STD DONIVO a.s. - Účtovné závierky

2014

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2014 - 31.12.2014
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Správa audítora.PDF
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2013

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2013 - 31.12.2013
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha
Správa audítora.PDF
Príloha k účtovnej závierke POD.PDF

2011

Typ uzávierky
Konsolidovana
Obdobie
01.01.2011 - 31.12.2011
Zdroj
Obchodný vestník

2010

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2010 - 31.12.2010
Zdroj
Obchodný vestník

2009

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2009 - 31.12.2009
Zdroj
Register UZ
Výkaz ziskov a strát
Súvaha

2008

Typ uzávierky
Riadna
Obdobie
01.01.2008 - 31.12.2008
Zdroj
FRSR
Výkaz ziskov a strát
Súvaha