K + R SPEKTRUM spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 SPOLU MAJETOK 338 744 323 810 296 907 263 591 198 642 75 686 75 686 200 809 50 145 47 494 46 065 45 521
2 Neobežný majetok 0xz 7x0 ub0 5ug rfq sp1 2rc g1c fqn pr0 kp u3o 83 u7o j5e b7n g4 v1o ae bte u1 pp2 qg ypc
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 177 991 209 390 159 126 149 803 115 208 35 964 35 964 148 730 17 558 13 886 13 886 13 886
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 8o8 dwl 0c3 gzi wc2 pd1 6sn 86a ev9 oh3 hx wps 5n cb3 yiy 06m at 8uh 77 dlw 7t 1od 6c pi8
33 Obežný majetok t0s 2qz 2vt eaa ap1 tsw 622 93a 41 7cn 71 yud nw tqv 8j nr9 39 abs fz tu8 fv vbk eu 33g
34 Zásoby súčet h f4p w 6pb a plu 0 we8 l o10 z oru v 52l 6 lf2
35 Materiál n jfd n k9a n oi1 f 3y4 u 480 l 6m5 v hhc 5 68p
53 Krátkodobé pohľadávky súčet c6x u3n 4k gcg h2f 6pf e8 rxc qkw 15l dw ek4 ao 1bv 4a poe ga da8 ef dli 7t xa0 rv 2ce
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet rn 5e7 8v 9ip 3vh icn q5 kpo y6 b4z cm yz3 6r aoi bv qmt f1 4jq d8 qs9 3s 3ny hx a6e
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku u6 grx lk vu5 5s1 t6c po 7dy hw nus wv b4n iw kqp e8 0mp ph 4if 20 bum 55 h92 0l 6n4
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 171 524 524 524 524 524 524 524 524
63 Daňové pohľadávky a dotácie ny gh4 l irv ok
65 Iné pohľadávky gi xe8 px c98 xo fk6 la 8tv nm 2kc re uw5 wa ucw nj mcy 7z q5u xp 3as 9k 7ms r6 ght
71 Finančné účty rf ucl b fk8 r i2r 5 phw -im vtz -nh amh -of 5kd -k7 cmt ei6 kab 87 -oef
72 Peniaze q gzy s cvp x 0og o wft e 34d j klu p 56q igh 7o qsp -7q2
73 Účty v bankách 6p t9o k8r hdy tw7 -y1 1b2 -fy ayy -xq y8n -q2 aqj t50 5x lz tlq
74 Časové rozlíšenie súčet 1 8k3 i wou w n6l 6 68r ij cyy r 6g2 u csw 4 dar -za6 -y6x pub 6tq
75 Náklady budúcich období dlhodobé ug3 6wp zjm be5 x n8 ftm 6yt
76 Náklady budúcich období krátkodobé 6 7u9 k pru 0 gus 6 7g4
77 Príjmy budúcich období dlhodobé f krn 0 6gk r 55s t ekz -e5v -sso
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY i77 2h7 icy 0yk 76y dx0 sc7 0gs yel 7o9 6x beh 86 oum beu sv2 4o 5xw px ayb p2 bl7 jw yy1
80 Vlastné imanie 83 76f bn lzu 9b jtr -41 cj4 -ya phq -6r4 5zd -g1q 5zw nr xn1 -7 pfs 9 h6l -q fu6 -gxe
81 Základné imanie súčet i yys 5 nvf 2 fvt b dvv r 7ej 9 zon n 9q3 h a3s a jtf 0 huj d y4e g 6vg
82 Základné imanie 5 9rv 1 ic3 l pmn n fns f 4ya 0 m6r m dcn m tj3 6 rl3 0 u5l j 4f2 c ucy
86 Ostatné kapitálové fondy 21j c4e o1t isi co7 y41 qqj 0fn y7b 2t7
87 Zákonné rezervné fondy net qop 9li szx f7r lai msy jn0 cta 81r 6yl f6b
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond ix6 4xr wwo awh 49n zrr czk epq 6a1 9fl yil til
90 Ostatné fondy zo zisku 8 g5y 3 2v2 t zer j nkl m dnw 2 epq z 1aw s 5lp 9 v1q z zk0 u fmb x e3i
92 Ostatné fondy 4 ocr o dnm t cde k c0g i n5d 2 z37 z lvi a cv3
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 9 r98 l 9ow 4 0th -4d 53y -0n avr -hw4 a9i -bw8 pl5 -rj5 5n7 -kw5 5zc -9ah 6tl -398 sz3 -9cf qre
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 4 4r5 6 1sf a 0gs 3 vki -lx sfg -nm n7t -i5 mqx -rt ci6 -r hvt
99 Neuhradená strata minulých rokov -ml jnk -be 3bg -57 nke -np 0ld -wb 0w9 -d1 lil -7w7 l9p -laq fak -bq0 s72
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 6b 897 h xq6 s hji -xl u4b -gw 6gu -dr wci -8z we0 yp -rz d2y 9 0im -s dnf j ljq
101 Záväzky ouk b6s gdc kjb c7g oks rv3 e2v ehc s1n s0j 3n6 gr6 51x bw5 jj0 o8 lws o3 rsj gf 397 p1 s2e
102 Dlhodobé záväzky súčet nx si2 ty8 6qe 8a law wl7 040 sc 4vp 0 xj2 g k0u hb0 aiq 2 43k i ktu b 8ye 9 aj0
114 Záväzky zo sociálneho fondu vyp 8rx r qwk 9 udg 4 oa8 r 2jh j odz 3 52e z skg m jfk h v82 a 60e
115 Iné dlhodobé záväzky 59 2t7 r a2l o fzz 1tt 2d3
117 Odložený daňový záväzok n 8g8 m2 ysk k x9r t xtq
122 Krátkodobé záväzky súčet 3rd dkc fb5 qz2 v9e 2hp qve p87 cws 2gr 83b thq 2xs o5f ks jjk 83 fej eo 0mz rw hte fz xop
123 Záväzky z obchodného styku súčet bd pnf j6 rzo ek 9q1 0 8kx iw gqp 8 jj5 1 nss k5 6dj 6 0qc f61 6g 6h
126 Ostatné záväzky z obchodného styku qf g03 y 586 i fwd 62 g7f r 6cj af2 2o gb
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu m 6dc rh yc7 rn xlk mh0 f30 eh7 ptp lgs pit vl5 cky -ez 8nk -u4 oq1 -wt smi -yn y26 -su scf
131 Záväzky voči zamestnancom b on1 2 7c2 4e ooe wh qje o1 e0e f6 y66 zt qfg pa 51x 7n gs6 ar txa m9 aqc 3a 17d
132 Záväzky zo sociálneho poistenia a fnq i o9d i78 i l2b p 9ik y 2jv g a5z s 3qj o2s
133 Daňové záväzky a dotácie f wbf q ydi 9 8t5 -j7j 2eu ne6 drm 2 xba ovy -0m bjx pv
135 Iné záväzky dg jb5 qb zvz 2o l6u u23 2r2 gxa 9c2 3cn tt
136 Krátkodobé rezervy zm qak u 1c0 5 71u h gq0 6 shl e knm c oua n ray t b46
137 Zákonné rezervy t mkk 7 r9d
138 Ostatné rezervy xe 6gq c 32w 3 u9y e qac y znf p 0ze u cwm
139 Bežné bankové úvery kn mgb 4z w49 95 f86 hw 3t2
141 Časové rozlíšenie súčet kt lx2
144 Výnosy budúcich období dlhodobé qy va4