ENERGOMER spol. s r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
884/P
Dátum vzniku
26.01.1993
Konanie menom spoločnosti
Konateľ je oprávnený samostatne konať v mene spoločnosti a podpisovať za ňu, a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 639,00 €
Predmety činnosti
 • výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy s počtom vozidiel 2 (od 17.8.2016)
 • donášková služba (od 17.8.2016)
 • prípravné práce k realizácii stavby (od 28.6.2012)
 • dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov (od 28.6.2012)
 • poskytovanie lekárenskej starostlivosti v zdravotníckom zariadení - verejnej lekárni (od 29.10.2011)
 • nákup a predaj dreva a drevárskych výrobkov (od 1.2.1996)
 • nákup a predaj meracej a regulačnej techniky (od 26.1.1993)
 • nákup a predaj hutného materiálu a výrobkov z hutného materiálu (od 26.1.1993)
 • poradenská činnosť v oblasti meracej a regulačnej techniky (od 26.1.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Pavol Turlík
  17
  06511 Nová Ľubovňa
  Slovensko
  Vznik funkcie: 26.01.1993
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 2 zo dňa 22.7.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.10.1995. Stary spis: S.r.o. 2576
 • Spoločenská zmluva o založení obchodnej spoločnosti ENERGOMER spol. s r.o. spísaná v zmysle § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. a podpísaná spoločníkmi dňa 18.11.1992. Stary spis: S.r.o. 2576
Uložené listiny
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • dodatok č. 3
 • dodatok č.6
 • dodatok č. 5
 • úplné znenie SZ
 • podpisový vzor konateľa
 • 2x účtovná závierka 2001
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Správa audítora 1
 • Výročná správa za rok 2018
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • účt. záv. 2011+výr. správa + audit
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2019
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Účtovná závierka - časť 2
 • Výročná správa za rok 2020
 • Schválená účtovná závierka za rok 2020 - Správa audítora 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2021 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2022 - Účtovná závierka - časť 2
 • účt. záv. 2009 + výr. správa 2009
 • účt. záv. 2010
 • účt. záv. 2005, výr. správa, audit.
 • účt. záv. 2006 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2007 + výr. správa + audit,
 • účt. záv. 2008 + výr. správa + audit,
 • účt. záv. 2012+výr. správa + audit
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2015 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Správa audítora 1 - časť 3.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 2.pdf
 • Výročná správa za rok 2016 - časť 3.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Výročná správa za rok 2017.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Správa audítora 1.pdf
 • rozhodnutie PSK
 • osvedčenie, rozhodnutie
 • osvedčenie
Dátum aktualizácie
13.03.2023