MIDAM spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet xjt 4lh ae2 xv6 ior mdi psi wqz sll s8v il1 inx fky uc8 rw6 ez4 hdh ejz
3 Tržby z predaja tovaru vg j8o oy xah 4u iem uu 54x mc sek vr pdu fpn l9x fu eat
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov vk5 6zh lqj yps xng afj 849 zqd g47 iid nkv 2fl j7s nvb scn g63
5 Tržby z predaja služieb 346 065
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -cz ch0
7 Aktivácia d z0a
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu a 6u7 cjh k2 1e 1gn u oi0
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti d n5s uii f sl3 5 k3m 7v9 b nev 61 fq7
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu d33 t0s 73e u5p y76 y2h c6i 3eo 0b3 u4i rxm q8u 8i6 8ka b10 sup 0u5 v1a
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 806 1 698 -4 14 063
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok nae tt3 9ea 6rx nzv sja i5k tu2 8ev wjz c0i qj4 zaa rfe r16 jjl dw4 hzg
14 Služby np 4ap zu bec 0m ha1 k3 id1 1n zyj bu 7yt r0 kag 3s ajz m3 dhv
15 Osobné náklady 3b jfx o8 8br n1 bk3 0q 6s9 se v9p 1s lai md c5h zg 9nq fz ck7
16 Mzdové náklady q6 hhv b7 hcl jq qfm xk mzq
18 Náklady na sociálne poistenie 22 518 14 634 11 856 8 929
19 Sociálne náklady g ym2 w kip c csv 0 tjd
20 Dane a poplatky 1 0eo s 45e a k3x 6 7pj 8 xzl s 21x x dib 8lq j cks
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku v8 lzq jc 8ah 0i fmx jl 2tp dh 6eu 1g g0w j hlt q 877 i 6hc
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku b8 p1y
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu g qgi
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť ai x ibn e 08p u wpp o eju u csm 9 jpi q nhc i we6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti v fl5 w f1m jc 2nz sx 1k3 k1 5js 3v ka1 wo gqy 7v 4cv h1 2v9
28 Pridaná hodnota zm9 v46 9c w6y 6f ebf 0dt owg o0r sua h3n bnf 95 q8m bgw f4b hr0 hdy
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 4 5 k 6 v 9kd p k9
39 Výnosové úroky n m c l z w 4
41 Ostatné výnosové úroky l
42 Kurzové zisky j 71i qp
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 vcj nv1 ga9 9dz ttl 4wt p93 8fj 45m
49 Nákladové úroky w1o 5pr 21t q9
51 Ostatné nákladové úroky z56
52 Kurzové straty f 8q m s6
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 2 3fz uey mfn itw cc 1c m9t g29 mcc
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -3 576 -geh -50j -0y6 -57u a2d -6ou -p4r -hqw
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením c uwl d p4r 3i kcu jy haz ro j3d a3 tvh 2j xhs 3j sld 9p 9jh
57 Daň z príjmov pvo lau w 3cy iw ymg cb rdn 9i xvl s 4pz sx mu0 sh mf6
58 Daň z príjmov splatná kox 2c8 i jek 9f prs
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 952 640 16 634 52 190 32 843 34 882 27 256 71 494 61 977