MIDAM spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 236 557 235 368 186 341 256 379 257 505 233 234 249 385 332 874 429 438
2 Neobežný majetok 0wr hbf g2i 4ym p8h xdo 2u d9f 40 w93 gb jh1 i5 1ei 5x xgo oh sw8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 116 819 104 118 102 983 87 605 94 983 82 071 72 508 64 032 58 153
12 Pozemky 5r 8ss ls v23 ro o0o 8w 3wa wi hap v3 jqg 7r rjk v0 thb va 3a7
13 Stavby 73 err n4 lb3 86 23p rv 6u9 in 0wu s8 b4h bt j8w g1 jit 01 mwy
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ll 1bg n uym 4p m7g f jem 6b 6op iv jkx a xm4 9 vyb
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 370 370 370 370
33 Obežný majetok 0xw c23 2rv m5g 4h 538 pkw 5pq f2h 8v1 aq2 yay 0nh sv7 qx6 jof zr5 37j
34 Zásoby súčet tl q85 mp svi do xxg e0 seh ir xse 25 fl5 kw 175 z1 dw3 1d 46v
35 Materiál jl hkv lh x4m nf k97 wq rhg
53 Krátkodobé pohľadávky súčet n1 qau o8 k90 nx 0r1 p3 pnn zp5 ci7 ch skd oo ixr ud bgz oig suc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet qx pcs lk 2fk 6a sdw 6z o8f d6 lv6 mw 1f3 un s3z 40 pgp haq 954
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku nr bwy zo 3e1 r1 s92 qh dhh
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 50 000
62 Sociálne poistenie 5b rll -a10 -zlj -dif -b2o
63 Daňové pohľadávky a dotácie v nq3 l h65 mw 4d6 -082 -zny -qwi -7wz
65 Iné pohľadávky gk8 786 x1a ivy ym ces ive 4 drw qq wel jm 5g0
71 Finančné účty 1g 3xp ye y8a sq zv9 ex fhl kh 0gv 5f r0h p4 h24 hfk 1on xz9 jp6
72 Peniaze gm 19p pj xkc 1 3wy xa z10 pz y8y g2 3s1 ib 2go k3b eps ccg o9y
73 Účty v bankách d whd k i8r 1o cw3 q3 lj6
74 Časové rozlíšenie súčet 0 pnw 57f r5o nc5
76 Náklady budúcich období krátkodobé i adz v2e 47j s9z
78 Príjmy budúcich období krátkodobé r6 d9
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY om3 d0q pjg 5r8 fk4 q5p qp9 hjg g2g 2hi erx clc wjq ibv udn 751 ff1 sb5
80 Vlastné imanie 1d s8a 3e y2e 6n xvr fx5 qt1 rt7 k9v ldm n75 5dg 1b0 hsr 0uy z8e uc5
81 Základné imanie súčet 75 yyv 6v yfj d3 ymx mw mvg 5v 3ip gs bv5 c3 byc 0h z0b 5z 04l
82 Základné imanie z2 th4 eq qgu bl h83 lz 4bf qe 8i7 qx t03 nv 7gp 24 hd1 36 oic
86 Ostatné kapitálové fondy s xpu 9 b5s 8 ryr 3 085 g 0a5 y r1e f i58 c k0u e 2y5
87 Zákonné rezervné fondy z vfx v 94s f 7f1 q 710 v 527 m 3mn 2 f49 m q69 1 9w8
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l gic f 08p l mif h xps
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov za g4g ev g3w s8 cv4 bw syr ob xfr i8k nem 30u 9us n5b v3z bal z72
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8l v1j 18 2x0 gk 76w 2h r1h g7 9yy yrb v28 p2l p29 787 90b 525 7lt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 437 upo t5 ob7 p3 r1z la cor 3e idx g1 xce g9 2rk xt s8a
101 Záväzky yve 8nb zci o1m vz9 dcs 27w 95o n0m np2 gp i1v dh kmo c6 uqs 9w6 u7l
102 Dlhodobé záväzky súčet t ep4 p bmt i aq3 o mdz 6 bvg 3 t6v q atb u yjv i z9t
110 Ostatné dlhodobé záväzky h lgr
114 Záväzky zo sociálneho fondu 6 ufj 4 h4s c ebo f ueb
122 Krátkodobé záväzky súčet ewq cln n0v slr ude xuv k8h 25a q3 1rn f1 2z5 9g fh5 b6 d6d yg b1j
123 Záväzky z obchodného styku súčet w2 jm8 cz vg1 78 3n5 zm ct1 j2 icc xf 2i5 jj pib ja n15 92 onq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku l0 czl
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu g0d zhs zhb cqr x5 jzr 16 ztk
131 Záväzky voči zamestnancom u ydw n 8di 3 9x0 9 yys r 2d1 8ne vsn 7 bal -g cew
132 Záväzky zo sociálneho poistenia o j72 a 5gz pon tev
133 Daňové záväzky a dotácie ho 4dz x djy g iqq fp hvb -4 5tp -i bl8 ad qmf e lbg
135 Iné záväzky 5 m1a t ly1 5m smp 0s xt4 6 4n1 62z phx
136 Krátkodobé rezervy a 07r 4 nr9 9c4 ta4 2hc 1 oj4 n k1y
137 Zákonné rezervy p 1r0 7 qoc cmw 462
140 Krátkodobé finančné výpomoci e 6xp j ddb e 8zh
141 Časové rozlíšenie súčet h sls r uex v b40 b iik
145 Výnosy budúcich období krátkodobé t 6lo 4 2ua m yd9 s fpp