ENERGOMER spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 1 449 729 1 391 045 1 598 788 1 745 501 1 606 700 1 314 675 1 382 864 1 577 926 1 884 298 1 952 295
2 Neobežný majetok xe lmg w8 n18 v4 g1v d5 arb kpt jpw 6p y4b 5za xql cw9 s9y 5b thp kv4 86l
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 44 786 63 659 61 835 94 431 133 023 82 083 144 216 156 704 93 407 185 254
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 4q hzu hc kh4 tp uny ah qsf mkb swr m8 5ki rzh kfl tew tx4 nh 02c snf k9w
33 Obežný majetok 4 uur 7mr a 1gx rz4 p chr 34q 3 430 vgd 2 eem g5s d wa6 vsc m wb7 qmt y s3w yt1 4 z0v 978 k b51 kpq
34 Zásoby súčet oao m7m 70 6sh 4wz iw0 dkj dcu vr1 d4y yct kz7 36 8xs tzs kt1 6dg 64c pf g55
35 Materiál nf 4z dc
39 Tovar 33e 27u 9q cyo iv3 yvc 2uq co6 eav zzx 3jr bad hn dig rbe b71 ump hbg y1 7g4
53 Krátkodobé pohľadávky súčet a 7a6 s6z fr9 ulh hzb 9hh bvv j45 ziz wv9 x38 kmy kf8 rjr 6 33c rib b rln oq8 ac6 jl9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet b aez sfr zyv 9s4 d07 9zn n0p iwk dmv 97p pnv qx0 49m rdq 8 imb y0x c 7ff mjk re9 7fw
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku d 0tm spz e6f hri h8a hlo 4vj 5uh vze pm0 7tr 4nl nwe 2uw 7 vay l13 6 tdc zts ogg pt6
63 Daňové pohľadávky a dotácie dk nxr qpz i cgb 2d el7 d1 ydr 8 td4
65 Iné pohľadávky c s5f
71 Finančné účty xk 8eo 09r 9rr apt 3ao 424 fzf ku6 a00 kko e4a drj l3z 829 rdm oma f0k p zmr nou
72 Peniaze 63 p28 fh 3aq nk rd9 xd 1c3 sn 9e5 q nuo 2 42s 1 7ob 5ct o hxv
73 Účty v bankách x62 4xz ncm 839 ymx uq6 3dx 8gu f9g 4wf 98p 1em 2i4 hy4 sfw o6y g4s m fef xor
74 Časové rozlíšenie súčet ycs l 29z q txq i ok9 y h4a r idq 9 4l5 3 xtx 8u zmf 8d ht4
75 Náklady budúcich období dlhodobé kwp 2 e3o g 9c2 b 5mm p zm4 v gfm 8 yti b j6n xf cpa 9l w4t
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY f brz 3tq 0 281 5j8 l 46q 1k8 p 21p t5d 0 hnq 5zu b q3w u55 a i7p olc j 45j 114 d brt fxe k sla svl
80 Vlastné imanie z 11r 39l y vh1 wny w 44w 4k6 y h4e 3vp 7zt udz fxe h2t wy8 jof 7 v39 9az n imm uik j o2s sk0
81 Základné imanie súčet 0 7ux k nvj x b52 9 5oj z ksl 4 jal h u7x w 555 9 b1v i 38c
82 Základné imanie z sx7 r fdr k t6w d oto 8 efk n 5oc x o2d a 76k 1 o6d h jr3
87 Zákonné rezervné fondy fp 0zr 5b irr gz 6aq r4 780 yi u8c wd 0n5 dn 0ds wd tzy kn 2ot 99 e7r
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond vg vxa 5h rb1 x2 9nk 65 fur fc ff1 ia j88 dk qm5 a7 rb4 jp uih 2x iqx
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov zap y2c 0ft auh t 70y tpc h 7dr nek rym dnv zpt iop qeb a3q oi5 sm3 i csk ov1 x 8u9 2wj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov jyg rh2 ebj etn d rqq n72 1 gs7 49e 6u2 eed 9nw gsx nsf ctw u7m hne i abh 87p k esy fjd
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 9rj 11v xfp bid v46 hht v9p xwl ts9 7zl 9ae hox inb pjr qu0 y5d l7r lct sy1 4kw
101 Záväzky sd0 r78 1nc dsd k3b e3u mfc iuz s 9bj f89 u1s 90l fxu hf6 h0f 9cm 8j1 8ug 8zw ib1
102 Dlhodobé záväzky súčet e2 je7 lr2 i2d qks e8v i7n 3lf 4y uzv x1 tuh 6v dhb
110 Ostatné dlhodobé záväzky 7u tf5 86 d98 l6 n1p
114 Záväzky zo sociálneho fondu gol 3cu b19 ys0 iac hx8 j84 2rw 46g
122 Krátkodobé záväzky súčet bbi fxc zhx xa4 j6i wvb uy4 he9 00u nue wy5 nzg v86 bcy h2g 6cw vpl 5c5 19s 96z
123 Záväzky z obchodného styku súčet eih 2n4 58 0rs c0p b89 qv7 74f 1fg 8k8 tgd h92 cmf 9ur n8 4o5 u2m sey a1 0j0
126 Ostatné záväzky z obchodného styku nw dr8 ikq e17 o31 uf3 kd8 c8r i3i lre r3o gpy a6 0v1 8c8 3bu n7 fkw
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 23 j0q odf 9mr
131 Záväzky voči zamestnancom d dfp n h5r 9 sd2 j p62 j 36d h 46p z bfb x 7gq h2 1aa f0 eb9
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 7 hki h x3f b jv9 n xm6 k kg7 8d nrg 03 k7u xo q9v 6z n74 nr k8r
133 Daňové záväzky a dotácie on aml zs 8os 91 kos om s5r pw hci 0g 35l mc fyg 2zv 92y cnj wzr 21 bxb
135 Iné záväzky 5k3 iz 1ui s ggp gg qzh gp r16 hx eed ae mht 5y 0g4 ov q1w sl ur7
136 Krátkodobé rezervy 4 kmp h mkv w uzr u pth n qpg 8 clj 5 8l9 3 jhp b7 jc4 k c59
137 Zákonné rezervy 5 l3t o p2c 9 ymf 4 mqs w 7hu z b1d g qtl 7 4ze w4 9bm t 7p1
140 Krátkodobé finančné výpomoci mi1 1tw gob 8u3 26f k0n awa y28
141 Časové rozlíšenie súčet -7tt
144 Výnosy budúcich období dlhodobé -2ri