VILLA LABECO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 63 641 87 584 62 244 72 645 69 573 79 564
2 Neobežný majetok 6 du5 x cb5 qq o8q 2b nfx ku xku 1h iyr
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 6 898 1 782 13 986 10 121 23 968 15 644
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí v nld e p5u sn 0vc 1h 6i5 7v vol i0 gyf
33 Obežný majetok gn cji sc b2g ak lwt 8y x8k 61 38w fk irg
34 Zásoby súčet ag ipr af hjz y1 vk5 10 768 dp fvl q1 nct
35 Materiál f d4l
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 7 20i
39 Tovar j y0h
40 Poskytnuté preddavky na zásoby 8z6
41 Dlhodobé pohľadávky súčet b8t
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ve nih 9o 7s3 o7 a91 1w ror dr x0i 50 8li
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet g9 g4b kk d4j zy 4s6 q7 fiw vr qec ar 2j3
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 1l pcc
62 Sociálne poistenie d 0jj c37
63 Daňové pohľadávky a dotácie c o7g xv8
65 Iné pohľadávky j0 q5
71 Finančné účty xt 4lv my oby s ltj m ady ie 2tz av 1ya
72 Peniaze 1st kw 1tn f 7ml u 4ru u1 fm7 ia 5gy
73 Účty v bankách 8f yyn
74 Časové rozlíšenie súčet f4
76 Náklady budúcich období krátkodobé 5z
PASÍVA 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 0f x8h 6a j9t lf 6fk 3u h9j zn wvu 3j 2ek
80 Vlastné imanie z9 4bc r4 d1e xs k2g ct cw8 4s fop c0 3ym
81 Základné imanie súčet v 8r5 6 m7h 1 1jd 4 3ej b qab m t2p
82 Základné imanie k c2r k kgq y 6zu l 347 3 tzi 3 9n1
86 Ostatné kapitálové fondy l6 cw3 xn vs5 xi ke0 dl 8az vo e3t vi h9f
87 Zákonné rezervné fondy 0 hzi 43 wvg t3 dks rb lcd 7q mt3 sc 1ux
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond c 8zx
90 Ostatné fondy zo zisku ns yzl
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -xn qbn -ym 0td -o4 wws -o2 0sd -9n u7b -y4 hfj
98 Nerozdelený zisk minulých rokov ba mwo
99 Neuhradená strata minulých rokov -ag1 1is -17 lor -73 mto -ym 4k0 -xe y64 -wt e0d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -bv3 wx 0px -eu 9yq y jsb 0 anu 2u 3mi
101 Záväzky 2q uzq tr fc0 rb lic je 0ye v5 414 63 a37
102 Dlhodobé záväzky súčet c6l hc7 7 aan l 2oe a mew r2
114 Záväzky zo sociálneho fondu eec
122 Krátkodobé záväzky súčet wc 1y8 dj gpy a7 vn3 yi nzm 81 5iy qn cav
123 Záväzky z obchodného styku súčet z zga n 743 c xtn a bxk 8 6pg 0 z27
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu oz vk7
131 Záväzky voči zamestnancom ze r cq4 q op3 5 1iy i u2l x z3x
132 Záväzky zo sociálneho poistenia s 3fh
133 Daňové záväzky a dotácie n tqh ex n7y 9 jbw c her 6 u1g 5 fes
135 Iné záväzky u hmq 3 mnc n x39 s qu8 i c7d 5 ag0
136 Krátkodobé rezervy 0 emz kuv s trm
138 Ostatné rezervy v 724