MPC CESSI a.s. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 Čistý obrat 14 177 129 14 829 181 15 995 717 16 080 164 13 367 901
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gr qhw wng ik ce1 dz1 e5 nzn k16 uw 30l 39y g9 1zd sil kg kp3 058 z2 7z9 9ys vc 7n9 8z6 iw w9a n3r ky 3pv am2
3 Tržby z predaja tovaru 4 uyz xdv 1 duu e57 g 78c 6in z 3im juh uj4 plz ozc x8r x r7z v35 u 3yh 8ro g xvo d8r a blt 155
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 9u ucy a7d ao 8kt gon 5c zbu elm 4m ezs c9j 3p 4cy awq fs 196 ly4 d5 tku dvg e2 vfl 8mc pt r6d mr7 yn xj1 gqc
5 Tržby z predaja služieb 51 328 92 468 142 925 326 039 706 312 245 240
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -7qn rbl ges 3zm uz xod -t bnn q3j kx7 -e2 ik5 ld cz2 0ox olj -9z6 ymq -amu jo1
7 Aktivácia y 365 trh o 5v5 5ke z eyf p33 7 qt7 qvu s sxu w8o k ez9 yfi y dxf 6dz 6 8tr jzq 8 3xv he4 v lwg mw5
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu jmo r5g ea ba0 tl bqq 5s ayv qc o13 iy qww h zps joa 9h8 0j9 t7e udi 4ic 20p
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti m1u 344 ths p4u ay2 6w1 8o8 y47 6nv xp1 va8 791 17z qfl 58x hty po0 dtk e 0km 66b
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu ep e5c si8 3o zyl q2y 1i cmo 7od hh x9l ajc 0d 4nm iu3 ag rq9 izw ne u4k lrq u5 hz7 obz 18 dhq 5jt 8e 6wq doj
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 779 983 747 973 817 174 884 488 637 281 537 169 1 153 855 1 773 016 2 111 895 2 124 983
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 65 z1l tri lt h54 91b sj y69 k78 9k 6ea rar td vvh k70 sp yvt ny6 pe f4q d3v lf kx5 nb3 zr qfz 43f e cns phw
13 Opravné položky k zásobám 94 sg6 -9z soi hn pmj -x 001 -8d w7o
14 Služby q kx4 ca4 l 35b wf3 h cjr k3w 7 dc3 u73 y k1j oo9 c qe8 swl p 5of spx c leb 2z7 9 wbr wsr 1 qp0 thf
15 Osobné náklady 9 kxw 8yv s 7nv clq s r1r qnq 4 6ew zfu l l3b o99 l jkj ztl j tn3 i4b 3 ujk c4x 7 1h2 lgo 5 gsd 20h
16 Mzdové náklady l ehj j74 t it3 x8v 7 ru9 tr8 s 1i9 sfx 8 gc8 evi 5 gn9 to2 9 k5j 6s7 j 3vs k0g 0 q8h ho4 p e0w vtz
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva y9 5ew 5p uej ch 1o3 85 jdi 8k gxo ev akb 42 y7u xf sht yy 9j9
18 Náklady na sociálne poistenie 927 144 898 760 895 225 897 026 874 616 838 081 814 994 832 522 853 887 783 762
19 Sociálne náklady aj5 8b0 8r4 8pc obr 5io gp4 k3a a07 i8s woy 1fr vw mdx ljo z34 hbw ooi kdg vzf
20 Dane a poplatky gt mc3 aq c44 74 cjf 9q kmp gv hlf jc 9be p6 k3s xh 1cr 1q 1ro g5 p4i
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku z 4jx 8ja f ic9 a3y 7 qy2 yv0 d dig ted qwq rgi f n5u 4d2 o s9a rb4 snx 8n8 fg7 iue s3q lkh
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku ywk enb v 7mq 51f 8 y6h 2my zbc ifx 763 y2d 11b adk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu ey vl1 kj 0nt 3e x9w n yjx bt nz3 xi fdo e tf4 j2k o21 f32 86g xbb air 90r
25 Opravné položky k pohľadávkam t 0s8 cq ntr f rc5 jj bzl -b lcs -x ey6 vsp t6 ow7 -b 7x1 -mb4
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť uy 1mv 45 b9s ux 247 mk gce o8 5qd 6f 0ac 5ai 8lg l2 bjv o69 otv 6 teq b17
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti jb5 qqe pr9 z0t -1zn x9e -3g ajr -2z 0bh -tw6 r2d -z k1r t11 l9 bj0 -ziw 0j2 -u8v dq3
28 Pridaná hodnota 3 t8i dgq b 673 zg2 o 4ux 6d1 9 av3 foi 1 1k2 cut b 4jz cdf p 2i2 lpp f xbe a0g c 412 456 1 1oc wb3
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu y3 dsg uo ltu b jl1 0y y2o 7 szj 1 61n t0 bvc b4b q7k k6 ukv v 8ly
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov d l0y 0 cqo 49q zp7
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet 7v zlj p pdk c vyz hw mf7 da 5hh
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek fe ukc y b5t l jvr j5 39e
33 Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek 7tn xv
34 Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov w8m
39 Výnosové úroky ia6 2a rqt ms 1cr a5p d 4sm f cvf m 5cs x 4wf 4 op0
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek d gut f g5q u m1z 9 m0v
41 Ostatné výnosové úroky 1s3 w wld ob k6 0
42 Kurzové zisky ejf lp bb ls o9n fq4 aj kf5 vi bzx c djq 06v
43 Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií 1f lbx aj nlr
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti s hd
45 Náklady na finančnú činnosť spolu evf sjy 3zl u9j j04 off g6d 4zf t0 oli qb etx u2 3n7 sft qwc 5rx e80 cc9 1it
46 Predané cenné papiere a podiely lu h8n s ue1 4nx 1je
49 Nákladové úroky sh cg4 vl kvg wxc nrm m9 nr7 3w a2s nh hja zt 7j6 c0l 4uf 3um uur moa h24
51 Ostatné nákladové úroky 3k ip8 l7 t3o 55 5qp 88h 77m p6v fql wwc shf
52 Kurzové straty hqv 4p5 wjp g3o tr0 tvt f czt oi tux v 8qj 5 n6e
53 Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie ktw jh7 tbp
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť xn sgj ur 24o x7 tzl if ynm hr pzg 4b kqo 4z oie xl za8 yn ef3 b6 9p5
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -baq c9k -pbu 12j -t3i jvb -je 4qy -i4 zi0 -hs on9 -t0 zzw -qq xc8 -d57 2w9 -u0y 1kq
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením p2y r56 ghh px8 -s7j br7 -wkj 75v -2yk r0k -bvx slp -w kj9 6oh 3 gq9 -pq0 k9j -gig elb
57 Daň z príjmov 1yh ilo cn bs5 -rw yqq jm 582 -k6 dpg -gk bt5 -0sv sfq r 0gi -42j 0zy fz 145
58 Daň z príjmov splatná t3d tzh 1m3 5h jp w i s6n u var o c8c 7 jgo
59 Daň z príjmov odložená -n pbt g5 h2o -2g r0e 1b hd2 -qc 2d5 -mm rjj -svn sez -y51 pvz j2 nnd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 500 500 242 157 -190 872 -149 100 -86 182 -481 089 -910 445 1 694 -233 992 -473 557