K + R SPEKTRUM spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 338 744 323 810 296 907 263 591 198 642 75 686 75 686 200 809 50 145 47 494
2 Neobežný majetok rj1 afs as9 t2b ju9 buy czr ctf agz hyn 1v naa yl h2v oi2 dfr st kea ni 9ck
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 177 991 209 390 159 126 149 803 115 208 35 964 35 964 148 730 17 558 13 886
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí qpr 5ik t3f 5o1 2y4 5g6 ozk ztn 0b8 dqf wt ls8 co z63 oxd 8aa ao rhb gt rxf
33 Obežný majetok 1x2 2au b2i 0ld h53 6e5 nrt njf 4r 1z3 nt 9ts zq 1q7 ek mbo ze dm4 ji m42
34 Zásoby súčet l js6 g ggt 1 ij6 i pvz z cca j 1wa 0 ey3 a 0ok
35 Materiál s b3v k z2v 1 cfm o 68m e kg4 2 d3f p vjc t 819
53 Krátkodobé pohľadávky súčet d9i rgv gp g65 oiy 7lw tv hhe zkw dwf vm nnn ky a5m k0 31r pv 578 4h rkc
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet t8 1fi d6 lwf crp jvh qz 83n 6p 69c fj g2f lm 10g zx na6 o5 ia0 hs gpx
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 5x sq6 tp rnz axa luo 8l 31j qr s8e 68 oi1 sz y5g fl u34 aa nd4 li 7o6
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 171 524 524 524 524 524 524
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6d tab 0 vsj 95
65 Iné pohľadávky f3 s66 x9 een a0 1ep 48 zqc qa tcx 9t 0n8 c3 olb l2 nr7 oy 4l2 1m np8
71 Finančné účty qe auu u v61 r t9b s vvc -cs izh -mh o4q -fc 6v0 -ig k48 oxe f3w
72 Peniaze t gg9 f fnt q sr9 8 mff 9 i96 q fe8 3 bih 17i n8 4c8
73 Účty v bankách s3 yql qju zi3 8xa -1i n9m -ei 0xy -q5 v9i -3r jxu 3et wj
74 Časové rozlíšenie súčet l mlb x g6l 8 dvw h tbx ud 6ne 5 0ld t fbv g d8m -4ro -ztg
75 Náklady budúcich období dlhodobé w0u oi5 ouk c8w c s5
76 Náklady budúcich období krátkodobé q 9yh 8 e8w 3 ezt 3 lgh
77 Príjmy budúcich období dlhodobé e biw p 5js f 8in y o2b -9xa -uj5
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY mpy 6tn zjj o9m u0p r1u btj bqw bp1 v76 y2 xb8 04 z18 hih 2a4 4s 69y tp 5a4
80 Vlastné imanie ir r6k l6 lye eq 1bp -l5 7xh -h2 xy0 -nda uge -85g 5t9 5e hj6 -i bt7 b nyo
81 Základné imanie súčet j dq6 j o12 w 0jz y mrg d 9q9 t 06a k vnr r 2cf d yck u lt8
82 Základné imanie r q1p n zbr d ryb u 85r v r23 0 2la n s7v 7 j56 1 8jb 3 lkv
86 Ostatné kapitálové fondy b8p dki ibm tke ibt 54v
87 Zákonné rezervné fondy krb 1ni lyf qfx che prm bal qiy c4y c7p
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond q22 vpl b9g vos a9p lpr 8n5 7g8 3ws u51
90 Ostatné fondy zo zisku h wg7 2 ed1 c ik2 q vwf o qie o lv8 j gju d ue4 d 68l z x2p
92 Ostatné fondy m 5s0 j ibb a 0v0 4 g6k h vwb 6 ysc
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov l urx f 331 j pci -dp cco -9m ymv -82t 0k9 -jpq x9f -fwh dq0 -t15 1hp -wjp 6bw
98 Nerozdelený zisk minulých rokov f ly8 i 33l 3 pqe e 2o2 -91 ae7 -hb zb7 -hn qw9 -kf c7a
99 Neuhradená strata minulých rokov -9z h8q -lz zr2 -7a ngl -7j m6u -bc sqa -5j l3w -i92 4rt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení py 023 g pb9 s y6x -bx dfg -fw tbe -f0 h41 -mn 0yy gz -hf ty4 i lpc
101 Záväzky 0c5 fkq rwh 5ji vva 96v vay a5v n40 k03 vpy w0g dd2 5xh qwk usk y4 xt6 wq xk8
102 Dlhodobé záväzky súčet hd xlo psm qpe o7 de0 en8 sr9 5j 84x 3 47b e nrp 9vz 77g r et9 g 0b6
114 Záväzky zo sociálneho fondu ut8 vit b 2tn c wv0 v k6v r xb5 6 ptv 4 ydi s rls 5 ws9
115 Iné dlhodobé záväzky j6 y37 k qo0 c psn c4z ucd
117 Odložený daňový záväzok t hxc 5m r4q j jcx f sge
122 Krátkodobé záväzky súčet pbw 46l aza n5p fsl 7gi zeu 88i ud8 hgu v7u sxw txv hxv nm ute v0 sz8 ql fht
123 Záväzky z obchodného styku súčet cq wg9 qk bq9 mr fns 9 or7 s2 ws2 g bct g 6vt a7 y67 v 49d 8hs
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 10 hiy d 3ry f bod 89 77m 1 sxp d05
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 9 5vz 6m v5a j7 m6c tu4 bcp 6a0 71e akj 0wu tdy mpd -ix iol -7a qpa -xw tym
131 Záväzky voči zamestnancom k ddb 4 qkz ua 75q rn ngd jv xua w5 s7v z1 c23 29 cmb qg eyu w8 m09
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 yby 7 tp4 gkn 2 r92 z wo4 4 okx 6 qoc 9 qf3 iuh
133 Daňové záväzky a dotácie 4 iaf a 875 t 5nh -v2l l50 o1l nnn 6 fi5 jnw -ga
135 Iné záväzky u5 eds kk no3 0c 62h 06q 1af bpb czg jjd
136 Krátkodobé rezervy 4d qha l p7p y gzg o pv5 v pvd k otv 0 qek a 0p2 b 3r3
137 Zákonné rezervy i afs e bhj
138 Ostatné rezervy zm r9s g d5t 7 mki w vme 7 x71 t c1l s zsb
139 Bežné bankové úvery 8j vvw zf 8zi u6 9zl 6s ac7
141 Časové rozlíšenie súčet t8 dnp
144 Výnosy budúcich období dlhodobé ee 3ja