STYLED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 629 7 222 6 800 714 2 498 1 505 2 167 3 638 5 081 40 362 33 770 15 392 14 944 15 104
2 Neobežný majetok pq2 ap7 3ix sf 2x4 ct j7i 7 eqi 7jv
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 862 286 24 228 17 468 2 221 554
12 Pozemky an8
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí if5 94n bi 1ds 8w xdg e h1z t8f
15 Pestovateľské celky trvalých porastov vb2
33 Obežný majetok l wy3 p 09l szq j gwd c qcy 3 7q4 a dm8 j ka3 v8 c6n iq 3k1 21 aoo f7 yi1 yo w64
34 Zásoby súčet z 02f 5 bwv 7 zz5 t leq 0 jmk c tfd
41 Dlhodobé pohľadávky súčet d qr9 t cri 4 vjg x mmm g fy3
53 Krátkodobé pohľadávky súčet fs 4 vmj t1 7p 7e opo m t8s 2l mk 1 37f asq
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet bv 8 22c v 9hy ek cz vyj 3et 7da
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku q0 v pdj m ofg
58 Čistá hodnota zákazky b nv3
62 Sociálne poistenie v a9z vva nzn
63 Daňové pohľadávky a dotácie u r9p f95 vps
65 Iné pohľadávky 3 ysv c 2n q7 gv xt v2 96 h8 7k
71 Finančné účty m fq4 s qxf t e56 tny fi6 j jcw d l4k t rug u p0k x 90a c 6el f qng 3 ncr f fcx
72 Peniaze m nsk jn8 q 9z4 mdt aj5 q pkp k 1wa y d10 e yd0 w 8n3 z tvs h dl8 3 aer 5 zga
73 Účty v bankách 5 t0g 9 nyg 2 o0b v5 32
74 Časové rozlíšenie súčet tm 0iy lt 6f vs
75 Náklady budúcich období dlhodobé w9
76 Náklady budúcich období krátkodobé g8 zf9 l5 fv 69
78 Príjmy budúcich období krátkodobé e
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 2 tpx d o2n t 8a8 i1b p jza p je1 g sf1 n 8or h wl0 s2 kus oz te6 yd 4li 8z g7q fd liz
80 Vlastné imanie -k 53m -a 042 -t i4k -p iyi -2 y3z 78c 1wm l g4q k ucb 05 ars 24 muw s6 4vf 10 v9d ns xdu
81 Základné imanie súčet r io4 s pzq s 0mi n idz n hc4 i to1 v p7f x a4q h eob m hbg 2 qs4 4 usa g 6uz 4 m8r
82 Základné imanie f 09n 5 064 b hip s 2x8 z f4t 5 yg2 s 830 4 3be o l3f m 8pt l tao 5 lul c uh2 g ovp
87 Zákonné rezervné fondy ioh sqe nov 356
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -6t v64 -dj jie -0k sar -c dab -o6 qgg -p s2b -b t58 -p u9h -w tcj -n 45e r 22m e 4bf z aq6 7 s9j
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9 m6y 3 99a e xvv v awl
99 Neuhradená strata minulých rokov -25 04e -kg zj6 -7c tgq -1 m4k -gd wqz -l kqz -u 8j1 -6 l2l -y p6t -w 7zb
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení c ft6 u4m j 69i -n c72 2 iju n ib6 35k iko q bdd n h2u l qy9 -u q31 -4 a73 a 8b8
101 Záväzky vf 4dm kl a10 d bi5 2 7cr m q77 18e u yjp y oaa f jul bs 8sq 7n yvc 3 u83 x fr1 9 nmz
102 Dlhodobé záväzky súčet yo kh 4z kx 2c k9 6km umq b8z 6y u9o j sbc kza 9mm 2d7
114 Záväzky zo sociálneho fondu eo on ja 1r ev
122 Krátkodobé záväzky súčet 7f bev 48 7xv 2 4yf o ffp 7 ob6 eq5 d efz j 6r7 g6n uj z43 ca uby h bqp q 9bk j in3
123 Záväzky z obchodného styku súčet 66 5g9 me 93n m rs2 i rbr 7 8ka 3h7 zne 5r9 22 nj1 0 slp 8vj h vzh o41
131 Záväzky voči zamestnancom klt i77 tds jax nh3 p9t 2ms aii y1x g 0a8 ubn q8c xe8 z4c
132 Záväzky zo sociálneho poistenia uen 4eu wwj 5v dr
133 Daňové záväzky a dotácie gbz 8vv 28 dba 9ya o3c i sxv 7 b0d 1 eb0 89f 5 ep2
135 Iné záväzky ey myu 3 wa6 aj5 mm7
136 Krátkodobé rezervy fx rn wg a4 ta g3j 2gm loc
137 Zákonné rezervy ji
141 Časové rozlíšenie súčet 6 d6e
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 2 qw2