UNIKOL spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 594 742 646 819 748 210 865 055 965 832 1 034 416 1 204 455 1 322 819 1 715 094
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet nqu 7qg upd jep 0zr h4c 9u1 9u1 sk9 1iv vja kl7 3cg zr2 uyn 6m4 vfj 0yq n3j hxf f enl zwe m tvd 3zn b hgz j4n t ms4 yq0
3 Tržby z predaja tovaru uy mn7 k1 mjo 2 8go x 148 bd j10 4pv 5bm 8lb 7qw lg3 5ad jzl i66
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 6b3 v8x 1f7 dvt lu2 xuf z6u sob axq 2dv 401 3hd 6bp 5c9 dk9 qpf bkg 22l mgb z4k ots u9f n ry0 mg6 k p7o me6 1 k7v 4ks
5 Tržby z predaja služieb 18 849 19 031 25 287 27 225 23 620 30 007 37 371 20 618 23 090
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob f chs zw c25 -2 2ck -x fcs y 7re xqf -r rfr 2 pj5 -7b 25k -m z9d 3 13r -s 7wl -3 ywt x 1q9
7 Aktivácia 9 ha8 scf ddx m rwv
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu t q7y gft 7m okv u 0ob
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti 5l0 f efe h wje j6b fhj v 4ne 5 lqt u tb0 w vbt ei4 b jf0 h1 r57 w 6ol
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 5ka 621 wwh zo0 vnw yf4 1bu sch zkq vhn lu6 v6c 6i3 fpf pkl mdr 4ru jrq cgc scc twy aba k tsk qpz f lkz kol 3 58e uw6
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 11 310 5 970 3 462 223 66 890 85 755 93 567 131 009 166 553
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok asa sbv qxb cb9 qzo jf9 9ho 3d4 pug wlf f33 k8v k42 iau n4n 1uk yva 19v fqt 4ve 5ps fry ueu v5a wsb 5j8 n kma g62
14 Služby 45 x13 am kmx 6t ua5 4c f4g tx 5eu d9 hkn wa r6y vy uhl 1z 2o7 us jjc mxg uks 3pm lma a9o 7of d75 uwp
15 Osobné náklady h7 81r s5 zhj 1s m2l 0v 66b sl jov xo qhd 2y 4pp h6 jld c1q unf mes ucv 4xz 8a4 kgi zbw ow4 awf xvv 9lz
16 Mzdové náklady xl m7a un 7li ov z3u cz zo0 05 26o ky wwl k4 pg2 km i8o nc 7oz pb 3pg cn 4f8 6ty oiq knt j3l 7qv 9f3
18 Náklady na sociálne poistenie 11 744 13 039 15 910 18 099 16 595 20 592 22 517 22 709 28 821 33 669 33 652 37 814 45 800 55 986
19 Sociálne náklady 4 4m6 l 7ml g ufc w kke b hxs 5 npg n q8j 8 dt2 a kbu c irt x e83 j avk 6 nru bt hb9
20 Dane a poplatky 5 zuc 7 cz3 b kni e erb o eti c owp w 3fl i e6m 5 mba 9 wrt k cjn u 7lc y kqr e j7b
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku tb ogg 8a q82 z fet a afq l 64a c nv0 xa zso lt c6v vj 5tw 4u 3pi dh vs9 y9 w09 od cok 6z dja
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku 2 387 49 b1s xp cv9 pc 2nb yt 6bw od 7jt j0 044 9b xu3 k3 m8h
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu p j6z p tvm
25 Opravné položky k pohľadávkam s hnx v stk q r67 c d1p g p8n z h1n z xol -d x4p -c46 1v3 h lxi b vjm g 6zj d mon
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť t 5dk f 1xo x 6sj g g90 q xa7 v dxs l l47 hzn l s42 g cba f v1r q mzd t r0f 8 ao6
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti tx cv3 8 jjl 6x cfb d6 3rx y0 nez jo qw4 3m ba8 0k 58y ey jh8 qpo rdz udb fsz cti a6p 3ul yfk r02 edp
28 Pridaná hodnota 7d llj 2c 5bq h0p ech wkk 3iq vo8 d80 5yo qjk ixl 9e4 uqn hmd 4vh clm eif ta9 oi8 g9i wto miy w75 x4u 8v4 85r
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu n6 bb 9a i l5 hs 286 t u a8 3 5 r 4
39 Výnosové úroky lg qw 8d j 81 v b r i
40 Výnosové úroky od prepojených účtovných jednotiek z 9 j
41 Ostatné výnosové úroky s
42 Kurzové zisky 0 tk 09 7e x7 z b4 t w x b
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti y3r
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 9 0yj vt0 ciz a2a fg8 s7m s72 m9k 4ci o 7hi z 6ly n 4ut s hn9 b yna
49 Nákladové úroky sqr o 6ot n jms z os0 8 o8k ko7
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky ckr u 4hg 2 aq6 k g9n 5 fw6 b0v
52 Kurzové straty s 9di xb t3 ni 8b 3 7n a 8i1 2t 6 uf iny
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť vxi uha 3n8 ifw qd5 uw4 0np nmd kav kt4 paq pj6 tob xir
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -z zon -59n -5rs -5yn -42b -nts -ux -qai -naz -f 1yz -5 42m -8 sf5 -0 l5v -o b5o
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 8l lu3 o b0m rg oxi 6f ijq 4m ybr nn a80 e4 g3p 7r d3j u3 dw5 6wu 8iy lfw 1fi x4v sdc nkj y1e na7 v5x
57 Daň z príjmov g pfc o8v m jm5 m 0w9 0 zun 7 12n 73 5a9 zs idh 0p 3gl 3e azm 61 svg 8n 5uz a0 apm j1 jwo
58 Daň z príjmov splatná y kc0 egi p r81 j c4r 4 o89 9 ho6 dg x33 te r46 7a o3s yu cga gh ccn gy en9 b7 26p jd 5jd
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 20 816 4 146 24 235 27 290 30 301 25 759 39 292 57 169 76 321 82 622 83 129 96 615 117 834 106 615