MLYNCEST Lipany, spol. s r. o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014
PASÍVA 2012 2013 2014
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m u0p n 3j9 2 306
80 Vlastné imanie 4 c0g m no1 r qmj
81 Základné imanie súčet l m8u a 34p a 4d7
82 Základné imanie 6 gvr 6 l9y 2 o00