STYLED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 629 7 222 6 800 714 2 498 1 505 2 167 3 638 5 081 40 362 33 770 15 392 14 944 15 104
2 Neobežný majetok ggh mjb 856 4g ym4 b4 o47 0 giu jg8
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 862 286 24 228 17 468 2 221 554
12 Pozemky bpb
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 33m 6bt n3 14q fm sjh z zn4 s63
15 Pestovateľské celky trvalých porastov cwi
33 Obežný majetok 7 iep p l3h nwl w 9ma u sl0 t 7l0 u 29d w l4o 0r 49z ew mzh wk flw h3 iok 5j dsz
34 Zásoby súčet p 68a 5 uma c ean c zmm f svp p olq
41 Dlhodobé pohľadávky súčet 1 6i0 5 tpo e 81h 2 ehc 0 r6d
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7f s nz5 4e rj by 4sc g bwi qu 0n 0 i3x taa
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1e 0 e7e 1 mpj 2p gh 2de 0kx d6h
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku oq h af4 j hrw
58 Čistá hodnota zákazky u 847
62 Sociálne poistenie d bv7 qao 1cj
63 Daňové pohľadávky a dotácie f d3o xao 2x7
65 Iné pohľadávky m 1q8 d fp lg 4l o6 sg b5 gn 5x
71 Finančné účty y 8is v cm1 a 7lz 14f y05 x sr2 d 141 r muw t 4m0 9 mce 3 b03 9 y6y o 3af d 859
72 Peniaze o osi iod l jvt s1i eve 1 gib s tmv g hee h nxr p g0t 4 ugz w jtk x z2i d zve
73 Účty v bankách y zn1 3 hq0 g yog yr uj
74 Časové rozlíšenie súčet tf 70z wh t6 jd
75 Náklady budúcich období dlhodobé f2
76 Náklady budúcich období krátkodobé d6 w8i c8 zi u5
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY m 95u p nnc 0 l2j dlt 0 osv n vgi z mp4 b fce s qz2 2o fij 6f 8yu cq 0dc yy psj gu 4e0
80 Vlastné imanie -n tbh -v ka4 -5 2jr -9 qyu -o ymd djo e0d 3 48h d jgh 3g d2e 0w 654 ci kjs 74 aes v0 6wt
81 Základné imanie súčet 6 v0v e ldw w hov y jcd 0 xpj u 90o y 25i j 8yu d 5u1 g uad 0 ci1 g cci q s7v j h1d
82 Základné imanie g lxm n rl0 8 gcy l byq a kpc o vxm 6 0e6 j ab2 5 jdv l gap w cy2 r e9y s rc8 1 d31
87 Zákonné rezervné fondy u9a tj6 94m y94
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ti cyt -o2 ybb -9t fpa -a lc4 -e5 c8q -o y1j -d fvp -x jh3 -e ksk -t 4z0 e qay b xmt g 6dc a vlv
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r eso x p9t o ncr w dcd
99 Neuhradená strata minulých rokov -gb pz6 -vn zf8 -wb lqq -u hlv -yf 2m1 -1 8gh -b 4go -0 r4f -2 ype -z iyu
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4 xcs hu9 u cgp -o 315 o atn g e94 xoy dp6 n wjo e 5lj 9 dze -n mg6 -h nrp 7 bf3
101 Záväzky 1v pxo m2 vip t 6bd k 3g2 e hsm fyk 5 jtu u i0t m raq g8 lid wk 8i9 j ehz i rf8 4 8ha
102 Dlhodobé záväzky súčet ds qr wj di ei 85 7es 5t2 vlq ss 4zt p w75 2a7 gq9 nw6
114 Záväzky zo sociálneho fondu r1 6w o6 pc 8y
122 Krátkodobé záväzky súčet ks 5tq 6t vya p 05b 7 lvx o 77w e99 f usz w 2n5 0xd 1g f4y y7 u9g y eqw 6 pu3 0 i8e
123 Záväzky z obchodného styku súčet yt 8uy ga uwt 9 gqq l gqw 5 gb5 iru hj6 65e be 9jv b q2c 10u j k4v qyw
131 Záväzky voči zamestnancom hp1 0pt pam 8gr zxz 1aw sdf 77u 581 w v05 xhg oxi feu bwz
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 2ia htd bjz ee uk
133 Daňové záväzky a dotácie s6q kqb h8 gwp 9tq 1my z ptm 5 mcl p y5x im8 u 0au
135 Iné záväzky ed knm 0 6lr gti 7g6
136 Krátkodobé rezervy 1v 7p ep q8 4u bet 2po q8z
137 Zákonné rezervy yo
141 Časové rozlíšenie súčet r a3p
145 Výnosy budúcich období krátkodobé i bhf