MLYNCEST Lipany, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY g zm5 8 44z o 72d
80 Vlastné imanie 6 3re 3 1pv d u8e
81 Základné imanie súčet s z7r 6 sxw 3 e32
82 Základné imanie l wej p qfr d lbh