VILLA LABECO s.r.o. - Podrobnosti

Vložka číslo
3996/V
Dátum vzniku
01.01.1994
Konanie menom spoločnosti
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia samostatne.
Základné imanie
6 640,00 €
Predmety činnosti
 • Prenájom hnuteľných vecí (od 22.12.2016)
 • výroba, montáž a servis elektrických a elektronických strojov, prístrojov a zariadení (od 22.12.1993)
 • vývoj, konštrukcia, design a poradenstvo v rozsahu výrobnej a obchodnej činnosti (od 22.12.1993)
 • obchodné zastupovanie, sprostredkovanie a propagácia v rozsahu výrobnej a obchodnej činnosti (od 22.12.1993)
 • organizovanie seminárov a školení (od 22.12.1993)
 • nákup a predaj meracej a regulačnej techniky, prístrojová, zdravotnícka a kancelárska technika, spotrebná elektronika, domáce potreby, elektrospotrebiče, železiarsky tovar, školské a laboratórne potreby a pomôcky, chemikálie, elektro a hutný materiál, zdravotnícky materiál, plastické hmoty a látky, software (od 22.12.1993)
Spoločníci
Výška vkladov
Štatutárny orgán
 • konatelia:
 • Richard Kovaľ
  Astrová 3232/4
  05201 Spišská Nová Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 09.01.2019
 • RNDr. Marian Kovaľ , CSc.
  Astrová 4/3232
  05201 Spišská Nová Ves
  Slovensko
  Vznik funkcie: 29.09.2014
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti:
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
Ďalsie právne skutočnosti
 • Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 27.4.1998 upravený podľa zák. č. 11/98 Z.z.
 • Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.10.1993 v súlade s ust. § 105 a nasl. Obch. zák.
Uložené listiny
 • ú.z. 2005 - 1x
 • Spoločenská zmluva
 • Zápisnica z RVZ č. 1/2007
 • Podpisový vzor – RNDr. J. Stachura
 • ú.z. 2006 - 1x
 • účtovná závierka 2008
 • Účtovná závierka 2009
 • Účtovná závierka 2010
 • Účtovná závierka 2011
 • Spoločenmská zmluva
 • Zápisnica č. 2/2012 z MVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Poznámky.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Výkaz ziskov a strát.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2013 - Súvaha.pdf
 • Zápisnica č. 2/2014 z MVZ
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2014 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 2
 • Schválená účtovná závierka za rok 2015 - Účtovná závierka - časť 1
 • ÚZ Spoločenskej zmluvy.zep
 • Zápisnica z VZ a prezenčná listina.zep
 • Podpisový vzor konateľa.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2016 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení.zep
 • Vyhlásenie konateľa o splatení vkladov.zep
 • Prevzatie záväzku Kovaľ.zep
 • Prevzatie záväzku Stachura.zep
 • Úplné znenie SZ.zep
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 2.pdf
 • Schválená účtovná závierka za rok 2017 - Účtovná závierka - časť 1.pdf
 • Zápisnica z VZ.zep
 • Zmluva o zlúčení.zep
 • Účtovná závierka 2007
 • Účtovná závierka 2003, 2004 - 2x
 • Zápisnica z RVZ č. 1/2005
 • Uznesenie OS v Sp. Novej Vsi č. 5D 161/2004, 1Dnot 234/04
 • Podpisové vzory - JUDr. Ľ. Leskovjanský, Ing. J. Hatala, Ing. D. Demočko
 • Zápisnica č. 3/2004 z RVZ
 • Dodatok č. 2
 • Zápisnica č.1/2002 zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 08/04/2002-1x
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 1
 • Schválená účtovná závierka za rok 2018 - Účtovná závierka - časť 2
Dátum aktualizácie
03.12.2019
Domény