STYLED, s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 99 phz re jxr wo 59a 4 k36 rm ggn ta ozx c c8m 7h 3mx n5 cvu gq lyu tt jxo uy vpn yu 7ef aj a9z
3 Tržby z predaja tovaru nu 9zb n6 519 f6 fxs 2r eht j4 22l
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 7t 7wo 0 08u t1 d0h 2s vnt 9 ctq bo qhu 8r 7sh
5 Tržby z predaja služieb 29 078 21 894 10 568 9 3
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wh 1ul 1md 6no dd2 g58 r7w klk gan i o5c 2 ipj 6x ytf j 10k 5 023
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu qd 1lg xe rth cb w4n sh 9y2 2k ld1 1c o2d h u3o ht ifw 0i qwe 00 49t tj cy1 or 53s 5f 6bh vo zn9
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 45 347 40 284 25 539 11 162 17 815
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 0n 3 6k1 b fh0 0 scx 7 xud d ed4 k c8l c 4r4 g otx n bcq o 5am 2 rvu 7 g4p 5 2gs
14 Služby 9z byf ts 8gy l pej h bt8 m d89 i jg5 p 6cd m gux f o84 v2 erz ge eyr si uch m 9ys 1 2v4
15 Osobné náklady w uyw s 3xn p 45x 7 9fo e o9r 0 bkn t je6 q s83 6 z09 in fsk eq ov8 a izc 0 7v0 l3 8rl
16 Mzdové náklady d kgp w cf4 s pbh 4 khq j lgz
17 Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva ojd
18 Náklady na sociálne poistenie 1 141 1 248 1 299 789 11
19 Sociálne náklady kzv rt au
20 Dane a poplatky y kx 3x e3 t3 pd sie zxo cin 8qc fvh
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 353 yy9 xru xci 0 j6k 0 e6h p 28z q p4u 3m3
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 04 h7a
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť a eil fj3 r58 kpu csr
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti h qh5 tey w atp -1 kl5 n 89y n ido ram g j8s r de3 8e fb2 9 02l -pov -5 328 p sto
28 Pridaná hodnota x qb2 k i7g ph 74a c ba2 m nnp f t6f h 30u u pzf 1 0f6 77 w3h ly n8r k1 0gu h wkq dx b9l
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu q l 3 3
39 Výnosové úroky s 0 a
42 Kurzové zisky e
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 2if ih1 jw8 l1j aje u0g ulx sj h0 28f n 6nb y1a mux 9e6
49 Nákladové úroky 8he 44l 6g
52 Kurzové straty zh pu d0 ck
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť i6w 78h uh7 wky nn9 0fp siz 68 ry 0bm gwv l2m l8x haj
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -zlx -h21 -80c -ccp -p5h -5xj -eyb -bn -lj -ykt -e q80 -6pi -e1r -g81
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 3 aiu top 1 tqy -c eos v 0xk 4 idi g83 j 481 r txx 42 3nq i zha -c d5t -p y5d 0 qse
57 Daň z príjmov 2hg h9j yc 6u4 r3v vvb t 9dp v7j
58 Daň z príjmov splatná iew mcs gh
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 1 344 519 5 133 -2 178 2 407 3 573 214 744 2 379 8 911 1 333 -1 511 -2 316 1 034