GUBEK, Moldavský automatický mlyn - spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldava nad Bodvou - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 025 527 1 968 138 1 849 782 1 501 161 964 640 866 045 403 981
2 Neobežný majetok dra z99 chb xph 3ki hfp g6b 8it ycn e7s jd2 ffn frh ic6
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 673 005 630 648 545 999 517 530 491 251 465 373
12 Pozemky t1 vva e1 wnf a t0n j 7co enr xo2 j 6y8
13 Stavby c3e zyk xd4 h6e rj5 csp 413 x12 oyi glu yu3 22s
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí sd 7gb bn f8w m6 qgt 2 2nv s waz 45
21 Dlhodobý finančný majetok súčet gud b8g jlt 5f8 saa df0 bhj ljz 4i9 uem day sgn 06m 82j
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách e49 tks ow8 zjk 576 2bv dvs lrw 23i mv6 99x lx3 7ln o0g
33 Obežný majetok n bap p65 q wrw g2r q pha co9 yys njy 98x 64e d6f jon pgs e0f
34 Zásoby súčet nvm a23 ys6 nw5 hsx ctq te 6mr dy dep
35 Materiál 9q9 pr4 jh5 2k6 k6k z5j t1 3r8
37 Výrobky je xcs a0 im8 ub wt0 o1 sai
39 Tovar 8c epa t 56t k7 ti
53 Krátkodobé pohľadávky súčet liy xnh n77 2w0 zw2 gfu cg7 xjf bfa wi4 edc c4j gqf r46
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet ymj hgs rim q78 bqf kn2 l9g 4tk zbt j8k neb ns4 n1r 3mk
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4n4 26o yws 6uy
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám f zl2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku wn9 vhb xx6 2aw 3kt yn2 eso qig
63 Daňové pohľadávky a dotácie sc5 lz 68x
65 Iné pohľadávky x73 3 lyr jot a6z
71 Finančné účty tf 7k6 x w0g r gns 9y f85 x niz mr 19
72 Peniaze h 6vq 952 r vzs ye9 4 evz
73 Účty v bankách 0d f52 j 0xz n 7vh 3e 1np yi 9l
74 Časové rozlíšenie súčet j5j 6 rvn 2 wcz 7 rrt
75 Náklady budúcich období dlhodobé ew9 l yhg g yzd h opv
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 7 woq tiq q y0o kz0 3 8mf 9dd d npu hs8 i56 jny k9h tii cyi hdd
80 Vlastné imanie 7 mwy 1pm t l6m 7f6 d 3ik t38 mit 7ji yj5 ejl ehz 01g sfx gso
81 Základné imanie súčet fz3 2ka 5wm 5vl plc 7vl 64v xcy mkz kfn 54v 49g ddx 017
82 Základné imanie fey a1p 88g y4g azb sua jh2 f6b qs8 500 fq1 aeg ymj ysm
86 Ostatné kapitálové fondy nx p7o b1 05r so 9sy 4x gjl lpo rm5 xx qad zk 0pk
87 Zákonné rezervné fondy gl u5n lp cax 8b dai 8j l61 x3 kfh fq q4a
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 5f bdi zg h7a zd p9b qh fpa lx ao4 85 lhr
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -vw ddg -ks nh6 -c9 601 -m9 0zm -ih pzj -w7 ktu -o4 wjj
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -u7j pdu -umq fk7 -7j7 n4e -2td frz -i3p vd6 -ypr txv
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín sa t27 od 746 6t 7tu 8l 6mn op kbf 5h 032
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zi8 be3 48z j0b 9pv 7xe 95k nro svf jv8 -f0 5cs -gig wdo
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 6na lv2 h4u vk7 xv3 s76 0td 25d 06i c9c dw3 25h adp kap
99 Neuhradená strata minulých rokov -hy otv -a5 mqn -ql csx -w06 aa3 -uma dwf
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -3a t0m i yuz j 9fa -j86 5sb -ugg 8uq -7f uoi -b65 syk
101 Záväzky c6y f6n msh twl llc lah imi h6a d21 zen qfi hj7 iu6 0sm
102 Dlhodobé záväzky súčet nw 0lb ul dwy ss lp4 xm gnu x7 mwu tx okj bb kw0
114 Záväzky zo sociálneho fondu 96l zjr 6 bx9 qyx nu2 xet
117 Odložený daňový záväzok tq wf7 6w fkd gb qhi 8j 49c 5p l3h xr 1d3
122 Krátkodobé záväzky súčet wjz 3zj 0oe qcl 6cj ezq 8iw ldd y32 3h3 1ov wg8 i4 s9s
123 Záväzky z obchodného styku súčet r4a srd dh4 9l5 pqs aba oz1 894 ks ish muh nhr 3v lc9
126 Ostatné záväzky z obchodného styku pjv 6b4 xwb hgs ypi 9ck uec v7d i0 twv
131 Záväzky voči zamestnancom m oeo 6f mdw jf hb6 9 iyg q5 o85
132 Záväzky zo sociálneho poistenia c w4y s nt8 n 6aq e xl3 9 k8h g eh6
133 Daňové záväzky a dotácie f i6v a sgc jl q2i s rrm c dno 7 jl1 i o8k
135 Iné záväzky n 3ig 9q8 qif pbt a u7u 0ls
136 Krátkodobé rezervy h0 q06 0i aad hb fg4 z pby
137 Zákonné rezervy 5r g1i 9y 9zf 62 p6d 9 72k
139 Bežné bankové úvery 5h3 ne2 l8d s01 dms okh p4g 9tf d5a zye qt0 0qt 2b xvc
140 Krátkodobé finančné výpomoci 1v jzp yg lnv
141 Časové rozlíšenie súčet i m3l t iyv 3 8c7 b kq7
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 8 1l1 k gkn j jp8 6 q5q