BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2072/V
Dátum vzniku
14.10.1992
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť navonok zastupujú konatelia samostatne v celom rozsahu. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia, každý samostatne v celom rozsahu, a to tak, že k tlačenému alebo písanému názvu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
 • verejné obstarávanie (od 26.7.2011)
 • vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti (od 3.3.2009)
 • organizovanie kurzov, školení a seminárov (od 3.3.2009)
 • poskytovanie úverov z vlastných zdrojov nebankovým spôsobom (od 8.4.2003)
 • lokálne televízne vysielanie a vysielanie teletextu (od 22.3.2002)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora (od 22.3.2002)
 • činnosť organizačných, účtovných a ekonomických poradcov (od 22.3.2002)
 • prenájom nebytových priestorov s poskytovaním iných ako základných služieb (od 22.3.2002)
 • prenájom hnuteľných vecí (od 22.3.2002)
 • služby v automatizovanom spracovaní dát a v informačnej technike (od 14.10.1992)
 • plánovanie, zriaďovanie a prevádzkovanie podnikateľských, technologických, inovačných a zakladateľských centier za účelom vytvorenia prevádzkových priestorov, spoločenských zariadení a podpory managmentu pre zakladateľov firiem a pre firmy začínajúce svoju činnosť (od 14.10.1992)
 • podnikateľské poradenstvo, tvorba pracovných príležitostí (od 14.10.1992)
 • príprava spoločenských a výstavných priestorov (od 14.10.1992)
 • reklamné činnosti (od 14.10.1992)
 • vydávanie neperiodických publikácií (od 14.10.1992)
 • zabezpečovanie služieb informačných a marketingových zameraných na podporu cestovného ruchu (od 14.10.1992)
 • sprostredkovanie transferu technológie a designu (od 14.10.1992)
 • vyhľadávanie a sprostredkovanie fondov štartovacieho a rizikového kapitálu pre vznikajúce firmy (od 14.10.1992)
 • výkon školiacej činnosti v oblasti managmentu malých a stredných podnikov (od 14.10.1992)
 • nákup a predaj tovarov v oblasti týchto komodít-poľnohospodárske produkty, potraviny, priemyselný tovar, domáce potreby, drobný tovar (od 14.10.1992)
 • výpočtová technika, software, stavebný materiál (od 14.10.1992)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Marcel Blahut
  Francisciho 26
  05401 Levoča
  Slovensko
  Vznik funkcie: 01.01.2013
Dozorná rada
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 10.9.2003.
 • Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 496/2002, Nz 492/2002 zo dňa 5. 12. 2002.
 • Zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice zo dňa 7.2.2002, č. N 67/2002, Nz 67/2002.
 • Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice číslo N 271/2000, Nz 275/2000 zo dňa 31.8.2000.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 21.6.1996.
 • Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti BIC Spišská Nová Ves s.r.o. spísaná spoločníkmi v zmysle § 135 a násl. ust. zákona 513/91 Zb. a podpísaná dňa 8.9.1992.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2023 - Účtovná závierka - časť 2
 • Zápisnica.asice
 • Spoločenská zmluva.asice
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.11..2017.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 28.12.2017.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Správa audítora 2012
 • Podpisový vzor konateľa - Marcel Blahut
 • Zápisnica z MVZ
 • Výročná správa 2011, správa audítora
 • Výročná správa 2009
 • Výročná správa 2010
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Valného zhromaždenia
 • Osvedčenie č. ObU-SN-OZP-2011/03024-2
 • Zápisnica zo zasadnutia riadneho VZ
 • spoločenská zmluva
 • zápisnica z VZ
 • dodatok č.9 k SZ
 • Účtovná závierka 2008
 • Dodatok č. 8
 • Živnostenský list č. OŽP-Z/2009/00768-2
 • Živnostenský list č. OŽP-Z/2009/00768-3
 • Podpisový vzor – Mgr. P. Dluhoš
 • Zápisnica č. 4 z MVZ
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Dodatok č. 7
 • ú.z. 2003
 • Účtovná závierka 2004
 • Zápisnica z VZ + dodatok č. 6 k SZ
 • Podpisový vzor členov dozornej rady: Ing. Jozef Gonda, Ing. Pavol Kubičár, Ing. Ladislav Lučivjanský - 1x
 • Uznesenie z VZ zo dňa 31.7.2003 - 1x
 • Zápisnica z VZ zo dňa 31.7.2003 - 1x
 • Notárska zápisnica N 588/2003,.Nz 79321/2003
 • Úplné znenie SZ zo dňa 16.9.2003 - 1x
 • Notárska zápisnica N 588/2003, Nz 79321/2003
 • Zápisnica z MVZ - 1x
 • Notárska zápisnica N 496/2002, Nz 492/2002 - 1x
 • Úplné znenie SZ - 1x
 • Podpisový vzor konateľa: Ing. Katarína Krotáková - 1x
Dátum aktualizácie
13.06.2024
Domény