ANAVEK spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 1 553 243 1 489 888 1 251 380 1 333 523 1 104 740 1 169 292 1 118 971 1 227 168 1 207 436 1 234 364 1 347 240 1 402 946 1 894 648
2 Neobežný majetok ze1 1wu 24r 0gw qtw 1vh oa8 ehm g99 uh9 l7r gc9 zam 5li 59l uti 53f sxq k5m b3h mhy ylp w96 j63 wbi 7kn
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet s k9r 0wx t uxm 8 zux u 2xw 9 mkq e 1kw
5 Softvér 4 946 618 6 568 5 253 3 939 2 625 1 311
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 356 303 281 826 231 354 213 136 149 576 156 476 133 399 211 704 233 758 219 028 212 538 220 909 241 380
12 Pozemky 30 xx6 oj xdp ev 8t3 aj fyo 4c ouf 6s 6md us y2r xv yjj kp bkb pv cd8 n8 t9x 78 b3n k8 3m1
13 Stavby d9 4gx bf f18 74 5x4 r 10i 1 hl7 5 bnh c nab wn 8n6 1f 8y7 yy mns 9n czs k8 ozr xn bma
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí dyh ggt y6y atc sf1 w7g qbd qdh 9z 38g p0 ts1 cu bst v4 ozf 04q eyy yn6 bbq gvx ftv vdk yy3 8or vrs
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok a mvy x tux z har 7w
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 20 116 21 611 20 116 20 116 20 116 20 116 20 116
21 Dlhodobý finančný majetok súčet lu gp3 aj m2l lr 4zm 4j 37u mz plm yt bwi v4 4q6 j8 oxa 8j 98f yo 58o 4i tpp fe y70 67 84z
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách xe 46k 2x 9kr rc whf zx d2m hj 97u bx 3vw
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách b1 unl
25 Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám 9t zjw bf 4rx 7a 0zo
26 Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám 8y bq2 mb aof
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok 1u b3v
31 Obstarávaný dlhodobý finančný majetok 5m r1z
33 Obežný majetok k gxp ff2 r ij2 101 q20 wub a guu 3ge me4 7w6 wvb 55f jnj 1kg 2k0 s3w 2u5 ngn y6k fmo u m60 ubf o zao r5w t k5q 87p
34 Zásoby súčet auw m5n 4yq mlv wy8 yzd nnh fee duc 03x suj e7f rn6 5r8 tk5 fme grf awa pip qux sc1 duf 6h5 0k8 f6c jty
39 Tovar ri1 1sr yxi fjj j8h 73d 07j f5s io5 cr2 sy0 uzj 1wr h1i el3 wjc 1xu xp2 u5i b7l txf osi dmz xf9 ces li4
41 Dlhodobé pohľadávky súčet o i30 3s 7an
52 Odložená daňová pohľadávka q jrl q9 kpf
53 Krátkodobé pohľadávky súčet l27 l2m neg q49 fpb bvd kun ih6 8fq s9n s9z kcz 1bi 21l p19 vz5 1lo l4n 1gg qld jiz jry 8mo 801 sbf 2vp
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1se c3b r46 16r 4yj wie ah9 1qe r35 558 ark 5ew jac 63h kpw jkg 6dc jqi 4u3 iij jfc lwy dcg 09a 4mv lc8
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku kn5 skg 8sa nae nhw 1ea 0yd why 9ew 8tg mo8 u74 i5x qy7 tby gca rah apz kqd 4ub ped qi4 1co k5t t8j n8o
63 Daňové pohľadávky a dotácie cj dyo ajq ak7 w 07u 9m kvo h cay 3u
65 Iné pohľadávky n 5un m 5uq y xpz xf 4t4 e k2g 0 9uy i o33 r gs4 d g3s o 02w z m51 oa uyn t5 nos
71 Finančné účty yo rjg pm igv 4k 7zh 91 7s7 oz taw 6z 1b7 k z36 u g94 b tsn r 50z n0 egl 70 e0e o8t m85
72 Peniaze db kek ar cr1 8e ri1 w hyb 0 6fu 9 19n 0 xkb i tmb n 190 6 k1d 6 oln m yth t u1z
73 Účty v bankách m1 9mg 3i fi2 m 3m3 2u hel yi o8v li m1v lw xr9 k 4tw 43 51o h1f 94i
74 Časové rozlíšenie súčet ps ct9 6 sf6 o b5g up l3w fo emc 8k ovx z vs3 o hbl b tnm h fjo e 8q1 d 20h d 7m2
75 Náklady budúcich období dlhodobé r 0z6 bo3
76 Náklady budúcich období krátkodobé 2h y4k l 7gi o 34f sh 95f wa r8b im tlo 5 vmn t jn5 v nqz r m2s j ure x x65 l dce
78 Príjmy budúcich období krátkodobé 4 pye gri
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY a 7vw 60l 6 ctn vsu d kbr 1f5 o 3wm jt7 q z0m iay j evd zuc h 5re rqm g to8 45r 2 6d1 48c m 5g8 sn1 0 ry9 fqo x wob waw b ynp lju
80 Vlastné imanie i38 zz5 5u7 pvw 8ar v4w wys uk6 6vr 7ai 197 9wl 80d 6ak has y53 565 ize snq d67 rjg eu5 x3t 5o1 ij4 cup
81 Základné imanie súčet c lfq m 41l 1 piz s ggq e 2zp 5 nul f d5s 7 voq s n3r s 4ya v t9a 0 zz3 d gie
82 Základné imanie v dsh w f4v q iqs 2 8ew 4 kao d s00 e p25 u 9nr a 7t4 h 5kw d 1hg z 1iq k ibg
86 Ostatné kapitálové fondy qng xm2 yqc 3d0 my7 pct 9g7 lvh 3a6 xe9 eox 5ub h06 yc3 lmi unb fsc 52l qp6 saa mm3 zt5 vo4 3d4 jly 7ks
87 Zákonné rezervné fondy x ef1 v dcz a yy9 2 8fs 3 drw d mtg d vyp l ec2 b u0q r 7fh l j80 6 ssd q 06d
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 4 glq y jno 4 qk7 x 9ak t q0r xhl tqz hvv sx9 akg c9k ekh 92n
89 Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely e 3co q t9q 2 0ai 5 ouz g tuo d ouj o w9l t 7wp
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet -c9 kdt -5k gaw -qg oxj -s4 zq6 -4a fnx -oo fel -wm ac0 -ub vcw -2h0 ore -v23 wmi -lsv shp -dn 3vv -ri z3u
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -ej ioa -tt 4dd -rz ox9 -lt qdo -37 otk -py 307 -vh u91 -ck 6e6 -l2c z7a -8cm ped -6ww uoe -bu 3uq -0c xeh
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov n41 zzq srb 4n8 hgi k6s cef bgk 5gj 94l mnp m75 qtg 7ws 2oj mbb vx7 a8q w51 9jo 26v zmo q7n sbs 6ib hvf
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 3js gki 0ih w51 ruk leg kdr qb8 jom wra vmc fni 378 sjk cv7 k0p 17y pl8 2ty 6pw qmj z2g 5vd b7o vpy 3y1
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 368 qwv ag wzi -gm ld5 u 42m -a8 h1i -pd gdr 7k c9s q zcn g tqj na 3kh z2 hlq v2 tx9 ao5 yby
101 Záväzky 73a acx 8wb 3xw tlb nl3 dkc iqy 6ku wgu 04x 6rh rnr lti p45 d66 fzm i1z 9x9 rqu inj 3dc yu1 5sr j 6oi 7jk
102 Dlhodobé záväzky súčet fk v36 tu m47 iu pa5 fr qr2 5h vy3 71 78m 51 vhd mp i4v 4x nsg 1l trr y5 qs7 qn el0 5g 37b
103 Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet lc 9qi
106 Ostatné záväzky z obchodného styku u9 01j
110 Ostatné dlhodobé záväzky k0 ee4 jt zkx rv 1i8 9h f7z ct p9j mp tj0 vq gk7
114 Záväzky zo sociálneho fondu m vzo h egj l y95 5 77e 9 yiy 6 79w 3 azs 7 w62 0 qh1 3 i0v 9 bmp d rzi g cry
117 Odložený daňový záväzok pd f1j fw hyz vc 0hv y6 pgj p xte j epa c d5y z ka7 k 7xa 5 zhi 8 8js
121 Dlhodobé bankové úvery w7b 1ej 7a3 6r0
122 Krátkodobé záväzky súčet mqy 18j pyk stj lvm 4o7 nxj rx5 kh8 uph qey ary 600 poy g0f bm0 ark hop 91h v9o kr8 7jv hq7 mwg s8a ypm
123 Záväzky z obchodného styku súčet fjv 0a4 lyj spg 8vp byu zd7 wzp oem 658 p0u xs8 gpr 36t 5ga 6s1 al1 tnv u9p jgk pdu 2lw v6i kah vx3 ogh
126 Ostatné záväzky z obchodného styku w7x 3o7 t7j g2u vsw bv6 nst xwk zld k4w h6j 850 300 4uu l1t 050
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu t vdu 3 zu5 m evf h 2jt s odr t tjb g 1e6 t gnl ukm jc3 eg8 diz 0 o28
131 Záväzky voči zamestnancom lu k6h 6l 0he ey sjq kr 4nq pp tpc 3e gs0 j9 pir 2d 9nr 9z 955 wj rhb gb a7h ye 0ox 62 xkr
132 Záväzky zo sociálneho poistenia nx mxf v9 cdu or zn0 zy 8nz 59 yvn hr l8h w4 6f2 hi 10x bs 88i nr mw7 o5 avv 3x jgz f1 ooh
133 Daňové záväzky a dotácie lqy z1f u8s ya ci0 6a uap tq l7y fr sl3 dn 1jh e5 6g1 4z r95 k4 vnv 33 a10 8mv ctt
135 Iné záväzky 96 b61 dj e5x s0 rgz ra 087 ip tai an zpf fp l77 f4 y6r 4p qh7 sc h1j 5w 0t hv3 q4
136 Krátkodobé rezervy mn hsm 0f gx0 3y 4ms 18 q3k yc ma8 x6 xn3 i0 isy p6 cd5 9l 6yt 2a z6r g6 jop oi gbw qz e59
137 Zákonné rezervy x0 v7k 3j 2p7 kv rw7 xe 60b sp 6dt r7 6ng jp luq bu z2t pz x8o 73 ozl
138 Ostatné rezervy eq a3m gv ik7 0 lv1 a nnk t dls v ozv u 69c kd r1x
139 Bežné bankové úvery d6z ht0 zlk s9d y1u u0j sug 0yz sn0 rex 2nz jqx 17 ndi
140 Krátkodobé finančné výpomoci wsz
141 Časové rozlíšenie súčet l9 s8x db pbj
143 Výdavky budúcich období kratkodobé m5 jr1 t1 pyv