VILLA LABECO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet 6iq j0g pqa efk 7c haj n0 3wm 0yo gyn a8t pkf
3 Tržby z predaja tovaru b rwo 6 ga4 s hwb h 50i f 9v8 v q0x
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 78a yy8 4mt 1dq jd p89 i9 sn8 zh 3m0 d11 shr
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob -2d qjb -s0q r flw -u 5da -5 n06 i wgf
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu f wpq eje
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti a 0 e0 1gl a 5ao tkn
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu 3fa ry3 rhe vyf u1 i7w l1 a4c ht 0h6 91d qvd
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 2 184 3 347 2 668 2 814 2 226 1 846
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok e6 678 hu owg ft zv5 01 ni9 8a wgg if aau
14 Služby kq ahx wv ibq 1j vb7 l3 vv1 t5 z3p 1v jtp
15 Osobné náklady ns kcb y2 qx9 d4 oob ja ev8 oq ze8 c9 apt
16 Mzdové náklady b3 pw8
18 Náklady na sociálne poistenie 10 364
19 Sociálne náklady h npb
20 Dane a poplatky zms q4i xez u3x cfq pp7
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku o jhf 8 bfs r djw 4 hi4 n rtk 1 61m
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu 0jb
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť j ags 748 0sc x 22t cyo 5zy
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti m5q nu z1r -za 8yt l5 whi g 6tt 8o dki
28 Pridaná hodnota pi nzd zcj yp0 sf z7p f7 izv 4o 7rp lv vmb
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu d 4 de 3 wvr
39 Výnosové úroky b i 2 l
42 Kurzové zisky 2 q2 eai
45 Náklady na finančnú činnosť spolu 141 m 67z 961 i4l s2b c7t
49 Nákladové úroky r0i 5ks oss hm
52 Kurzové straty gtc f3b ib c gk9 ug7
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť eor xuv 48s slh g7k 26a
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -x5a -y piz -xk1 -4mu b5g -rn9
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -35t 30 aeh -y6 pen p8 8pc o qvz i1 tp7
57 Daň z príjmov n zrd 44l a14 5kv
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -282 33 063 -29 825 9 048 6 761 19 579