Opta Minerals (Kosice) a.s. - Podrobnosti

Vložka číslo
435/V
Dátum vzniku
22.12.1993
Konanie menom spoločnosti
Podpisovanie v mene spoločnosti bude vykonávať predseda predstavenstva s jedným členom predstavenstva spoločne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
Základné imanie
996 000,00 €
Predmety činnosti
 • hutnícke spracovanie surového železa a ocele odsírovaním
 • nákup a predaj surovín a materiálov pre hutnícke spracovanie surového železa a ocele
 • výroba komponentov pre hutnícke spracovanie surového železa a ocele
 • výroba odsírovacích zmesí
 • výroba žiaruvzdorných materiálov
 • výroba produktov aplikovateľných v procese odsírovania
 • výroba zariadenia na vzkorkovanie tekutých kovov /mimo vyhradených technických zariadení/
 • výroba ďalších pomocných materiálov pre oceliarsku a železiarsku výrobu
Akcie
 • Forma: akcie na meno
 • Druh: kmeňové
 • Hodnota: 33,20 €
 • Počet: 30000
 • Podoba: listinné
 • Dátum od: 09.04.2009
Akcionár
Štatutárny orgán
 • predstavenstvo:
 • Paul August Uguccioni
  Miller Road 2521
  Niagara Falls ON L2E 6S6
  Kanada
  Vznik funkcie: 28.02.2017
 • Ing. Karol Kozák
  Beniakovce 154
  4442 Beniakovce
  Slovensko
  Vznik funkcie: 28.02.2017
Dozorná rada
 • Peter Schweizer
  Roemerweg 48
  6370 Kitzbuehel
  Rakúska republika
  Vznik funkcie: 11.11.2016
 • Peter Fryters
  Teal Drive 902
  Burlington
  Kanada
  Vznik funkcie: 23.09.2015
 • John Howard Dietrich
  Lady Fenyrose 106
  Maple
  Kanada
  Vznik funkcie: 23.09.2015
Ďalsie právne skutočnosti
 • Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.5.2003 vo forme notárskej zápisnice N 184/2003, Nz 36760/2003.
 • Zmena stanov a.s. schválených VZ dňa 22.10.1999.
 • Zápisnica z VZ a.s. zo dňa 12.5.2000.
 • Zmena stanov a.s.schválených VZ dňa 22.10.1999.
 • Doplnenie stanov a.s. schválené valným zhromaždením dňa 13.12.1995.
 • Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov podľa ust. § 172 zák.č. 513/91 Zb. vo forme notárskej zápisnice spísanej dňa 9.2.1993 pod č. N 34/93, Nz 29/93 JUDr. Andrejom Kašperom, notárom v Košiciach. Zahraničný kapitála: 65 % - Holandsko
Uložené listiny
 • Účtovný denník a hlavná kniha účtov 1994
 • Audítorská správa 1994
 • výzva 1996
 • Notárska zápisnica N 184/2003, Nz 36760/2003 zo dňa 15.5.2003 - 1x
 • Podpisový vzor člena dozornej rady: Ing. Peter Benedikt - 1x
 • Účtovná závierka 2003
 • Správa o hospodárení spoločnosti 2003
 • Audítorská správa 2003
 • Notárska zápisnica č. N 147/2004, Nz 33986/2004
 • Zápisnica č. 2/04
 • Súhlas s voľbou člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. E. Brucknerová
 • Notárska zápisnica č. N 102/2005, Nz 24612/2005, NCRls 24285/2005
 • Súhlas s voľbou za člena predstavenstva a podpisový vzor - Ing. J. Neufeld, PhD.
 • Potvrdenie o rozsahu splatenia ZI
 • Notárska zápisnica č. N 45/2006, Nz 13878/2006, NCRls 13784/2006
 • Audítorská správa 2005
 • Notárska zápisnica č. N 52/2007, Nz 12802/2007, NCRls 12787/2007
 • Plná moc pre Clare Thomas Toppin
 • Zápisnica z MVZ
 • Správa nezávislého audítora 2007
 • Výročná správa 2008
 • Vyhlásenie členov predstavenstva
 • Plnomocenstvo pre JUDr. R. Kováčika
 • Stanovy
 • Rozhodnutie predstavenstva
 • Podpisový vzor-Ing. Oľga Gajarská
 • Rozhodnutie jediného spoločníka
 • Rozhodnutie jediného akcionára
 • Splnomocnenie pre JUDrd. Róberta Kováčika
 • Výročná správa 2009, vyhlásenie
 • Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti
 • Plnomocenstvo
 • Výročná správa 2010
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2009
 • Výročná správa 2011, vyhlásenie
 • Notárska zápisnica č. N 2056/2013, Nz 18758/2013, NCR1s 19153/2013 - Osvedčenie rozhodnutia jediného akcionára
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Správa audítora 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2013 - Oznámenie o schválení 1.pdf
 • Správa audítora 2012, vyhlásenie
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2014 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2015 - Oznámenie o dátume schválenia 1
 • Podpisovy vzor-Ing. Karol Kozak.zep
 • Rozhodnutie jediného spoločníka .zep
 • Rozhodnutie jediného akcionára.zep
 • Podpisový vzor.zep
 • Podpisový vzor Uguccioni.zep
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
Dátum aktualizácie
20.10.2018