Franz Kahl Slovakia, s.r.o. v konkurze - Podrobnosti

Vložka číslo
1148/P
Dátum vzniku
22.06.1993
Konanie menom spoločnosti
Konatelia konajú a podpisujú menom spoločnosti samostatne.
Základné imanie
497 908,78 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • vývoj, konštrukcia, výroba a dodávky strojových súčiastok, strojov a zariadení (od 13.9.1999 do 16.10.2014)
 • montáž, oprava, údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov v objektoch triedy A (od 13.9.1999 do 16.10.2014)
 • obchodná činnosť - priemyselný tovar, stavebný a hutnícky materiál, potraviny, dopravná, manipulačná a automatizačná technika, pracovné stroje, zariadenia, jednoúčelové stroje, nástroje, meracia a prístrojová technika, regulačné prvky a príslušenstvo, priemyselná elektronika, robotika, výpočtová technika (od 13.9.1999 do 16.10.2014)
 • poradenská činnosť v oblasti automatizácie, robotizácie, transportu a strojárenskej výroby (od 13.9.1999 do 16.10.2014)
 • inžinierská činnosť (od 13.9.1999 do 16.10.2014)
 • kovoobrábanie (od 23.6.1993 do 16.10.2014)
 • zámočníctvo (od 23.6.1993 do 16.10.2014)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 23.6.1993 do 16.10.2014)
 • inžinierská činnosť (od 23.6.1993 do 16.10.2014)
 • obchodná činnosť - priemyselný tovar, stavebný a hutnícky materiál (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • obchodná činnosť - potraviny (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • obchodná činnosť - dopravná, manipulačná a automatiz. technika (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • obchodná činnosť - pracovné stroje, zariadenia (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • obchodná činnosť - jednoúčelové stroje, nástroje (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • obchodná činnosť - meracia a prístrojová technika (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • obchodná činnosť - regulačné prvky a príslušenstvo (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • obchodná činnosť - priemyselná elektronika, robotika, výpočtová technika (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • poradenská činnosť v oblasti automat., robot., transp. a stroj.výr. (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • vývoj, konštr., výroba a dodávky stroj.súč. strojov a zariadení (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
 • montáž, oprava, údržba el. zariadení do 1000 V a blesk.obj.tr. A (od 23.6.1993 do 12.9.1999)
Spoločníci
 • Franz Kahl GmbH
  Morsestrasse 34/42
  60486 Frankfurt Am Main
  Spolková republika Nemecko
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konateľ:
 • Dr. Thorsten Kahl
  In der Wann 50
  35037 Marburg
  Spolková republika Nemecko
  Vznik funkcie: 01.12.2004
Dozorná rada
 • Dr. Thorsten Kahl
  Franz Kahl, GmgH, Morsestr. 34-42
  Frankfurt Am Main
  Spolková republika Nemecko
Ďalsie právne skutočnosti
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou dňa 4.5.1993 v zmysle zák.č. 513/91 Zb.Stary spis: S.r.o. 3221Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.1.1996Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.5.1996Dodatok č. 2 zo dňa 6.9.1995 k spoločenskej zmluve.Dodatok zo dňa 24.3.1999 k spoločenskej zmluve. Dodatok zo dňa 4.1.2000 k spoločenskej zmluve.Dodatok č. 4 zo dňa 20.6.2000 k spoločenskej zmluve. Dodatok č.5 zo dňa 29.5.2001 k spoločenskej zmluve. Zahraničný kapitál: 82,5 % - Spolková republika Nemecko.
Uložené listiny
 • zápisnica z VZ
 • rozhodnutie jediného spoločníka
 • zápisnica č 1/2005
 • zápisnica č. 2/2004 - dodatok č. 6
 • zápisnica č. 2
 • úplné znenie SZ
 • účt. záv. k 17.1.2013
 • účt.záv. 2003+audit.správa
 • účt. záv. 2005 + audit,
 • účt. záv. 2006 + audit.
 • účt. záv. 2007 + audit.
 • účt. záv. 2008 + audit.
 • uznesenie OS Prešov 2 K 45/2010
 • znalecký posudok 03/2006
 • podpisový vzor - M.Strojný, T. Ralbovský
 • podpisový vzor - F. Schmidt, T. RAlbovský, Thorsten Kahl
Dátum aktualizácie
15.11.2022