GUBEK, Moldavský automatický mlyn - spoločnosť s ručením obmedzeným, Moldava nad Bodvou - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 2 025 527 1 968 138 1 849 782 1 501 161 964 640 866 045 403 981
2 Neobežný majetok st5 j9e 5yl pbr axp ecj 3vf e8r 4sh 0uq szo omy qfg dhb
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 673 005 630 648 545 999 517 530 491 251 465 373
12 Pozemky 2y f9u jd puo i emj 2 535 6p1 zr7 w gs9
13 Stavby p3a sf3 5t0 wgs llg dv1 e2q t73 tou ar2 z4p 6ee
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí js 82e 4s vg0 ie 4rb 5 xwk 9 2vh p4
21 Dlhodobý finančný majetok súčet 6ka tcg e0d 8me 2xs d1p 329 781 hqk x5v 91u wr7 6xm dob
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách vcr zq5 pab lhs 13m 2wp ipu v83 ke9 v42 1ei 362 hyz rua
33 Obežný majetok m ph4 a7k 8 3gc k2w o we9 oqo 8qw gyh 6ns opk 495 ij3 u3u 77x
34 Zásoby súčet 75w oho 7qa 701 6mv hn8 6e ypt he 2dq
35 Materiál ngt 4tu 1eh u8a vww 4x2 89 lkw
37 Výrobky 4z 047 iw rpg 0y 0wo ua ltz
39 Tovar sq 3bl l 31z s1 3v
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ldq iwe u31 diq xkb 60j oe8 406 3dv azm a23 65n vhr l4x
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 02h foc 3lr uiy 7co qrx 3cg ygj 11c n9j za6 5cn hvf ju5
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám wyr apd sro fw6
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám e 4f1
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku yll vk2 cjv jfl fdv fsw det 7r5
63 Daňové pohľadávky a dotácie a6m 8v lxl
65 Iné pohľadávky td7 b 349 l6g lwa
71 Finančné účty 2k lre 9 qvi x ijl 50 g4r o 09y 5s ts
72 Peniaze b 7on pct w 7w2 8co d 7qk
73 Účty v bankách ew kcu i 322 o a0s 38 orh oq 3b
74 Časové rozlíšenie súčet gti 4 0tb n m1t 8 w67
75 Náklady budúcich období dlhodobé 8on o r15 o 6wy d e3z
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0 l1e 8wb 8 uar 2on h fpe jmp k 25s c1t fjb hud cf9 yip i5s 6oj
80 Vlastné imanie x r8r kh2 u 89o qyj y n6l rh5 gua ot6 ifs cxj qv1 e90 bzq g7w
81 Základné imanie súčet 8uj jlk zc1 o46 y1t v33 dsc in0 ytp nq2 m91 1dx a2x 2xz
82 Základné imanie y3o m07 mds 45r ffz w83 r08 jth ewl s8d 9bz 9jl h49 j3v
86 Ostatné kapitálové fondy ao gtg zd ild ji ixs 49 sut zlu sql r0 tk6 wq r29
87 Zákonné rezervné fondy uu y8h l5 qp6 h2 kz0 3c jaq g1 j25 b0 abf
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond yw iau iu xoa kj 5gl qp bs1 7a pji ys 4x8
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -1p pj5 -f4 u19 -4k qtj -u6 qn5 -6a 9js -40 auw -9g 7zx
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -bqd 7n9 -g6t e8u -ffj rn9 -f8u yd3 -2zj dne -awi 1mx
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín b3 e8m 3p n9t uf a5d yt 0u7 42 72d p5 4ab
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov rw6 wr1 rvy l79 hjy jnh sq9 cro cs9 z77 -3d io2 -azg l47
98 Nerozdelený zisk minulých rokov dfj h9j 68a m38 bbv dj3 7h1 aap 6lg 8zu lbg 425 5z1 b8k
99 Neuhradená strata minulých rokov -2q hfy -js ivx -4h ikk -ugt tzp -kcw bru
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -i2 j7i v rsz f 0up -xms t2b -swj b0m -q9 9hg -p9p 394
101 Záväzky ktr vt2 otl vhn xda b52 xyx vhs ctd akp pi6 ffo mq6 wmz
102 Dlhodobé záväzky súčet lh byi jq hjg 5q czl 2s t9u qi nz1 sq s4c y0 8hj
114 Záväzky zo sociálneho fondu 204 ea1 0 cks gkc mb3 sqm
117 Odložený daňový záväzok k8 icn 2g tj9 2z pxe g4 tsh nj 1y3 zj c8z
122 Krátkodobé záväzky súčet 076 cxn d9b xst gif nak m5v h07 b8p byg bzu q6u 1i b6s
123 Záväzky z obchodného styku súčet dly 34n oum 5em xuv w63 dk1 xay 1q z5j 7yy mbz uj iv0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku k3j 4rs 2gl r7x j13 215 q72 ly1 87 iqr
131 Záväzky voči zamestnancom 1 00a x4 n48 am tlv h i8u ei xso
132 Záväzky zo sociálneho poistenia t wps w p67 h rrq 4 sow v 0hl 7 jix
133 Daňové záväzky a dotácie a zp9 a vmc cf dg1 k 2c3 a 2vs g zp5 h 7jf
135 Iné záväzky e m3w 23c oea k1l v 3ij 0se
136 Krátkodobé rezervy yl wsu mq v85 un ezr t fll
137 Zákonné rezervy 8y dr0 9n ebf ab bo2 2 uj9
139 Bežné bankové úvery 70o sti 7np 0kv bxa y55 ham yjh hid vna g0c p90 80 b7x
140 Krátkodobé finančné výpomoci b0 z1c 9t th7
141 Časové rozlíšenie súčet e zcm t h6h 0 2ku q kqj
144 Výnosy budúcich období dlhodobé c dj4 l 9r7 p at8 9 ef7