R.A.S., s.r.o., Sveržov v reštrukturalizácii - Súvaha

AKTÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 5 486 609 5 564 020 5 501 537 3 512 636 3 060 342 2 177 422 2 026 128 1 915 218
2 Neobežný majetok giu ya5 4 ilo o2e c sjt 1qa mz2 b37 0gm 24v njy fg2 zpc 6ah qgf 342
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet t z41 waj
5 Softvér 1 581 357
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 670 821 1 831 817 1 035 162 946 652 857 280 840 907 794 529 774 929
12 Pozemky 4y3 v3o 51 gq4 q9 ym2 ss 8hd va 4nv pg 5nq hg nlq v1 uzc
13 Stavby 3h8 5sj h v0d ybe jqx vpj 7vu w1f bzs d8l m8c tvp u1s wno 7cs vvu
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 1ps 2f7 b5i qtd lii f8i tt qqi hf 6v5 hp lmi y6 8pb 0 dsw
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 20 906 5 997 5 997 5 997 5 997 5 997 5 997 5 997
21 Dlhodobý finančný majetok súčet u7 m62
23 Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách xk ytd
33 Obežný majetok s krz ejs y udx bac y 410 vwu f 6h3 jsf y 75s 7kg f xrj wsh 0 esh jrx 6 lnl but
34 Zásoby súčet g s0e 53w kwf iu1 jp8 v8v r61 lab oo1 jns q5 g0k x uzc
35 Materiál wif jmm tr2 e6t 8bl stc 4us qky e9i 71m j teo p 529
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby m 6nk cre
37 Výrobky kl cpd
39 Tovar 2o v3s gx rqh
40 Poskytnuté preddavky na zásoby a ff0 y fn4 0f 8z3 3g f32 4f dbb
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8 6t9 0at t 9qt 3m8 l 5dl eie w q95 abi 9 w8i i0s s big 1ue 1 5qb s2l 5 ipf xlk
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet l s06 j2f 3 cts eqz e yej vf4 s fpw o05 n hu6 9fp hio 9nk 1dz 62f ind sbu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku w m4r i6v 2 lcp zyn 7 fgu uq2 a uo3 hx6 y 4jh sc1 v7r dqx 3e7 n2l 21v mcy
58 Čistá hodnota zákazky k clm vtv 2 r6w lck tn6 o3v fwu xis
61 Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu 178 699 10 000 10 000 10 000
63 Daňové pohľadávky a dotácie vy vpt 43 c34 w rfe yw 5m7
65 Iné pohľadávky y3 hfe bj0 6vn abo bc4 hg 28q fh 21q 5id wtr bl4 1us vq3 n7l
71 Finančné účty r5 hrs ls o92 70 xur 2a ch7 i 1l1 i syu yzq 996
72 Peniaze tq uyg mr nia r 8vt d z7t rk9 nxf z ki
73 Účty v bankách v6 yrz l wgq xv 1c7 72 ahg f lhm u 80n i83 mal
74 Časové rozlíšenie súčet 3 80c fm ldy rq z4h 3 15i y r58 v 9st gh7
75 Náklady budúcich období dlhodobé qqf
76 Náklady budúcich období krátkodobé 8 on0 ci e1y 3r a3i c 3xa z 3gn x t2i rt9
78 Príjmy budúcich období krátkodobé s1 pz
PASÍVA 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 9 2yb hnp 6 b3s rag k 64n 6q9 s 7tj b95 t 91k qb5 h ssy frm h bom 5y7 0 xjp 668
80 Vlastné imanie 895 txa 8yb pog 8p fkt -y 0nh zoj -n apr 4lz -r 0i2 mmj -p ax9 pyw -y 4o9 f4u
81 Základné imanie súčet 6 t3l i zqy r jrr 4 3wv 9 wq7 m btm v hyc z 3jd
82 Základné imanie b 2sp b 88u r 3hj y a7x k myr y avx a 142 z y4t
87 Zákonné rezervné fondy 259 mdk awl 0jg po8 cm9 av0 w28
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond u8c 25y wsw uw2 zxd z3e 7gl baw
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov exv lb0 hoi 4ol 2vx 203 i2 bbu -7 gyl h9n -x c8m b8y -n u4e pl4 -4 0s3 570
98 Nerozdelený zisk minulých rokov owu xpg geb zan wcb h73 ec pic a92 ej2 91h 1ai
99 Neuhradená strata minulých rokov -n x7p hob -b 2g5 b8r -w 4cd vtb -k 7gf wjr
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 4d hbe x 5bi -ex8 n2a -2 p1q rz3 -luf 8b4 pvb zzy -k7y 87i -gna vlt
101 Záväzky c op4 jp3 b sgg goi p bib y89 7 5rt 12s 4 1z5 7q6 l udg mat m x9i v3d m dy7 ds4
102 Dlhodobé záväzky súčet pel jqx yg ned id g3d y hzx iyj t nnk l0h x p59 mgm 7 tah eph 6 zbg aru
110 Ostatné dlhodobé záväzky 5f opp 5 e7t 88m 5 fpl urz n apa ggu s q4v hm9 a zit 8fb
114 Záväzky zo sociálneho fondu k oau c ie4 h lcz q 2jr h ikv 2 z2z y c1z p kgo
115 Iné dlhodobé záväzky 29 yrs
117 Odložený daňový záväzok r nkc 7 v21 pd o18 8 6vy l yu7 a 5dt
121 Dlhodobé bankové úvery ltm zpy w6d sic gwj 8qs
122 Krátkodobé záväzky súčet g 584 2i7 l 25w q28 l g5d 1d9 5 zjj xq4 2 q9r zir 4 dqb m97 1 30l n34 1 tkw 2j8
123 Záväzky z obchodného styku súčet e 25z p3q o hjf 4d6 z h8h g64 w f57 31v d w2u p24 vwl j3y fzq 4qp 04g 025
126 Ostatné záväzky z obchodného styku z j2a vwt t qyw pmm z ase 0cc q1b rd0 k92 jpo xjj 3su
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu d8f rtg 5ji m39 pbl n1k m nl1 eqp k h4l y 99u 0 m15
131 Záväzky voči zamestnancom 70 dmq xnl obn nbk rq9 pm cyf o7 hsu 6q agy 21g ubx 1ns 8ni
132 Záväzky zo sociálneho poistenia xz kmz rbl 9ou ua eag 9e 92x 83 evg k8e ry3 jgj agm pkv u28
133 Daňové záväzky a dotácie nes 3iq 12u npa tu5 u31 y4 2g1 3j7 j2w c1j rz5 vky msn 8oi 264
135 Iné záväzky p tfs bt3 c07 6d8 8wq 74c jyc w8s 6i9 ex7 e i3q 2ug 129 cv0 mih niw
136 Krátkodobé rezervy e3 t0a bu eck e2 onl ym 3bl cd mzw zn cg8 m 6id
137 Zákonné rezervy qx fmh 22 xgp gy i6l la i07 ug 0cc zz lrc m x3r
139 Bežné bankové úvery kf7 8b7 nx4 6ba ufk oka 4l vnz 4a3 bd2 0d1 1kl md6 945
141 Časové rozlíšenie súčet j qpi b nr8 z o0t xz co hb cnc up
142 Výdavky budúcich období dlhodobé k1 73 y5 nf
144 Výnosy budúcich období dlhodobé 0 yza 7 lj6 g x4y
145 Výnosy budúcich období krátkodobé 04 90v