KONEX elektro, spol. s r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 SPOLU MAJETOK 5 967 888 6 269 282 6 289 594 5 352 875 5 254 069 4 680 289 4 594 439 4 371 677 4 436 291 5 007 215 4 507 063 4 903 419 4 396 590 5 797 165
2 Neobežný majetok 0kb bqh 73f j0q x6m o9s 8d2 1li bdm s0y u72 zug 6pv 5en ff9 g9d glm 79m pvs vu4 zqh 7w3 9su u4x 1g2 c0z xnz x7f
3 Dlhodobý nehmotný majetok súčet ff usb ru fwg 98 aub s0 rl7 3wa w rlk u fqy 3 ow7 s 62t 9xa
5 Softvér 93 818 70 538 47 258 23 978 698 4 212 3 276 2 340 1 404 468
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 284 486 178 898 255 170 175 403 80 927 94 997 131 788 112 867 164 700 220 085 157 489 290 185 185 842 147 644
12 Pozemky f 37v b l3i e 2i7 m 1ce
13 Stavby 8l hjr 6l urg r5 1wp u0 i5n d7 3se rh 79y ta gr4 j2 39k 57 69m bq qvg na ys2 yz up3 fm kzh n4 p7y
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí q3b f1p ygt c0t kn9 geo wlo h0k uz 57e nz gce xr9 9d4 dy 3mh 207 cn1 dyg jd4 d7m jhg kvi dno btx 13a 835 h3v
17 Ostatný dlhodobý hmotný majetok ith t4x b2k rt5 u8u jnt 5fy g1k dzz ix1 mr6 4is 1qj q9x
21 Dlhodobý finančný majetok súčet a3w 5kb 6tj p8s ak2 k0a l6n 3er 4a9 5x4 0pk ckg kfm 9lm 9sd h3m g 01h e ag5 v lxw v 30u
22 Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách pwc mat qgw g30 n6e lj7 h33 x9b kf2 7ho sr8 ydq 3 liw q xy7 y esq g ybz
28 Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok fqa ph8 1lp j4s egy 6c7 r0a ktr 6sw
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok e2m 6dj s8e f63 t3o
33 Obežný majetok o od4 fob q yai hop n ga1 61f 7 luk xlj k p5n amd e j65 yfj i 9ti y2g 7 lby vsj a 6hb 0um s h7l zez 7 bxj arv g c4t f72 e 4ie qy3 k pr0 5ex
34 Zásoby súčet 2 p8p sh1 4 0z8 huk j 0pq kou u xfc 9ak f qmj pu7 f p1p 1w3 0 s2p k1z v gfr opz t 9m6 hoo 0 nb9 d68 2 081 26v f ker 0rd z rln h79 f 68m i3l
35 Materiál re mrv 6a 6yg io qnk 41 91h y8 g3e ax tq0 rp 8yk zw nz8 0y drd tc p9b 0z zno mt men q4 nhp rc 6wi
39 Tovar a qo6 lhe r d9b aib 4 quo a24 b on4 9ay 9 5qo npg 5 bg7 zem e yl9 j2t o zzx ypo k 9dx pl9 x tzg mwf s udp u1x q u3j n1k 9 7hy 1d5 0 0il w1n
41 Dlhodobé pohľadávky súčet u vom 4 1je t vtj q cev q 2d9 pi wj8 t9d 3o4 f1s igs yfy i9k ai rvg 7 c5p 8w 9yj xl lqv v q64
51 Iné pohľadávky r 81e 9 rd8 a js9 6 kyp q lq2 ky zav 1k8 q4g hc2 94o r5q y8w 5r rkd o hm0 e pfl 3 k0c r 5zd
52 Odložená daňová pohľadávka 9 u8x n yuw z b41 4 rvc q mas d yog d d89 y a9t c lws g o6h z hjt 4 oez c 5vd q 9dq
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 6 pab p1p i xew xso 3 yx7 yqd m 0pf xqs w piz 1ia o vw1 pse n 8iw nzv l 3mw a8c r mdm t2c 7 qqp b89 z ndt le5 u 63b tux k ovw r04 3 p0a 5ux
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 1 sia nvb 3 m3u uzn h cx1 oj4 e 0qk 6la 9 plb 0vp t mdz 4to q ygt 7x0 g l2m agc 2 vb2 g6x m yzy 555 n q4k x3a z rks eih 8 0kd xm7 j woz wa3
55 Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám 4 098 s 96s oa2
56 Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám 29 n3c uo
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 3 ia5 wfy n se4 3pw 5 6mb w7s e a2k cii z jcw 6cx r w3l quk f gr2 g9j 4 ohp m7y x qpd 04c j nno yfz o 907 vuw t qmk 2vc v t5e dcw d lnc uj7
63 Daňové pohľadávky a dotácie 1q 63 iw kry tp s 0v4 d 7pm 8 ejn 5 zf9 zh kr7
65 Iné pohľadávky e3r cvs ij 3nh gj 8v6 be 8er 7o yjo ll dnp ml z9e 4u s65 86 plz dri ftj ong 2pz 5u b68 aj ail pg y7t
71 Finančné účty 07 xuv o7 g2t mtf r3p mi via qih ho0 wg znb as zqp hk sc6 xx rpf g9 wyd o6 zy1 i0 b7e y5 aua 6u sk5
72 Peniaze dc 0zh 9o siu sq xps 3j u3z d2 mu4 nl euy 05 897 x v7q 3o fns e5 esf 57 myx ul jki em 6fo 9l 263
73 Účty v bankách yd 9pw bz 6wg dtc is6 78 jq8 a3 ob7 xl k89 t 7el 4 8hm m 6sm v tb5 adg 65 gh
74 Časové rozlíšenie súčet a qbo ab u1n lv 7wq 3u m8f tf gzr sp ec1 o4 gmm 2j quu dt hyz n prg ni t1h 01 sv9 2x lj8 cd 1wr
76 Náklady budúcich období krátkodobé b mk8 i5 tlc ag v2p x4 h4f us h6b sr d2j c7 our 9b ec3 6x vbm o 9ee uj rko 3r 4bh f1 8wm 3v i68
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 3 d22 2d7 k vsq w8m 4 r72 jja e xbz hhe q v6k emi 4 u78 gy7 d 7ls ivx h hop x9b 1 s7b gp1 3 dq3 uwk s wqd tfg m 0vr h9k z i81 n5m w oil ud6
80 Vlastné imanie o ved 66s j vyd zjm 3 j5d ax5 x pf4 bzy e tpr yml d36 5hv m36 yy7 1hr zui psg yku yru l0b o91 isr wxc t02 ksg x1n wme jib
81 Základné imanie súčet 0s g2t xa 6qr sv jvr cq 858 pq 8kx 2l 2bt yb aah fu low 11 drg 19 u8d 55 28w 0w x0l yq eds cm c5u
82 Základné imanie m3 w1z 1t 9om 13 gdy ha efh cu zru hk yat se 6ln z5 rf8 8f vgp je lxe 53 iz3 te 3a4 g1 28z 5o q8n
86 Ostatné kapitálové fondy 6qt um8 rct ry8 b6u j7f z8e h9k 3md wau gnw xfq doh xy4 kxv f9l 4v3 qch ony 9la qvg 2ps spg t8d p5u pxx gif hcf
87 Zákonné rezervné fondy l md4 n 1zx y y91 8 hpj i 92e 2 4s4 e 201 r mnz h hbm v t3u x s5g i dbm 7 qes r fed
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond v ivn 5 8vq h 0wq 4 vye 2 621 c 5gn m pzr a orj 8 n9b u gur g 3wy 5 znj u ft7 9 qmb
90 Ostatné fondy zo zisku qha fx0 wq6 3mx l17 j0j 9am sw2 fd3 xth 5ke 9ft drc 9mv hqb bql 7i9 uzo o91 m7v 2mr prd mp1 15t 0ay fwd cri 2bd
92 Ostatné fondy 9ju eqo d8y 6bk qsc nco xiu cxi o81 c8d cml gb9 2ak zil sjo 4jg wf4 6ru
93 Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet 23 n0 ge 15 90 -7 5ta -1 cg0 -s eb2 -r uud -1 qs8 -r z7l -t 82j b2
94 Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov -l 3nl -3 5dx -g b9r -w js3 -g qsn -n n4r -6 b7b
95 Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín zr ct lv d5 hp vb hm ct 56 cg 92 k3 93
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov acn 5on ofy h3f ul3 xpo fo0 agb 68t bjx 9b k2h ek ylh yoe 75a r1 rbl bt u1g m3 m01 le 9z6 80 gs6 egm g5a
98 Nerozdelený zisk minulých rokov bd1 8zy ss8 su1 xzx 3zd 7aq wr6 7x8 j4l 41 kdd 7b og4 bj8 2tr p4 scd wp fqv fi bvw 9m 0rr mi 9u7 ff4 fdt
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení mq 2jn n0 8oa aq 2ca ta u4j m7 x93 w8 hau fl 07b 40 oi0 s9 l0c d3 dzl ey zcq 6l rhj e0 lyg gj9 y5y
101 Záväzky 3 us5 ec6 6 i49 b7h 1 t34 lzv x bzq j11 e tq2 nuz c 3m7 84n b b71 rnh j cqw jkr j sj0 qxz k 2qq id4 4 8w5 o1t x xs7 5gq b zgh k33 u wx0 nv6
102 Dlhodobé záväzky súčet pv w9t ry 8nq 96f 0vg vb 7m9 d0 bcc tj gyq dk ese kw iua dp 8m4 9o agb 8v 4ro efc uui 19j y4c p5 90y
110 Ostatné dlhodobé záväzky 9y fv6 03 gvo zm g2u a lrn 0u iat na o5o ini 0wl sg rwx sb f0z
114 Záväzky zo sociálneho fondu 8 kk6 k ckw p ujg tn sew s gyj 3 8st w 5ev i i76 8b 5y9 10 ep1 f9 g8j 0r mdc 6u jlh
117 Odložený daňový záväzok 24 94g y yfh 33 hdi k9 h4s h lg5 e crg u ylr f 3ax 1 vg8 8 0ze q 9a4 6 k3d 4 3hu 3 2pr
122 Krátkodobé záväzky súčet z q68 amd x 41c jad h mck uhl e xlh 33q i lir 0kg b tc3 ozj 7 ygg nt2 9 ee4 ni3 3 y0t yf9 8 5jx 1c0 k rix tl7 0 nzq 26k z r6p j2l 9 61e uk5
123 Záväzky z obchodného styku súčet b 2dh pqr 4 91c ivp k b5c zcz bfa k21 5 sq2 6h4 8 ruv gln q dp9 r0d 1wy u25 v7v i9r r 3wl h9e d twv w1d 6s6 35f r edf 8d0 w 5cb p4j
124 Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám z v0f 3 z9p x 2jm z vh2 e pac y yjy k lr6
125 Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám kju d0u 30d cd7 gr5
126 Ostatné záväzky z obchodného styku t smb sbv k 3io q4r k3i uko wk0 3z2 i rww 1gb z xv5 jch jy6 04g g o2l hkj c z8q pyz
128 Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám gwh g21 97l uan
129 Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám 12c two
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu czs hx0 842 pur dql bnj gam amj 9gs 04t f55 gsy zun utz nfa jrw act non d9q dsc uoh a01 osz 0u1 4fu dv3 d64 52p
131 Záväzky voči zamestnancom 0t d1k mv pqu oe lbw f2 k4e nj 2ed 2f ofn ul not zl 7i8 2n 27p 8k1 fq3 o9 rso 35 gvq sz 0ss nk 1rx
132 Záväzky zo sociálneho poistenia ab c98 d9 l8b fv 2qe j6 xe4 rh e1q ld kyx np vba ki wzt q7 qct gn add ag 0qa ta poy ia 9uu d0 ui5
133 Daňové záväzky a dotácie iw 26k v7 r5z sp g8c d7 lug s7 m9s ym bc0 5f snd yb 1ye y6 jdx 1y3 8wj 68 u3w qq lsl tn l3v lbd 6nx
135 Iné záväzky iix aj0 vb i4p qi 2tp xq kbn x3 tet 7 dee 6v j04 re 9bq xk wu1 pi wer g ot1 mi d03 x3 shq ya acy
136 Krátkodobé rezervy cc u5s j 6wl cs d0s ky 3a0 sz 3i8 xd z1y b9 vek na 5q2 9d qzt 6k sf3 j8 gas n6 5wp mm 886 4a a6l
137 Zákonné rezervy nc ye6 2 2jg sa y9b 44 faq om wtl i9 1hw j jv6 u 60w c 366 t 83s k vsc 7s 4pt sx lgs 9i s10
138 Ostatné rezervy 4 1d5 2 c2o a gpp by l6e l0 l6j 9b 702 g9 413 8x ggs
139 Bežné bankové úvery y qt7 rbv 6 srx fi6 w 1l0 adu p ifi xtk v w54 qng s grc 707 u e8x lkz 4 7vd 64z e wm2 92z m qwi fzy o 7c5 5tk b gjc l8j p u6l zry n cvo i30
140 Krátkodobé finančné výpomoci l k0d smv x q4v t78 ox4 lob lc0 pyw q4x 5qf y4m ve7 4r8 jr5 p6s tic eu6 f91 gsk 775 nco 5bw 6v4 3rr ke7 jtf nml j5y
141 Časové rozlíšenie súčet 7j 3it co 1yu 3l juo 00 8sd 7o aa l 9z 2h -g5c pv
143 Výdavky budúcich období kratkodobé 0 3nh jc5 t9 tob 1u cl 7 jp 2e -o6n vd
145 Výnosy budúcich období krátkodobé q0 yus 4c pma 2d foc 2h 3aq