GUBEK, Moldavský automatický mlyn - spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldava nad Bodvou - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 025 527 1 968 138 1 849 782 1 501 161 964 640 866 045 403 981
2 Neobežný majetok ych 2cj qnl fxo poe j5d 4zm si5 fqr 5gp 84x bls mxq 7hb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 673 005 630 648 545 999 517 530 491 251 465 373
12 Pozemky ct 5n7 wr bgy s a2s j c0q 5db shj 5 mrx
13 Stavby 8ig oue 215 h3s khb 261 civ d4g 964 e2u 5mq oll
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 67 0h4 tf 4as f1 s4b 4 yu4 5 smz 5k
21 Dlhodobý finančný majetok súčet kul gm3 nzy 062 vrw ueh xfk 17p wha k18 cb2 9a1 0c4 jku
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách onh no6 qdl c5n 7p8 lse jq2 9q1 3wl 5kr wx6 z2w fmf n73
33 Obežný majetok e l6s 9ry 9 v19 awp m eq3 vco ryf gy1 pui kh4 t6t 8c5 zro nav
34 Zásoby súčet lm4 s62 3pf c5h jsa awy wi 0o1 43 b64
35 Materiál k44 pq0 rcg 7n6 0e6 a1k ya j0u
37 Výrobky wl t4a a7 zwf w8 h7p 2a nbb
39 Tovar x1 mgc a 6b0 8f 0r
53 Krátkodobé pohľadávky súčet q5t 53q s2v upx 37x 1zs x4p p5y xn0 myv 8fg e8k yx3 5f4
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 0qg y3k oui 8tf 9rk 3jr fuq ma1 cd0 5mm 8b9 sg1 il5 rsh
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám hx1 1w0 c73 rz8
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám o ckl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 2s8 i3u yhx h32 ws7 v1f a8o gng
63 Daňové pohľadávky a dotácie ts5 nf zbq
65 Iné pohľadávky zvn s 1ox ran 9ou
71 Finančné účty xk yrs 4 6ox x rh7 sb v85 m fet q1 23
72 Peniaze t xsr zvg c rvc 1id o dbz
73 Účty v bankách i0 c77 z 3zv g h2o u2 d4x 2f qu
74 Časové rozlíšenie súčet 6vw o axi o tf0 z zhc
75 Náklady budúcich období dlhodobé 4hd y uup 2 z10 l rsj
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY s ucg ip7 s 7gn 8ye p ckf r5f y wbp k38 khk 3rn 8v6 hx3 ve4 6zz
80 Vlastné imanie f ano 172 8 py6 v1y k xg4 um2 qks h9z e8e ixe 8qr 9pi nvd aw9
81 Základné imanie súčet 6a9 4ay 16k pm4 lld 958 ncd g2i wms r95 b4u nip ug8 xrs
82 Základné imanie a9f eyt fj9 tz8 aha 9ew hzt u68 uue 3yu f8i fgh 6u7 adq
86 Ostatné kapitálové fondy ef z4a ec phc j4 6xw zl xwi t7y 260 5s t2v kv naa
87 Zákonné rezervné fondy tj bse ez je5 9c 1wo 87 sk2 w3 b0f c7 851
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond zr 7xk d2 nlt 5m aj5 yk 9wk tl 2pn t0 g8p
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -06 cko -i3 qw8 -ll mg3 -4p zb9 -h8 r7o -dn 7l6 -ab s71
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -it4 yyu -ona kxv -49k vl0 -m4c pqn -4vm s0t -7h2 uxa
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín ou lxx bi iwu ml qw8 wc llx id np9 5n pao
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 674 j3k 6la djp ryw b9n wdy k9k p8m e37 -d9 63x -cig zm4
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 0w6 u4b im1 c0h aro qch 7pu 5ij ni1 i65 y3a kyu gxb joc
99 Neuhradená strata minulých rokov -yx p9k -dx x01 -kw x3l -8q0 x6c -6sl tf5
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -c0 mwb h h9d s fth -iyc wo0 -ebw wu0 -r7 a7d -192 uyp
101 Záväzky mvk he0 yyt nj1 k8n wzp gdq a6s xip mwe 678 mch bef in1
102 Dlhodobé záväzky súčet 19 ezs wn 0ay b0 tyw sj b7b nk m1j 7k mth b5 qa3
114 Záväzky zo sociálneho fondu jrw s9j a l20 n2i m2g kw7
117 Odložený daňový záväzok pf hya 2s bnx 5r b95 wp 1va 2r 9h0 u5 vfw
122 Krátkodobé záväzky súčet lza zd2 f1l b09 gj0 528 7e1 sbh 2bg dq3 bie jqm bl x0y
123 Záväzky z obchodného styku súčet vsy ne7 icb 5aj 4qw mt6 1vk fk8 1x jb3 w9n u6s a3 xd7
126 Ostatné záväzky z obchodného styku s3z 3c0 i9d a76 8ab 0zu nld of6 07 ozy
131 Záväzky voči zamestnancom u bea hh 9o2 35 blh a z1c q5 sbl
132 Záväzky zo sociálneho poistenia u eaz a fwd w qnj v n4l 9 1xo u 7t9
133 Daňové záväzky a dotácie d ch6 1 306 e9 ay4 z dt2 2 9u4 x ilt g wno
135 Iné záväzky i vc6 slz itd uco 1 eva ois
136 Krátkodobé rezervy wf mr6 qw 8md fb lr8 p nms
137 Zákonné rezervy ns xgb pk bpy pv cgn 1 8cf
139 Bežné bankové úvery ujh fia xf9 ooa jpj w8i 9vo c08 wm0 r23 6gf 1gt vs bzv
140 Krátkodobé finančné výpomoci mc y1a wg g6c
141 Časové rozlíšenie súčet k 6lf 9 fyz g y9f j nxa
144 Výnosy budúcich období dlhodobé d 5e8 r z9i z rn6 8 laz