VILLA LABECO s.r.o. - Výkaz ziskov a strát

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2 Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet gos 6zm cjq 5tt t9x 13y 17 j60 5z n6f lpi 3vh 5p8 ire
3 Tržby z predaja tovaru r 1bg 0 4ed h kwc v zrm 2 11v b 8c9 p 550
4 Tržby z predaja vlastných výrobkov 8b 9lr to0 26y t20 a1v u0 zim 2x md0 6h ua9 pva lqk
6 Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob c5 f0p -lp 0r6 -ka0 k 56v -w 980 -b r59 9 h4r
8 Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu 8 4iw v 5b1 h1c
9 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti x f 8o l20 x duo 8pd
10 Náklady na hospodársku činnosť spolu aru moy ivj 5wt dpv 79c qd 5j0 1h zg3 g0 x2j tg8 ynf
11 Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru 5 270 2 184 3 347 2 668 2 814 2 226 1 846
12 Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok vz cjj ck 00o z8 cxv xh ahj j6 03z x2 jcr i7 9fv
14 Služby zv gnj 48 zx0 m4 c8k y7 13a cg blq vy zmy vo fcv
15 Osobné náklady bf w9v kg hj1 t1 z5y 44 x0r zo 9mc yh 99u zd tbw
16 Mzdové náklady ci zab
18 Náklady na sociálne poistenie 19 051
19 Sociálne náklady 2 v86
20 Dane a poplatky 85p ejg ouo mfw jhd ec1 znd
21 Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku h otv f xd7 t 9wi e lpj v i0x r axf t ikc
24 Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu fv0
26 Ostatné náklady na hospodársku činnosť sy u 1i2 076 1lq k s9k 2pf 48j
27 Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti -ck v30 5yb gx kyl -uu 47i zx qhr k wpg tc lbi
28 Pridaná hodnota no ioa dh 7m0 q1h 2o2 dh r1s 4g kh7 i5 fhz 3z v6m
29 Výnosy z finančnej činnosti spolu 5f l v 6t 4 08m
39 Výnosové úroky a i t g n
42 Kurzové zisky 3r c 23 78c
45 Náklady na finančnú činnosť spolu c eyy zxy u 0vy gdd hpq r1r xkr
49 Nákladové úroky zim 0f8 6zv z4
52 Kurzové straty mcv 4t1 6m1 0t e n6y ebw
54 Ostatné náklady na finančnú činnosť 8po 162 wak kx4 xn1 zb6 3fr
55 Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti -g cld -uzv -o rmg -tdo -9xl pia -8oc
56 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením -eh 9e5 -vjl lp yzv -nl 92n kc 3ug 3 af5 l2 m5f
57 Daň z príjmov g 6 2w3 spx ldr 2fb
58 Daň z príjmov splatná 7
61 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -48 431 -282 33 063 -29 825 9 048 6 761 19 579