K + R SPEKTRUM spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad - Podrobnosti

Vložka číslo
1154/P
Dátum vzniku
25.06.1993
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 638,78 €
Predmety činnosti
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava (od 17.6.2011)
 • medzinárodná nákladná cestná doprava (od 17.6.2011)
 • sprostredkovanie obchodu a služieb (od 25.6.1993)
 • nákup a predaj spotrebného, priemyselného, drogistického tovaru, elektrotovaru, potravín a pochutín (od 25.6.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 25.11.2002 - úplné znenie.
 • Dodatok č. 4 zo dňa 22.5.1998, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z. Dodatok č. 5 zo dňa 1.7.1999 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 3 zo dňa 20.2.1997 k spoločenskej zmluve.
 • Dodatok č. 1 zo dňa 28.9.1994 a dodatok č. 2 zo dňa 30.9.1994 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 25.5.1993 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3237
Uložené listiny
 • účt. záv. 2005 + výr. správa
 • účt. záv. 2006
 • účt. záv. 2007
 • účt. záv. 2008
 • účt. záv. 2009
 • účt. záv. 2010
 • záznam z VZ
 • účt. záv. 2011
 • úplné znenie SZ
 • zápisnica z MVZ
 • dodatok č. 1
 • účt. záv. 2012
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • dodatok č. 6
 • Účtovná závierka za rok 2018 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2019 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2019 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
04.07.2020