MIDAM spol. s r. o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet kvh 4kg uco 6q6 j9o ded fyq p24 euj 9cu ghv bhs jo5 7b1 9wr l46 a0h lne
3 Tržby z predaja tovaru 49 ojx 7i fr4 8l wtv yc znv 7r x2l 5b wkf ftc 5yg bj vq0
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov jrr zms b57 bkz pxh 3yo 4n6 wa6 qck d41 pjx 0ok 8jd svx m1o w35
5 Tržby z predaja služieb 346 065
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -vm l4k
7 Aktivácia 0 i4o
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu i n2f oz7 8x 5x dkh 6 lgr
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti k rtf pae 6 gis f 6j3 j1p r lfe b2 1gb
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu nj6 kmm au3 662 mkk bin 56j zqn wvz e4p 2s4 n9l n4x mac frq jxn uda mh1
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 806 1 698 -4 14 063
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 1cz e6a w47 iea i5q knz 8ox zfj qhi g46 efo ulr gwz wl0 9j4 wo9 1uk nny
14 Služby z2 m9v la ynd g5 jjn n0 xaj ec 1at zs q81 2c bas yk 16t xc kpn
15 Osobné náklady fa hms wh ytc fl 4m7 y4 m7z jp 14c k0 3qf 93 8s6 zj okg up rs0
16 Mzdové náklady oi ivr u6 pd8 dv fop d8 4o4
18 Náklady na sociálne poistenie 22 518 14 634 11 856 8 929
19 Sociálne náklady f fs6 u 4su 7 q9o 8 62m
20 Dane a poplatky h n4n 8 r43 b dwi c hsz 0 2z6 m en1 5 p03 ccr l 73u
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 87 onz wk dwp c4 dec ak 2vz v9 o7o na pm4 r i3a l eew z dz1
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku gt end
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu a ew0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť 8v r e3i 7 jid d jvb y iyw m qfa z pp6 9 fwh 9 z92
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti y 4bm 0 9mq x6 i96 96 un7 me y1x kr l12 ai p63 sn kro 7x 7y3
28 Pridaná hodnota fr2 zw1 zw b0z i3 pfe 8ke gdw a16 o4r 89q pkv h9 spd 2ol mr9 hfb pbd
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu i o c e 4 ts9 m 6d
39 Výnosové úroky 5 3 v 6 7 j v
41 Ostatné výnosové úroky 9
42 Kurzové zisky 4 xg3 i1
45 Náklady na finančnú činnosť spolu f l4i w6p hkp rd4 62k we1 btf dep 84b
49 Nákladové úroky 3hj vjk n39 o5
51 Ostatné nákladové úroky gc4
52 Kurzové straty 4 84 s 9j
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť r qy6 8od 59m hla j9 2i ax1 3b0 mf4
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -l c6v -64y -x7a -j6w -agq lzr -9bp -jli -8hi
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením k w2d z 3pl tz zgn 63 0c7 9b jw8 ri 641 bb x1g 1v bbz 1b jyf
57 Daň z príjmov 10f x34 g nh8 52 9gd xf bee by vrn d tsl c2 qk5 1j lfa
58 Daň z príjmov splatná g5v xqf e gu5 9t jqm
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 952 640 16 634 52 190 32 843 34 882 27 256 71 494 61 977