TECHOS s.r.o. v likvidácii - Podrobnosti

Vložka číslo
3923/V
Dátum vzniku
15.12.1993
Konanie menom spoločnosti
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
Základné imanie
6 971,00 €
Predmety činnosti
 • zobraziť ukončené
 • informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly (od 9.10.2009 do 9.7.2018)
 • spracovanie dokumentácie stavieb v rozsahu: a) vyhotovovanie projektovej dokumentácie týkajúcej sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, b) spracúvanie príslušnej časti územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, c) vyhotovovanie podkladov na hodnotenie vplyvu stavby na životné prostredie, d) poskytovanie technického a ekonomického poradenstva týkajúceho sa technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, e) vypracúvanie odborných posudkov a odhadov, f) vykonávanie odborného autorského dohľadu nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom konaní alebo stavebnom konaní (od 9.10.2009 do 9.7.2018)
 • energetická certifikácia pre miesto spotreby energie: Elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov (od 15.3.2008 do 9.7.2018)
 • obchodná činnosť elektroinštalačným materiálom, výrobkami a polotovarmi, strojmi, nástrojmi a technickými zariadeniami, elektronikou (od 18.11.2002 do 9.7.2018)
 • reklamné činnosti (od 6.7.1999 do 9.7.2018)
 • nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autorov (od 6.7.1999 do 9.7.2018)
 • rozmnožovanie nahraných nosičov magnetického záznamu pre počítače (od 6.7.1999 do 9.7.2018)
 • poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie údajov (od 6.7.1999 do 9.7.2018)
 • poradenstvo v oblasti služieb (od 6.7.1999 do 9.7.2018)
 • montáž, oprava a údržba elektrických zariadení do 1000 V vrátane elektrických strojov, pístrojov, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, elektrických šijacích strojov, elektrických prístrojov pre domácnosť, meracej a regulačnej techniky (od 15.12.1993 do 9.7.2018)
 • poskytovanie software-predaj hotových programov na základe zmlúv s autorom alebo vyhotovenie programu na zákazku (od 15.12.1993 do 9.7.2018)
 • automatizované spracovanie dát (od 15.12.1993 do 9.7.2018)
 • projektovanie elektrických zariadení (od 15.12.1993 do 9.7.2018)
 • montáž, opavy výrobkov a zariadení, spotrebnej elektroniky (od 15.12.1993 do 9.7.2018)
 • výroba, inštalácie a opravy elektrických strojov a prístrojov a ich predaj (od 15.12.1993 do 9.7.2018)
 • poradenská a školiteľská činnosť (od 15.12.1993 do 9.7.2018)
 • sprostredkovanie obchodu a poradenská činnosť v obchode (od 15.12.1993 do 9.7.2018)
 • obchodná činnosť so stavebným materiálom, drevom, drevenými výrobkami, elektroinštalačným materiálom, výrobkami a polotovarmi, strojmi, nástrojmi a technickými zariadeniami, elektronikou, nealkoholickými nápojmi, ovocím a zeleninou, tabakovými výrobkami, sklom, porcelánom, domácimi potrebami, materiálmi z umelých hmôt, čistiacimi a pracími prostriedkami, kozmetickými výrobkami, papierenskym tovarom, knihami, polygrafickým tovarom, foto-kino materiálom, odevami, textilom, galantériou, nábytkom, chemickými výrobkami, nepoľnohospodárskymi medziproduktami a príbuznými výrobkami, obrábacími strojmi pre spracovanie dreva a kovov, stavebnými strojmi, keramickými výrobkami, keramickými obkladačkami a dlaždicami, tehlami, pálenou krytinou, kameninami pre stavebníctvo, cementom a vápnom, výrobkami z betónu, cementu a sadry, cementovým tovarom a umelým kamenivom, stavebnými prvkami z betónu a sadry, azbestocementovými výrobkami (od 6.7.1999 do 17.11.2002)
 • skladovanie okrem verejného skladu (od 6.7.1999 do 17.11.2002)
 • preklad nákladov (od 6.7.1999 do 17.11.2002)
 • sprostredkovanie dopravy (od 6.7.1999 do 17.11.2002)
 • správa nehnuteľností na základe honoráru alebo kontraktu (od 6.7.1999 do 17.11.2002)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zmena spoločenskej zmluvy a jej úplné znenie zo dňa 6.11.2002.
Uložené listiny
 • ú.z. 2006 - 1x
 • Účtovná závierka 2007
 • ú.z. 2005 - 1x
 • Účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky
 • Účtovná závierka 2012
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 01/2016 - 10/2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 10/2016 - 03/2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 07/2018 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená mimoriadna účtovná závierka za obdobie 03/2017 - 07/2018 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • ŽL-OŽP-C/2008/02025-2
 • Zápisnica z MVZ
 • Účtovná závierka za rok 2004
 • Účtovná závierka 2003
 • Zápis z VZ
 • Úplné znenie SZ
 • Účtovná závierka 2001, 2002
 • Podpisový vzor konateľa: Ing. Vladimír Jančuška - 1x
Dátum aktualizácie
04.04.2020
Domény