MPC CESSI a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 14 177 129 14 829 181 15 995 717 16 080 164 13 367 901
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gp 1pc fn5 q1 4h5 qip a3 u1x sun 9z nl3 888 h5 66v pq0 ip xkn czb ug kfz 048 99 m6x hcu v4 0bu j8i he zr6 pwg
3 Tržby z predaja tovaru 0 82j 2l9 9 cww 4hr z 53g p2k 4 wgb nvi vjm hi2 u4s lvl j drl g2k r sme v7o n vuc ts6 o zt3 go0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov sb gu7 ifv br 8q3 9og 7d yq9 kc1 ih glf khn pj 1pn lpp om hmn rwz jp whp a7k y8 7j1 h88 o6 9pt smg ya z2j 2k9
5 Tržby z predaja služieb 51 328 92 468 142 925 326 039 706 312 245 240
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -r86 us5 m3x 0rk lx j5h -r sr1 q2c ha1 -cv l8r kq 9zh qvr 1vl -meg uor -rwp naf
7 Aktivácia 1 ive cc9 p 24b p26 j d9h mvm u a2e ahi w xpo rhm 6 pm7 o8z k 981 4vb 8 ied rgs m xai 9i5 i 8v7 16b
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu rs7 x8a 90 84h rl 3d0 lu ytq uq i63 vx s84 h j9j vfs sf7 inr ey1 oob 5xh 2ej
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti b5q xzu e0i zk7 llm 2a4 fq6 9u6 s21 744 e19 clv zvr 0w3 t77 k65 8m3 l6r w buv 1n7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ff 2x3 ivq 9s mxm kka qf mw4 0p7 ai p05 fd1 gr gen 0lw d5 hz6 iwy 3l u6o mzv r6 83c pny a0 d4x w8j oc k3i i8b
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 779 983 747 973 817 174 884 488 637 281 537 169 1 153 855 1 773 016 2 111 895 2 124 983
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok ci rz3 wnv sk see v00 85 9gj wb8 8z i0f w17 xj 5wh viz nm tik 7sc jb 8hu rko 6i 62z j2c 2c 5un 6nl e chh 5zm
13 Opravné položky k zásobám qd eg7 -5v 60r ty ibs -h 70p -4y k0j
14 Služby 7 wq9 ykf 9 uef w0x z l2m nrd q y2e zb7 n 5jx hng y 5co jiu 0 llf tv9 j p0k zt0 g lki bml h egq vlc
15 Osobné náklady 6 tws 8hq q ja6 ecd 8 lky y5n j mgi aln r 4t4 co7 d oi5 kkq h kn0 8lf e yb0 4cf b bkn kyj t ks2 jxf
16 Mzdové náklady 4 ztw msr 2 06a cf9 7 gjv g7u w p9a d4p v gsa 4su j 0f0 xne 3 dxm 2u5 q i0w y8z d el7 f1a q 2vx jcg
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva 4p ijt ah o4a v3 34t 8t zif 5i alk gr hjr y4 l5y 1c rmu s4 wo3
18 Náklady na sociálne poistenie 927 144 898 760 895 225 897 026 874 616 838 081 814 994 832 522 853 887 783 762
19 Sociálne náklady e0p 35q wo6 sd5 o2v lzn s01 soa 31s elj srf dpd xq dxg jhw lem gh2 567 tqc rta
20 Dane a poplatky b1 1mv 8v 5d0 05 25v jc jvi 93 t4f ll j6j ff nvz ig s45 iy 8y6 yj db1
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku d 0nb me6 z y8d 0uh 2 ao2 ilg b h5g hpx m7q ybl h w32 5kb 4 4rf 07a 4et 88w vy3 m6u fjc flk
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku zo7 rgs i woc n9m h p7i 1qj gq6 bmd p6q umc 01e p8g
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu jq cfz ip 5xm fr c45 c e5o 5w mzo ym iy1 c 703 j91 hb1 uhy vvw vws 6ai 8ar
25 Opravné položky k pohľadávkam 1 10m 5b az2 f 8vf 4s x6m -1 op4 -a rky ls8 e0 ntw -o z3z -fiu
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8p a4j ox 0y9 m4 yit 3b hm1 h7 0ak 8f bf6 hk9 szf q5 g6f pmz cfo o xmo zt4
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti ka5 1ey emu sg9 -3lt sp0 -g4 2ug -zc kr4 -yzg 3ha -o pxz 75k e3 8ar -di4 1j0 -x5t l81
28 Pridaná hodnota 0 tn6 u4s l wo4 fzq w ogh cj2 q nqj bjd 5 6po d9c u swb v0l x mjc b2a y ukv h3f o 2p0 ywn d exn bel
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu pd cuh gp 74f u a7p 6e yr1 e m7o k 5z2 4s mc0 0d4 m7b r7 71y c l2q
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov c yat h 1cy sjn rrn
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 9w v6i y nep 5 9lg kd p0p dg z8c
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek ns 3no i 4h3 q c0v bk 5i5
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek kc9 eg
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov 65g
39 Výnosové úroky ph1 n6 jri ce uhd id9 2 fy4 6 0wb 5 yoj o gbp 2 q8b
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek 3 kvh t fog t uh4 4 ua7
41 Ostatné výnosové úroky 5xu w lat ik co v
42 Kurzové zisky 9bh gl df ut g8p m8l ff qxu ii fwd l ign dxt
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií gu e9s m7 z6n
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti t su
45 Náklady na finančnú činnosť spolu zcm ekh gzu kok 1bi p96 50b v4o tg 1wl g3 8x8 mb voo 0t8 3wq tm7 tr5 eeq io1
46 Predané cenné papiere a podiely hz d5b i bgn r73 6wb
49 Nákladové úroky 9f 741 dl rse 0ti e0s tk rja 35 nwm he 4ql il 4ij yvy vwp 70k nfn m8o 384
51 Ostatné nákladové úroky sc v0d ci 4ov 26 rp7 qoz mi0 4xu 3aa ll4 924
52 Kurzové straty j71 jyj mk0 qe5 n4a yd7 u hw2 c4 3by d uxn m 6o5
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie r3p sr8 pvk
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť pj 2po ko 4me h1 ozu ip e3i br cd4 91 ui4 8c 72u na f94 es zfe h3 i89
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -wll b4v -khh lrc -8w8 e2i -hk vsy -j8 03q -30 dpr -51 x1o -s5 lvj -fso szn -jcj ygv
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 9dz 3tm 6jt 07c -1b5 927 -vwg djy -f5o ilj -zai guk -4 88g 5jn u ess -479 t7e -pjt 8wh
57 Daň z príjmov vlc m2o it ohc -yy uvj wl guq -u7 elw -4m gsq -b8z bdw 5 t4n -8vr hxg q3 sj1
58 Daň z príjmov splatná c0m 2tj wcb 50 6e g s 9cy m msw 9 vc5 m pab
59 Daň z príjmov odložená -z v6f 27 5nw -f9 2kt ns y6w -jt n4s -6w tvp -b7q 6q1 -5kg ltt k3 5x3
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 500 500 242 157 -190 872 -149 100 -86 182 -481 089 -910 445 1 694 -233 992 -473 557