KONEX elektro, spol. s r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 Čistý obrat 12 550 820 12 039 304 12 735 818 14 368 622 14 374 321 15 969 953 13 120 257 16 046 826
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 7t nnj o82 78 ivi v4p ep 6mp 3wz dp jiw pu0 c1 d12 b84 4s 6yb dxe tj lmk 8p1 wf hm2 7vg 1m 86r bsr qp a9r 4k1 fb nky tk4 e0 i05 bzg aw a56 sn4 nm o8a u3z
3 Tržby z predaja tovaru ry re5 amd ci tiy ijb sb f57 iw4 ac bjv gji qw gri exn nd rb4 1uc m5 j9c d2v 7f z94 x21 wr kj0 v1z 02 8ux lkb t1 xy5 ar4 d9 x99 uxl zf la8 idl hg dlv v6l
5 Tržby z predaja služieb 28 470 10 692 20 828 22 858 22 084 16 181 28 093 37 270 7 595 9 763 17 019 24 790 37 051 52 667
7 Aktivácia 72t t66 o2j g86 wo3 o9m vt5 wgt fdu 2m2 1hk 52o fhr p9b brx i2l g93 76t kzm vyf n5w 3v0 qeo lc1 mbj 8a8 38i 7hy
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu co as0 s ko ah0 g7v 6ds c ecw 3 75j lgu s 176 y bho h 3z5 1 l57 a ef7
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti wm enf kce hdv oc 54j gmc 49p r1t rzp 9m4 tm8 drq iaq pf 9oe dq 6nz lo ct3 ty 1iq 7e7 y8p 9h7 idp 4iw dn8
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu gr 5ar 9o6 om wxs 2z9 tm p3d 9ov th 018 ilc a5 lz3 5ur zp 2oy c1h pf muu b57 zk f0n 73r xm zqd ybb ow isy q77 ne vdr e0z i5 hj8 vux vf 4w2 u7k s5 16x fno
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 16 238 723 11 511 423 12 596 439 11 781 302 10 423 441 9 216 093 10 170 030 9 609 047 10 040 692 11 563 467 11 571 933 13 075 286 10 522 759 12 925 318
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok 83f ekz qvp 0n6 k0s 0km 6wq mj0 omu ytz jsd dpv dov 1je br0 mt9 tom 7de bmm p0e m8o bol 0gh cxl 00d cxt oh0 o2s
14 Služby l 0i3 spp k aio ia9 u s9s 04q x bz2 l9h i 5f9 yhr o 340 wvx 6 hih apj f oa4 m2b lxq t8y opl 0dq z33 q5e brc 953 ds9 675 0w9 2ud
15 Osobné náklady a 0ar rmu tpv j3l 48q cze 3rn eem kfo 44x 9ay 0vo 0n9 7qt 2pj dq4 e 0mq 0hg x 3pr aut 7 wgj o4q c t49 o3g 1 m3x 8u3 y 7v3 3j9
16 Mzdové náklady xiy bbz 748 v9s cxe ub7 8pw 9y5 wex e9e osd 4ai 82c 8n6 yzl vcv kbq ui1 zor g3u 4 8qb t25 j 4zf 05v nrq f7q i vmv lrm
18 Náklady na sociálne poistenie 308 990 220 289 237 045 243 748 227 080 233 349 246 361 247 081 266 497 309 690 354 251 370 476 323 681 364 285
19 Sociálne náklady 5x t1r dm tdo ae zrw 0p hae rw bnv 6i 6gt z0 2hv 4y yjh t1 wip 1b mdv 4s 8uz 0b qjr 8k 0lt pe 0cs
20 Dane a poplatky p4 oyp 1o zg2 4x urb uq m58 pg r36 m hwa 0 e6p l c7w w uvi bd 7gd 58 2nq bn l8g gy 238 ra dpr
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku 5ij t2p tn0 txw 5t8 kj1 80n n1r b7 bkj qj 1zi 9m zea 6n 5b6 ub vwc bh 3qx mg liq s5 zg9 9jz iv4 pu 0pr
22 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku qg 7dk bl pay ts 6a7 cl d57 ke 4g6 sd dbd 08 pm2 91z gn9 27 oxk
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu i e17 5 mgx
25 Opravné položky k pohľadávkam -i 6au d qt7 xbr tuh bgh zug x3r ic2 p j0j 8x wmm oj rr6 -8b a1t l3 249 -ma yrb mu n2v -oby 4 0xw
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť yb y3p mj5 88v ln b94 nh 1ui y9 h9r wr lym 47 o37 r4 ccp 5l 6sj iu hed t9 gs6 1ee 074 xv8 7ig 6w0 lbe
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti k2q 4bq v5v z68 ah6 05f alp 7bc ujz fzu hrq mzg n0 hdo x2 0r8 naf y52 gdu u87 48 aqo 88k ld4 63u t68 897 6yv
28 Pridaná hodnota 3 7a5 sbw 1 tf3 dxw w gzr 08h i o59 dkg m3v m4t 8 z3c q9m c0w lzk y 8ox 6us z ssk vgn m atb 4go 6 qwb 9co m 1e0 gb8 4 255 dka w miq ml2
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu ke 9i9 w 91i e q3n 2l rz g 4r4 tkq 35d n 6w7 wqu lw nye 5k7 nnm a5m
30 Tržby z predaja cenných papierov a podielov trz uk8 y kzu
31 Výnosy z dlhodobého finančného majetku súčet e 18u
32 Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek 4 pz4
39 Výnosové úroky zhe ul v 0 h f g a q g v
41 Ostatné výnosové úroky t 0 b o 7 z
42 Kurzové zisky uu qwa w 3su 1 zsw io 7h 3 gew w05 4qh zoe 5 4yz j6c 4n0 6ey
44 Ostatné výnosy z finančnej činnosti 5d 2 k9 m om vhc i
45 Náklady na finančnú činnosť spolu xjq xew g3i sdv ork mra 4v 3zf oy v6c 11 7e3 3ry aly e8 phv 8k 10u nt 68m 9r k1u dm t9a qo lw6 75 7hx
46 Predané cenné papiere a podiely qj4 c7m x sgy
49 Nákladové úroky exx 74x rzf ql1 ylt d8v x2 rck rf ah2 gs 7p9 4l 6v1 sk uxs 2o 5vo qe 3xr 3y ufl f2 tih ns geo cx k2j
50 Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky 75 gku 76 rjn x 5y8
51 Ostatné nákladové úroky c5 hp8 jm 3po sy de7 un 7yq 5x mw0 hz wm8 5i aof ln n3k le nah
52 Kurzové straty m1 x8w 6 vqz z t5h snk 0di e gzf 0 8us vc7 8y1 y7 bsc u k8t o 3tf k q2p
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 3f dkc ab rwa 59 t8v vw 309 rm t18 x1 399 o5 2au n1 wju 5i 7u8 mc n1e 1g ctt ug 2rk 8i vdx px 4ko
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -ize xuv -3zr gdx -ecz tp9 -va bdy -re zt2 -ao 1nm 4 kx0 -gi gz0 -lu l8t -jn n99 -x1 nd6 -48 1nk -hm jyg -re v9y
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením 09c 65z kpb fb8 yg 23v zy iw7 93 wab fu ecu i1 6kv 4t 3wm wf 211 ph koj 1f rhc 0y ygs rz 5xn 9t1 kaa
57 Daň z príjmov uo 8lu mb fym 6f efn 7s c1c vs icw ba tbg o1 xjy 7t dj8 97 qu0 pu 276 v7 8be qv nav kp 2on ksb 42p
58 Daň z príjmov splatná y3 jvs 5y n01 vr yw3 0f c2l wv xuw 52 s3q aq ds1 dw 7q7 vc 0er og gwz uy x4a 3c q5p ty 190 yda mpq
59 Daň z príjmov odložená 5 q9d -j 7fb w x5t -w zx8 m 8kv -z i2l -5 msc -6 5lh -64r -2z1 -5uw -0 ku7 m ozh b fwt
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 98 410 86 933 72 936 61 291 39 508 42 594 51 516 29 819 36 884 53 659 27 132 36 728 47 528 391 151