VILLA LABECO s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 75 569 63 641 87 584 62 244 72 645 69 573 79 564
2 Neobežný majetok 20 uta 4 j4c c vja ws anu ro y6c sy 7kg l6 xyg
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 12 550 6 898 1 782 13 986 10 121 23 968 15 644
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí ky 56x 1 lqg l lam pz u31 nh tkq 9x 47x ee 7u2
33 Obežný majetok 07 yle rx 7cw ja rpq ss ywk le 03j 2x g4h fv 88w
34 Zásoby súčet fo 2nd ib wbm q9 j1w 4p l2p k0 2bc 4e y19 3o 495
35 Materiál 5e 5rh
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby rk 9hl
39 Tovar 0 y6k
41 Dlhodobé pohľadávky súčet yy0
53 Krátkodobé pohľadávky súčet j cd5 ae kb1 87 fhr am icu tb j8h 5i 039 sy d26
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 7 srv 65 cm7 wl tu8 wi 8s8 ax ml1 lh 576 x9 ksu
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku g lpn
62 Sociálne poistenie f ref 28u
63 Daňové pohľadávky a dotácie m qao 9qd
65 Iné pohľadávky ba zz ka
71 Finančné účty b 7ar 76 zx7 7u bd8 3 n9c y vjx ii ewb ep a0g
72 Peniaze kn 7n iig w6 4y2 9 4av j 1mv c1 w5q ro geo
73 Účty v bankách 6 5ja
74 Časové rozlíšenie súčet 90
76 Náklady budúcich období krátkodobé gf
PASÍVA 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY q4 m25 90 g4b a5 mdw zv bg2 rc 1i1 80 39q te 3i0
80 Vlastné imanie c9 ud5 8q hdg b9 1ar 0t qhx ai 25l gj jhu dk 5lb
81 Základné imanie súčet m 0x8 9 e7c u m5m u irt n yy1 0 gyh 3 w63
82 Základné imanie j fbd o vhn n yzb j 0v4 a ve5 f d04 q 084
86 Ostatné kapitálové fondy w9 y12 sk cg7 hd s4x cu oll ho byb 4w fbe rx ojl
87 Zákonné rezervné fondy 5 dx2 mz hf8 yx i4u e4 qji cm k6a ek mms c3 9ra
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond l sss
90 Ostatné fondy zo zisku oo 35w
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov -nc 31m -4e t9o -ft spo -0j wxj -mf sk6 -j8 g8u -eh 5oe
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 9s 4w7
99 Neuhradená strata minulých rokov -yt1 xyw -b0 3wu -ll 8iu -le 6s2 -h5 liy -4t usn -wj g4e
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -xx jne -1dm br xbq -bb awh n oec m fmn qq tyu
101 Záväzky 7g 74q ll ch5 5g b34 nq 72f 0h 2dj 4a uqh gp aku
102 Dlhodobé záväzky súčet jeu l52 ilz w swl h azj 4 skp uc
114 Záväzky zo sociálneho fondu 5wb
122 Krátkodobé záväzky súčet qf xtz dd z2a wa 8g6 sc x8r rh umr oz 7rn vx i7g
123 Záväzky z obchodného styku súčet 7 zf1 a e93 s czc i 081 j fm6 5 pvg 6 1ep
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu b3 kk9
131 Záväzky voči zamestnancom g6u u qaq 5 6jl 3 0ik v rio 7 2yd 6 xcf
132 Záväzky zo sociálneho poistenia l fgs
133 Daňové záväzky a dotácie v l7r h fyc ed 4lf w bky f uha b tbb i twg
135 Iné záväzky t fgd 0f 7rn f f5p g p77 m 8cm b by0 n p1p
136 Krátkodobé rezervy 5e r lyo wls c 40e
138 Ostatné rezervy gm