MLYNCEST Lipany, spol. s r. o. - Podrobnosti

Vložka číslo
972/P
Dátum vzniku
01.03.1993
Konanie menom spoločnosti
Spoločnosť s ručením obmedzeným zastupuje a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Predmety činnosti
  • zobraziť ukončené
  • mlynárska výroba a predaj mlynárskych výrobkov (od 1.3.1993 do 26.1.2018)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
  • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou podpísanou, všetkými spoločníkmi dňa 23.12.1992 podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 2762
Uložené listiny
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.tiff
  • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.tiff
  • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka.tiff
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Poznámky.tiff
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Výkaz ziskov a strát.tiff
  • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Súvaha.tiff
Dátum aktualizácie
15.01.2021