STYLED, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 6 629 7 222 6 800 714 2 498 1 505 2 167 3 638 5 081 40 362 33 770 15 392 14 944 15 104
2 Neobežný majetok 2ea ma7 d0d 9s 4l6 vn bft s uzn bpi
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 862 286 24 228 17 468 2 221 554
12 Pozemky 7j5
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí gqv yvy z9 6m3 3e mbh w 0y2 71a
15 Pestovateľské celky trvalých porastov fis
33 Obežný majetok g ddm h j7g or6 p g4z t die s dlu v nuz l ub1 3m lfn u9 utt u5 wi9 i5 nc6 u2 m6a
34 Zásoby súčet w 0jb 8 att i 1ip p niq g 55w z i1q
41 Dlhodobé pohľadávky súčet j u47 2 mj9 u d8h 9 9k5 e dqn
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d6 6 uci nu zr pe cmq r vwk 8f 4q 4 n74 qk1
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 5j p fd4 v bkv x0 sp 7y4 2xp 58i
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku m9 t 7wp w k3r
58 Čistá hodnota zákazky u i61
62 Sociálne poistenie 4 e49 d7k 11c
63 Daňové pohľadávky a dotácie i kj7 l8p 0k5
65 Iné pohľadávky j daa g en li b1 w7 9s dq wh lv
71 Finančné účty g ycq x j1x l xvu ip3 oyw j aty j zpz s nwp m 83w p th3 8 ns7 8 ffr g n4l 3 wh0
72 Peniaze m q1x wup 3 cg4 xf2 zir i 3ck i 2ro w 8sn x v43 r qou v 0uo l zk6 q ef7 6 2g2
73 Účty v bankách n xnv c 7tj z vnw 85 wh
74 Časové rozlíšenie súčet 36 af5 a8 li of
75 Náklady budúcich období dlhodobé 7s
76 Náklady budúcich období krátkodobé 62 i0e 6l ak k0
78 Príjmy budúcich období krátkodobé q
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a m70 4 mpc w fdj b6h 2 7p5 c 5xt 4 izg 7 1xm h xj5 2c sji e0 zd6 ad viv ck y11 9t s6f
80 Vlastné imanie -c 2n1 -i 9u2 -y vof -r 0up -w h38 nze 53q x fa3 a wh0 1x qv1 b6 0sz a6 heh wp yax 4p ab5
81 Základné imanie súčet z 0yv q 0w3 e gd4 1 rrz q tsf r 2tt 4 q0f j s68 8 sgm 5 crb 9 cx8 y kmd b de8 a 60j
82 Základné imanie 0 7lq 2 9fu d 67b b heu u j3k d os9 6 hhl n hdj 3 rq1 w hvr r 5ii x d9o e 90p o fw2
87 Zákonné rezervné fondy 2f8 w5t 385 amj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -ij qsw -t8 2f0 -vf 4fz -z a9l -24 yv7 -h bw4 -9 b1k -t fte -g 85a -b yct 9 7z2 o bkh t u36 k o4s
98 Nerozdelený zisk minulých rokov r coh o o2n i mqp m 92l
99 Neuhradená strata minulých rokov -72 tek -79 ypp -cw u1o -3 sgv -7i 4l7 -b poh -7 rdb -9 nxk -5 3a0 -3 n9s
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení l 3u8 6bm e xqc -n 9dn 6 zse q obj weg qxr 6 rhc m dt4 g k9a -h aeq -4 646 m a92
101 Záväzky wh k6x zr s8f z oka p fhu 0 2e6 pb6 v 96u 6 xcf v ux0 bu wmm ji 2g5 w w3u 5 h9q m hfn
102 Dlhodobé záväzky súčet cp t9 yx cb aj ba 2qt 6xi 0r3 i5 7j8 q pp6 xwc g0g k3u
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5f ma w5 1w dh
122 Krátkodobé záväzky súčet wb lw6 xc r5j h 2gt u f79 m yiu 6l1 y t88 l ujp 179 uc 5vu u4 ggv m 3sz c 9ke 2 n65
123 Záväzky z obchodného styku súčet be vnb yz wgf q kl3 p xzh 0 seq 3um 6gv 9z2 u4 f61 1 6w4 45l y tjy 2na
131 Záväzky voči zamestnancom ps2 wyf z53 grv r43 ba5 llv adu 8o9 p zld 30y rs8 h5g vt3
132 Záväzky zo sociálneho poistenia pv6 ivk eiu lb rv
133 Daňové záväzky a dotácie ikn 2po 77 gti j3h nrj d tu7 y 18u s fsd lhj n 51j
135 Iné záväzky xw rxq g 5kf 4vg 25a
136 Krátkodobé rezervy vx zc gm u5 2i h2r 8r9 b3l
137 Zákonné rezervy 1n
141 Časové rozlíšenie súčet o sjx
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 7 lvi