Computer Control Technology s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
371/P
Dátum vzniku
17.03.1992
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť s ručením obmedzeným konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
Základné imanie
20 516,00 €
Predmety činnosti
 • projektovanie, navrhovanie, montovanie, rekonštruovanie, opravy, údržba, revízie a skúšky elektrických zariadení stupňa E 2 v objektoch skupiny C 6 a výroba rozvádzačov do 1000 V podľa § 3 Výnosu MH SR č. 110/1138/1994 v priestoroch bez nebezpečenstva výbuchu - ktoré sú súčasťou banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (od 16.5.2012)
 • výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied (od 15.4.2010)
 • počítačové služby (od 15.4.2010)
 • montáž, rekonštrukcia, údržba nevyhradených technických zariadení (od 15.4.2010)
 • projektovanie, inštalovanie, oprava a revízie elektrickej požiarnej signalizácie (od 15.4.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od 15.4.2010)
 • sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od 15.4.2010)
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu objekty s nebezpečenstvom výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od 15.4.2010)
 • výroba elektrických rozvodných zariadení do 1000 V pre objekty tr. A (od 23.5.2003)
 • inžinierska a konzultačná činnosť v odbore elektro, vzduchotechnika, vetranie, klimatizácia, potrubné rozvody, ústredné vykurovanie, tepelné zdroje (od 6.10.1994)
 • projektovanie elektrických zariadení (od 6.10.1994)
 • montáž, oprava a servis elektrických zariadení do 1000 V a blezkozvodov (od 6.10.1994)
 • poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom (od 6.10.1994)
 • obchodná činnosť - meracia a regulačná technika (od 6.10.1994)
 • projektová činnosť v investičnej výstavbe /technologické vybavenie stavieb/ (od 6.10.1994)
 • montáž vzduchotechiky, klimatizácie, vykurovania, tg. častí tepelných zdrojov (od 6.10.1994)
 • obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej (od 6.10.1994)
 • projektová, inžinierska a konzultačná činnosť v odbore elektromontáž, oprava a servis elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov (od 17.3.1992)
 • poskytovanie software, predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na objednávku (od 17.3.1992)
 • zobraziť ukončené
 • odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: objekty bez nebezpečenstva výbuchu zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov (od 23.5.2003 do 14.4.2010)
 • obchodná činnosť - meracia a regulačná technika (od 17.3.1992 do 14.4.2010)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Ing. Peter Grejták
  257
  08005 Ruská Nová Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.03.1992
 • Ing. Emil Liba
  Royova 1
  0 Prešov
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.03.1992
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 4 zo dňa 10.12.2001 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 5 zo dňa 15.7.2002 k spoločenskej zmluve. Dodatok č. 6 zo dňa 23.12.2002 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 3 zo dňa 1.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
 • Dodatok č. 2 zo dňa 30.10.1997 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.4.1994 v zmysle zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 1240
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 20.1.1992. Stary spis: S.r.o. 1240
Uložené listiny
 • účt. záv. 2005
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • úplné znenie SZ
 • dodatok č. 7
 • dodatok č. 8
 • výpis zo ŽR
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • účt. záv. 2004
 • účt.záv. 2003
 • dodatok č. 4
 • dodatok č. 5
 • dodatok č. 6
 • podpisové vzory konateľov - E.Liba, P.Grejták
 • účtovná závierka konsol 2001+audit.správa
 • 2x účt.závierka 2002 +príloha
 • konsol.UZ 2002+audit.
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01/2017 - 09/2017 - Účtovná závierka - časť 1.doc
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 10/2017 - 09/2018 - Účtovná závierka - časť 1.doc
Dátum aktualizácie
12.11.2019
Domény