MIDAM spol. s r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
2499/V
Dátum vzniku
30.12.1992
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
Základné imanie
24 900,00 €
Predmety činnosti
 • vývoj a predaj software (od 8.6.2005)
 • montáž meračov tepla a pretečeného množstva vody (od 8.6.2005)
 • demolácia a zemné práce (od 8.6.2005)
 • sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností (od 8.6.2005)
 • vedenie účtovníctva (od 8.6.2005)
 • staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok (od 8.6.2005)
 • vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianských stavieb (od 8.6.2005)
 • činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby - činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby (od 8.6.2005)
 • obchodná činnosť: plynové spotrebiče, elektrické spotrebiče, železiarsky tovar, inštalatérske a vykurovacie zariadenia, nábytok, svietidlá, počítače (od 10.6.1996)
 • výroba nábytku (od 10.6.1996)
 • výroba a montáž spotrebnej a priemyselnej elektroniky, servis počítačov (od 10.6.1996)
 • výroba zariadení pre riadenie priemyselných procesov (od 10.6.1996)
 • maloobchodná činnosť-stavebný materiál a výrobky (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-malá mechanizácia (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-stavebné náradie a náčinie (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-potravinárske výrobky (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-kozmetika, pracie a čistiace prostriedky (okrem jedov a žieravín) (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-farby, laky (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-elektronický tovar, gumárenské výrobky (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-textil (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-odevy (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-obuv, kožené výrobky (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-papierenský tovar (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-valcovaný materiál a výrobky z neho (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-drevo a výrobky z neho (od 30.12.1992)
 • maloobchodná činnosť-knihy, noviny, časopisy, písacie potreby (od 30.12.1992)
 • veľkoobchodná činnosť v uvedenom rozsahu (od 30.12.1992)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 30.12.1992)
 • inžiniersko-poradenská činnosť v oblasti tepelnej energetiky (od 30.12.1992)
 • vodoinštalatérske práce (od 30.12.1992)
 • kúrenárske práce (od 30.12.1992)
 • montáž, opravy a revízie vyhradených technických zariadení plynových na rozvod plynu, znižovanie tlaku plynu a spotrebu plynu spaľovaním dodávateľským spôsobom (od 30.12.1992)
 • projektovanie, montáž, oprava a servis (údržba) (od 30.12.1992)
 • rozvodov plynu ČSN 38 6413, 20, 41, 60 a 62 (od 30.12.1992)
 • regulačných staníc a regul. ČSN 38 6417 a 43 (od 30.12.1992)
 • plynových spotrebičov do a nad 50 kW ČSN 38 6441, ČSN 070703, 06 3003, 0705801 a na nich náväzné (od 30.12.1992)
 • montáž, opravy, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A (od 30.12.1992)
 • inžiniersko-poradenská činnosť v oblasti elektrických a elektronických zariadení (od 30.12.1992)
 • zobraziť ukončené
 • zastavárne (od 10.6.1996 do 7.6.2005)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 28.5.1998 podľa zák. č. 11/98 Z.z.
 • Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 15.4.1996.
 • Spol. s ručením obmedzeným bola založená spol. zmluvou uzavretou dňa 26.10.1992 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
Uložené listiny
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka za rok 2003
 • Zápisnica z VZ
 • Spoločenská zmluva
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka za obdobie 01.04.2013 - 31.03.pdf
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03
 • Účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03
 • Schválená účtovná závierka za obdobie 01.04.2014 - 31.03.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2015 - 03/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2017 - 03/2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Spoločenská zmluva - úplné znenie
 • Prezenčná listina z VZ
 • Listina o usatnovení do funkcie osôb oprávnených konať v mene spoločnosti - Ing. M. Dobrík, Ing. P. Gašparovič
 • Podpisový vzor - Ing. Peter Gašparovič
 • Podpisový vzor - Ing. Miroslav Dobrík
 • Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad - Ing. Igor Dobrík
 • Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad - Ing. Miroslav Dovrík
 • Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad - Ing. Peter Gašparovič
 • Vyhlásenie konateľa o splatení prevzatých záväzkov na nové vklady
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za obdobie 04/2018 - 03/2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
Dátum aktualizácie
05.07.2020
Domény