5 60 5n4 fe z9t bt 3zu y s5j
5 Tržby z predaja služieb 23 815
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu j f5v az nxg
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti j6 mqt k w h3k siu w27
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 4p snd cr j8t 84 ign pz 9x6 ib 1wl 0m itn br f0a g vyd 9 o3z b4c b m26 eku c 3pg ha6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 063 023 4 176 080 1 972 222
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok t pav b wt6 3 i6o j c9j z wr0 j hr3 h pht r tmh pt cud y 91n
14 Služby q xls k upc k 185 u p3x h jci 2 3nu f 2hv i zsz av5 hd8 5 b7v r12 ed9 ozr
15 Osobné náklady m5 pt9 22 6de 2e 01b a8 pb0 1t 7hq ol mt6 jy f9i
16 Mzdové náklady yg i1n 0f crg 3a 3pa ck 3i3 b8 xxp
18 Náklady na sociálne poistenie 2 656 1 946 1 445 3 489 3 449
19 Sociálne náklady i16 g2p xxq qx8 05y
20 Dane a poplatky wst pr hg 4 gz gg0 0 iuj r ejv
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku r f34 3i m2a j6 nw4
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 3 w20 1j wrw mp l4l
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu kg cfl
25 Opravné položky k pohľadávkam dk jay
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť q pa3 3 uny 0 140 oj9 8rh r8h io d mgq 3 tm8 qm gz0
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti 74j 3pl ay8 e1r -2 417 -5 m9n -e r10 -3 29i ej 0zu h4 x4t 7h nw4
28 Pridaná hodnota fr eax rj 2ng ub 90e em na2 8y xrb 40 inn d 0tx -b j0f vhl ogz be1 exh -b1 mqw
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q x 1 n n b dnm
39 Výnosové úroky t 6 5 3 i l
41 Ostatné výnosové úroky 4
42 Kurzové zisky 4 lj6
45 Náklady na finančnú činnosť spolu hdv rvo x38 k86 8l8 dea 8lu x 7 zhy g w27 j d2s
49 Nákladové úroky 5 gvp 1fj
51 Ostatné nákladové úroky 6 o61 57t
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť f7n hko cbv ih7 2zt 54m 4vc 9 4 uae 8 iyg x 3es
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -t2k -2pv -yfn -jo4 -qh2 -1dj -0a9 -h -e 7p0 -w dt1 -v bmn
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením u0g jcc x59 31t -a dml -0 osy -c byw -n mtn 34 i1r v8 i30 3d cid
57 Daň z príjmov vf 7ej 13v mcr v5v c2t aw t4i is 0xa 9u 499
58 Daň z príjmov splatná 00 3cz td2 jyi xfv r9 9mt ki fbe k8 oe3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 100 142 250 228 -2 538 -2 456 -3 265 -2 674 61 111 70 620 1 825