R.A.S., s.r.o., Sveržov v reštrukturalizácii - Podrobnosti

Vložka číslo
1350/P
Dátum vzniku
21.10.1993
Konanie menom spoločnosti
Konateľ v mene spoločnosti koná samostatne a podpisuje tak, že k svojmu menu, funkcii a k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • výroba tepla (od 12.6.2008)
 • pohostinská činnosť (od 18.9.2004)
 • maloobchod v rozsahu voľných živností (od 18.9.2004)
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností (od 18.9.2004)
 • poradenská činnosť v rozsahu podnikania (od 18.9.2004)
 • reklamná činnosť (od 18.9.2004)
 • vedenie účtovníctva (od 18.9.2004)
 • činnosť ekonomických a účtovných poradcov (od 18.9.2004)
 • spracovanie údajov (od 18.9.2004)
 • kancelárske a sekretárske služby (od 18.9.2004)
 • upratovacie práce (od 18.9.2004)
 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení (od 18.9.2004)
 • prenájom automobilov (od 18.9.2004)
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom (od 18.9.2004)
 • osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje deväť osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby (od 18.9.2004)
 • poskytovanie dátových služieb - internetová čitáreň (od 18.9.2004)
 • usporadúvanie kultúrnych a spoločenských podujatí (od 18.9.2004)
 • faktoring a forfaiting (od 18.9.2004)
 • finančný leasing (od 18.9.2004)
 • píliarska výroba a impregnácia dreva (od 18.9.2004)
 • ťažba, približovanie, porez a zvoz dreva (od 18.9.2004)
 • výroba jednoduchých výrobkov z dreva (od 18.9.2004)
 • organizovanie kurzov a školení (od 18.9.2004)
 • projektovanie stavieb: technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla ( drobné a jednoduché stavby ) , zdravotechnika ( drobné a jednoduché stavby ), požiarna ochrana (od 26.9.2000)
 • cestná motorová doprava (od 15.10.1997)
 • plynoinštalatérstvo (od 15.10.1997)
 • vodoinštalatérstvo (od 15.10.1997)
 • kúrenárske práce /bez zásahu do elektrického zariadenia/ (od 15.10.1997)
 • vykonávanie tepelných a hlukových izolácii (od 15.10.1997)
 • elektroinštalatérstvo (od 15.10.1997)
 • výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov (od 15.10.1997)
 • výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania (od 15.10.1997)
 • výroba, opravy a montáž meradiel (od 15.10.1997)
 • montáž a opravy meracej a regulačnej techniky (od 15.10.1997)
 • činnosť stavbyvedúceho: pozemné stavby, vodohospodárske stavby (od 15.10.1997)
 • činnosť stavebného dozoru: pozemné stavby, vodohospodárske stavby (od 15.10.1997)
 • vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb (od 15.10.1997)
 • veľkoobchodná a maloobchodná činnosť priemyselný, spotrebný tovar, potraviny (od 15.10.1997)
 • sprostredkovateľská činnosť (od 15.10.1997)
 • montáž a opravy vyhradených technických zariadení plynových (od 21.10.1993)
 • zámočníctvo, montáž a opravy potrubia (od 21.10.1993)
 • kovoobrábanie (od 21.10.1993)
 • výroba strojov s mechanickým pohonom a prístrojov (od 21.10.1993)
 • revízie a skúšky vyhradených technických plynových zariadení (od 21.10.1993)
 • inžinierska činnosť (od 21.10.1993)
 • školiteľská činnosť (od 21.10.1993)
 • obchodná činnosť - priemyselný a spotrebný tovar (od 21.10.1993)
 • obchodná činnosť - potraviny (od 21.10.1993)
 • sprostredkovanie obchodu (od 21.10.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Povolenie reštrukt. konania

 • 2018-03-07
Reštrukturalizačný správca
Ďalsie právne skutočnosti
 • V spoločnosti R.A.S., s.r.o., Sveržov bola povolená reštrukturalizácia 30.04.2014, pričom za reštrukturalizačného správcu bola ustanovená Prvá arbitrážna k.s., značka S 1429, so sídlom MUDr. Alexandra 4, 060 01 Kežmarok, pričom reštrukturalizácia skončila dňa 21.11.2014.
 • Dodatok č.2 , uzavretý dňa 4.8.2000, ktorým bola spoločenská zmluva upravená v súlade so zák.č. 11/98 Z.z.
 • Dodatok č. 1, uzavretý dňa 17.6.1997 k spoločenskej zmluve.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.8.1993 v súlade so zákonom č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 3714
Uložené listiny
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia vkladov spoločníkov
 • dodatok č. 4 + protokol z MVZ
 • dodatok č. 3
 • úplné znenie SZ
 • Úplné znenie spoločenskej zmluvy
 • Rozhodnutie jediného spoločníka pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia
 • 2x účtovná závierka 2001
 • účt. záv. 2008 + správa audítora
 • účt. záv. 2009 + výr. správa + audit.
 • účt. záv. 2010 + audit
 • účt. záv. 2011+audit
 • účt. záv. 2012 + audit,
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Súvaha
 • Účtovná závierka za rok 2012 - Výkaz ziskov a strát.tiff
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Výročná správa za rok 2014.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Oznámenie o dátume schválenia 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 05/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2018 - 05/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • uznesenie OS Prešov 5R/1/2018
 • podpisový vzor konateľa - M.Hiščár, J. Foľta
 • živnost. list
 • úrad pre reguláciu sieťových odvetví - rozhodnutie
 • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia základného imania
Dátum aktualizácie
27.11.2022