MPC CESSI a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
247/V
Dátum vzniku
01.05.1992
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť zaväzujú svojim podpisom najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
3 298 000,00 €
Predmety činnosti
 • prevádzkovanie vlastnej ochrany (od 6.3.2018)
 • prevádzkovanie výdajne stravy (od 5.8.2015)
 • kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností (od 16.8.2006)
 • nákup a predaj motorových vozidiel (od 29.11.2001)
 • prevádzkovanie verejných skladov (od 29.11.2001)
 • vykonávanie laboratórnych prác (od 12.12.2000)
 • služby stavebnými mechanizmami (od 12.12.2000)
 • prípravné stavebné práce (od 12.12.2000)
 • stavanie lešení (od 12.12.2000)
 • maliarske a sklenárske práce (od 12.12.2000)
 • murárstvo (od 12.12.2000)
 • obkladačské práce (od 12.12.2000)
 • prieskum trhu (od 12.12.2000)
 • tvorba, výroba a organizovanie reklamy (od 12.12.2000)
 • zámočníctvo (od 12.12.2000)
 • kovoobrábanie (od 12.12.2000)
 • vodoinštaláterstvo (od 12.12.2000)
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností (od 12.12.2000)
 • cestná motorová nákladná doprava (od 9.9.1996)
 • činnosť organizačných a ekonomických poradcov-marketingové služby pre výrobu (od 9.9.1996)
 • opravy strojového parku a mechanických častí technologických zariadení (od 9.9.1996)
 • opravy a údržba dopravných zariadení-áut (od 9.9.1996)
 • nákup a predaj sortimentu drogérie, suvenírov, papiernictva a hygienických potrieb, ovocia, zeleniny, potravinárskych výrobkov, obilovín a krmovín (od 9.9.1996)
 • poradenská, obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby, nákupu a predaja potravinárskych výrobkov, obilovín, krmív (od 9.9.1996)
 • výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov, trvanlivého pečiva (od 16.9.1993)
 • výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín (od 16.9.1993)
 • nákup a predaj potravinárskych výrobkov a obilovín, mlynských, cestovinárskych, pekárskych a curkárskych výrobkov, potravinárskeho tovaru, krmív (od 16.9.1993)
 • zobraziť ukončené
 • výroba mlynských, cestovinárskych, pekárskych a cukrárskych výrobkov (od 29.4.1992 do 15.9.1993)
 • výroba trvanlivého pečiva (od 29.4.1992 do 15.9.1993)
 • výroba potravinárskych koncentrátov, prísad a pochutín (od 29.4.1992 do 15.9.1993)
 • nákup obilovín (od 29.4.1992 do 15.9.1993)
 • nákup a predaj potravinárskych výrobkov (od 29.4.1992 do 15.9.1993)
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: prioritné
 • Hodnota: 34,00 €
 • Počet: 149
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 18.08.2015
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 34,00 €
 • Počet: 96851
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 18.08.2015
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Ing. Richard Gavaľa
  Jasenov 331
  06601 Humenné
  Slovensko
  Vznik funkcie: 12.12.2018
  Názov funkcie: predseda predstavenstva
 • RNDr. Eva Volčková
  Nálepkova 1270/52
  05311 Smižany
  Slovensko
  Vznik funkcie: 17.01.2018
  Názov funkcie: člen
 • JUDr. Alexander Bröstl
  Watsonova 1
  04001 Košice
  Slovensko
  Vznik funkcie: 22.01.2013
  Názov funkcie: člen
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena stanov zo dňa 30. 5. 2001.
 • Zmena stanov schválená VZ konaným dňa 14.4.1999 a dňa 24.5.2000 vo forme notárskej zápisnice N 163/2000, Nz 166/2000. Zmeny v zápise prevedené v súlade so zák. č. 127/1999 Z.z.
 • Zmena stanov schválená VZ dňa 14.4.1999.
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 2.4.1997.
 • Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 10.4.1996.
 • Zmenené stanovy a.s. schválené valným zhoromaždením dňa 14.12.1992 a dňa 28.6.1993.
 • Akciová spoločnosť bola založená jednorázovo Fondom národného majetku SR na základe zák.č. 92/91 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v súlade s § l54 a nasl.ust. zák.č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Živnostenský list č. OŽP-Z/2006/02746-2/CR1
 • Účtovná závierka 2003
 • Výročná správa 2003
 • Konsolid. účt. závierka 2003
 • Konsolid. účt. závierka a aud. správa 2002
 • Účtovná závierka a výr. správa 2002
 • Výročná správa 2002
 • Notárska zápisnica N 165/2002, Nz 166/2002
 • Účtovná závierka 2001, konsolid. účt. závierka, výročná správa 2001
 • Účtovná závierka, výročná správa a audítorska správa 1994
 • Účtovná závierka, výročná správa, príloha 1995
 • Účtovná závierka, výročná správa a príloha 1996
 • Výzva 1996
 • Účtovná závierka, výročná správa a príloha 1997
 • Konsolid.účt. závierka a príloha 1997
 • Účtovná závierka a príloha 1998
 • Výročná správa 1998
 • Konsolid. účt. závierka 1998
 • Účtovná závierka 1999, konsolid. účt. závierka 1999, výročná správa 1999
 • Účtovná závierka 2000, konsolid. účt. závierka 2000, výročná správa 2000
 • Účtovná závierka za rok 2005
 • Výročná správa 2005
 • Konsolidovaná účtovná závierka + správa audítora o audite konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2004 - 1x
 • Výročná správa + správa audítora + účtovná závierka za rok 2004 - 1x
 • Zápisnica z volieb DR
 • Zápisnica z RVZ
 • Účtovná závierka 2006
 • Výročná správa 2006
 • Stanovy
 • Notárska zápisnica č. N 55/2007, Nz 21018/2007, NCRls 20918/2007
 • Zápisnica z predstavenstva č. 6/2007
 • Účtovná závierka 2007, správa audítora
 • Výročná správa 2007
 • Uznesenie predstavenstva č. 34/08 o premene menovitých akcií a ZI a zmene stanov
 • Správa audítora 2008
 • Výročná správa 2008
 • Zápisnica z VZ
 • Notárska zápisnica N 153/2010, NZ 20532/2010, NCRIs 20856/2010 (Stanovy)
 • Zápisnica RVZ
 • Stanovy spoločnosti
 • Výročná správa 2009
 • Zápisnica VZ - schválenie účt. závierky 2010
 • Výročná správa 2010
 • Zapisnica z MVZ
 • Zapisnica zo zasadnutia predstavenstva
 • Vzdanie sa funkcie Petrik
 • Vzdanie sa Vidis
 • Podpisovy vzor Skoupil
 • Podpisovy vzor Babjak
 • Podpisovy vzor Gavala
 • Podpisovy vzor Simcak
 • Podpisovy vzor Brostl
 • Podpisovy vzor J Molnar
 • Podpisovy vzor D Molnar
 • Výročná správa 2011, správa audítora
 • Zápisnica z rokovania valneho zhromazdenia a prezenčná listina
 • Vyhlásenie a podpisový vzor prokuristu
 • Zápisnica z VZ k ÚZ 2011
 • Notarska zapisnica.zep
 • Úplné znenie stanov.zep
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2013.pdf
 • Výročná správa za rok 2013.pdf
 • Výročná správa 2012
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Zápisnica z valného zhromaždenia.zep
 • MPC CESSI_uplne znenie stanov.zep
 • MPC CESSI_zapisnica z MVZ.zep
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2016.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • zapisnica z rokovania predstavenstva.zep
 • 4. licencia vlastnej ochrany (MPC CESSI).zep
 • 5. stanovy (MPC CESSI).zep
 • 2. zápisnica.zep
 • 3.suhlas s vymen. za cl. predstavenstva_Volckova (MPC CESSI).zep
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • zapisnica z VZ.zep
 • zapisnica z volieb do DR.zep
 • suhlas s vym. do DR_Kucma.zep
 • suhlas s vym. predseda predstavenstva_Gavala.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2013
 • Ročná finančná výročná správa za rok 2014
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2018
Dátum aktualizácie
22.02.2020
Domény