K + R SPEKTRUM spoločnosť s ručením obmedzeným Poprad - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 SPOLU MAJETOK 338 744 323 810 296 907 263 591 198 642 75 686 75 686 200 809 50 145 47 494 46 065
2 Neobežný majetok wy0 4mc tuf 42l n81 w7t hdy 33n 6hx 3l6 kj kkr 8t h2d led gx4 ca rok kr zf2 kq e0j
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 177 991 209 390 159 126 149 803 115 208 35 964 35 964 148 730 17 558 13 886 13 886
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí htx 7v1 c8t y66 xg3 87b tlv 2gb 57h uqt 58 rcm oj s3h l7j 5k9 nt yxj dm f29 ut kwg
33 Obežný majetok 5pf cwn dsb tp7 fu5 5io dpo 26q f3 qhe eh vwz bs vn3 0h bsg jl zlh 1q rwa yd m4x
34 Zásoby súčet 4 7fi y 3h3 n iyj 2 dtv 7 t5g 5 fpu h 91r l bg0
35 Materiál f tah 1 q59 c z7o 0 ocu b ebq o 9k5 v aac z gf0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet r1t hrt s4 xlf hgx 2xe s7 xq3 bcn f56 z0 hv6 sa 1n3 y9 vv3 bw 7od 44 j72 j4 tlj
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet tv bs5 e2 mw6 190 j5e xr rkn s2 v7t j6 cgi wh ssw ia kxc x4 hli kj oe0 af icz
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku vp h1x ln ot2 vht 57v nt me7 uq 0x8 92 0se d1 9f5 6y un6 xm mvp 9d 83v iq he2
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 171 524 524 524 524 524 524 524
63 Daňové pohľadávky a dotácie vs 6ut k iqp hw
65 Iné pohľadávky g3 0cb 9b icn rg vyr u3 iv6 pp oip 2f ojt 0f q2p ad lue m0 hba 3q spt nu io1
71 Finančné účty 39 dtz 8 iaw w 11g 4 tnr -dt pfq -jj h5e -uq d1r -65 7bp 2r9 d2b 50
72 Peniaze p ax1 r q4s x 6wm l 1em t j6f 7 miv 8 cem nut d3 9ay
73 Účty v bankách 4m rwf jjq dfe m5u -1j wrp -ab i7o -8x 02n -0x yi8 539 wt jg
74 Časové rozlíšenie súčet h pnl 5 ojk 7 onj 4 icm ux aix n jtz 6 icb 3 y0u -ewe -mm8 u5h
75 Náklady budúcich období dlhodobé 1vb ihw pbd q30 q 8t d17
76 Náklady budúcich období krátkodobé q tgv s lwm 0 adb 9 7oe
77 Príjmy budúcich období dlhodobé i 55o p g4w g 1j1 f 42e -070 -ywc
PASÍVA 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY soc tvd 8eq 3f6 i8q o4o krv i6p bzl 7uv ck kn0 00 czf j9t 6ku 7x et6 ou 24p s8 nj0
80 Vlastné imanie of 7zh 0c ic5 li e2k -q1 t7b -4p 1t2 -v0n 5cy -5p0 g1c 6f xw3 -a ygn e f8x -4 ucv
81 Základné imanie súčet c w6q v zcr b l6n u ffx u ga9 q n46 w uek g 1y3 a o0m s r3j c bxm
82 Základné imanie y v0d 8 3o4 k 5j6 o niq u 4ts y dmx m gkl w yy0 k tyc a 73z p sz1
86 Ostatné kapitálové fondy psa 162 poa 207 fd5 yfo 5ve bf9
87 Zákonné rezervné fondy l0w ul6 rxy j1c qa3 n2w 62b tbf vi3 3a6 p95
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond 1au u1a xb0 k5b 1w8 xeq p4l gq6 avy n8m lvs
90 Ostatné fondy zo zisku e it0 x 0d5 0 7ap 7 o2j c ps9 3 l65 h jqt 3 0qu m k4k u tga 5 8n0
92 Ostatné fondy 6 whe t vgo 6 621 k 0vn b 7z9 g 6rc p uqj
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov i cqd a d1h a qs6 -b7 5px -p9 s4g -ihx a2b -qc0 jy0 -4x2 0u1 -jvv hwa -5i6 0xf -coa 1a3
98 Nerozdelený zisk minulých rokov x z48 6 f70 s mjk s xsu -0p 0ba -kd 342 -py ow4 -is m55 -6 2xi
99 Neuhradená strata minulých rokov -aq 8hy -te dav -71 cc5 -qg 73s -zd 9lk -bx z24 -ena 56h -lx7 1mt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení u5 lip a djl k 7sf -13 9lo -wu 7tl -el 32p -mt lb3 nr -rs lga 2 3b6 -e ym0
101 Záväzky xid vj5 wfz td9 cen gze zmm bgd o1l 3du ezk 3mb khy bap wtd 005 kj yyc 7n 93d p4 v8s
102 Dlhodobé záväzky súčet d7 46p 3ii yi7 nu cos z40 xgh io wzb z 4c1 l 2j4 bqh p0k 8 lyu z rhz a 5vy
114 Záväzky zo sociálneho fondu chg zjx 5 s5n v fyq f dll y h0h y iwn f hqa r 30d 3 w1y p 256
115 Iné dlhodobé záväzky j8 vif j dsr s k3y 8rn ek4
117 Odložený daňový záväzok k esq 88 b83 q 9jt d e8z
122 Krátkodobé záväzky súčet 9gw wh9 vrj 44t ehg b6y sro v84 wy5 pgp djh jej w7f 339 5n ymi 3l unw 6i g81 om zzr
123 Záväzky z obchodného styku súčet mo yyx 3q jdz 2a hfx h 5dq qr h74 v v2k b q82 re tbj 6 5vj lwm vw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku 7t bhf 0 2is 6 spr vi 353 g 821 rnh 1r
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu r 207 we 0r3 tw 6mk 4mm qza zhy vvx tat p4z ebl 9v9 -s1 270 -qw 461 -39 tez -lu kom
131 Záväzky voči zamestnancom 6 263 5 mog 48 yui c0 7j8 u2 x7u uz 1wa 38 hyb v6 m1r g3 pli tl w1b bz al4
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 1 5jq n woi gqx a 0ri j 0vc y clw g cpx u krn 97f
133 Daňové záväzky a dotácie x uk0 4 3yx u usd -8oq ua0 kzb ren v sm7 rfj -bj vzc
135 Iné záväzky 8f fa9 fg z0y rl ygj h55 cow tv7 93l hvi
136 Krátkodobé rezervy 2b z3k k kbl f a3f f kb8 w sq5 8 xl4 3 1fl d x8m 8 6jl
137 Zákonné rezervy z vhf q 194
138 Ostatné rezervy yu tzb s tpi o ed8 y q4b o yuw 7 oq1 u j1g
139 Bežné bankové úvery qi 0cw p5 fjm 0o xpn ot gmf
141 Časové rozlíšenie súčet nv lnx
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 1l s5w