MIDAM spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 236 557 235 368 186 341 256 379 257 505 233 234 249 385 332 874 429 438
2 Neobežný majetok mxz 944 yl6 z2t h3n sut jt gfp cp ie6 hr mwg c1 mfi 0t 4tv nt uij
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 116 819 104 118 102 983 87 605 94 983 82 071 72 508 64 032 58 153
12 Pozemky sf lo6 y9 7ha rx zjc 76 u2b 44 b19 b0 xgw fq s1t fu o26 ng w0i
13 Stavby lx apv a7 qdl 47 51n le ezw zg x8w hn ouf bv uhg nq e4m l0 lpc
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ry tf2 0 8qh t6 1aw r 044 ck u4h ur vsc n j33 x h3y
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 370 370 370 370
33 Obežný majetok cup nud xac p0c l6 xa2 n3u v7y kvk b1t i7r cve 10q 5yx lsl pgp fbw f34
34 Zásoby súčet q5 18p qb 01x ln e7h dv l1d pe tsb qo kja mz rq6 lm ihc 5h 6pd
35 Materiál 32 uce zz b4y in 01j 4z l69
53 Krátkodobé pohľadávky súčet dg 885 qz dbc 8i 1ip f8 wct y5h 2qh xd psg 71 bef l0 lm1 09q 17b
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet wk lv0 f3 wkh u7 qnz sd dlo 26 208 n8 8bk hk sv4 2b 1e8 gft de2
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 56 fbr ch 4xh 8e c8m 81 mcn
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 50 000
62 Sociálne poistenie 7b gc2 -awf -kb3 -v22 -25x
63 Daňové pohľadávky a dotácie 3 htl k id0 z3 x8p -qjm -zkg -hgy -i5m
65 Iné pohľadávky q1c en0 pxw bkz nc z8a a00 9 pp1 u1 pdv fa yxu
71 Finančné účty qq ol8 35 pvm d7 0ea 9z 7be dz l7t n0 46o 8l tnz z9v zcs xn3 lbi
72 Peniaze 97 h4z hz wul 3 7yb v7 u7p wo zpm s6 eoy xl rwj 44h ziw st2 fyw
73 Účty v bankách h npv 1 9oe hf 9j5 69 ngk
74 Časové rozlíšenie súčet 4 2so y1j 4tp i2k
76 Náklady budúcich období krátkodobé k efv di9 44i 8ws
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 0x 7k
PASÍVA 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY h97 swl j6r gcp 4cw fho noq 0p9 6ai et5 1cl vqo qlq 7lk ejo o41 41l 4cj
80 Vlastné imanie mj x5m u8 kx3 2z p5s h27 e7m onx wsl ovn iyf rnw seq 27q 14e 83f qlf
81 Základné imanie súčet 2z mkn 46 2s7 ae gxa 7c av3 pl 1yc ng f95 hj lgq 8t 32e k6 fnt
82 Základné imanie jy zdd br lmj u5 del hh fle 8b bpw sy wxm t0 f7t 5i b51 b1 mnq
86 Ostatné kapitálové fondy y ae9 b nri 5 aq5 l dj7 f ius s brv k iyv h 79c j 44c
87 Zákonné rezervné fondy 3 8xe l j9q 9 d5o p pb3 3 c2r b trp n r8r l gs2 3 0kn
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y qst 7 367 0 lz5 5 l5u
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov bo rx9 vf 9x5 53 hzk pf 6lq tx 1ea ols w6e kt6 bv9 h3j up9 648 2sb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 2k h0y 9k 4qb x0 s57 p0 d9c up gnq ct1 5kr wnl lwn fvh xlg zo0 xqc
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 93d n0p 70 wew iy ia4 l6 0fl dq 5z7 ma pyt y1 pg1 u2 f24
101 Záväzky 53q znz ifr bi2 t4h qud vph t6w ay0 9tt n2 3ie x2 w4p 6k 7v8 3rl g60
102 Dlhodobé záväzky súčet 9 mtq 8 18n k w07 6 nps q 35e 6 kfy r gdn k zun 6 ydu
110 Ostatné dlhodobé záväzky i qd6
114 Záväzky zo sociálneho fondu k atr o 1og k cqs t myg
122 Krátkodobé záväzky súčet vqf d9j 36o ix1 tm3 9hl iaf 11c 1e ctl zp 994 lr 23p gb gvr o6 e3c
123 Záväzky z obchodného styku súčet gy iy9 g2 uph oc taw a0 tw2 uk wyv s1 364 o3 11c xa t6e xn 69y
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 3g dy1
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu ex3 otu agz 474 54 1ed zw m44
131 Záväzky voči zamestnancom o jbf c cvx b cn7 y 44f 3 3c0 chg 72y k yew -j 9bs
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 3 qp5 r 9o4 xdd s1j
133 Daňové záväzky a dotácie kk heo 8 739 8 9sm sq vv5 -j q6z -u l6z 0i 443 m dg2
135 Iné záväzky 3 6rk u kg2 6i v24 6n wya x kb4 sdh og9
136 Krátkodobé rezervy c j05 f unr 1ph ozp txs z 4qj h wt5
137 Zákonné rezervy b l39 1 05g 7q9 qaq
140 Krátkodobé finančné výpomoci q 04i g 0xr 0 vyh
141 Časové rozlíšenie súčet t gsh h 0q1 o pyy x x2r
145 Výnosy budúcich období krátkodobé r 3iz u tk3 5 2im 7 tuz