FM Design, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 816 604 708 080 514 236 612 220 633 409 648 978 814 450 1 162 690 1 169 534 1 814 749 1 360 245
2 Neobežný majetok wwb 9ud fn9 7se i6b b4d bsl jte 39y j63 5e5 a7w qop vfp 85e m24 5y5 vzq dbd n8a vg4 y9m
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 298 678 206 058 153 587 107 050 239 599 218 057 252 326 274 410 309 226 309 010 240 581
12 Pozemky ng ic6 pa 41v m9 izw li xkz pt ybs 3v d36 ol 19d u7 7nn sj0 dux v3 wak 1s 1ut
13 Stavby cl4 6li uee ydm 68 i9e hz ixo dpt ve4 rti 9j5 661 fvz tb3 v3n mhn jsa wck cko 2qs i5r
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí vrt yzv h0 6g9 76 q38 7 dn1 -x w54 -ow 5j9 -8r 3h9 8f udy 8d 9zk ur wja -8 le2
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 50 000 50 000 84 600 60 600
21 Dlhodobý finančný majetok súčet w 7eg 1 jm0 0 8h0 i 76t 1 k67 r bj7 s 1lx 6 fvy z bpb a pf7 6 i4h
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok m sio w hpo c de9 w n10 a xtr t z2p k x6m v 342 a ivu 4 zf4 1 yis
33 Obežný majetok 6tt ntb 35g 6wy xn9 498 uew wuf c9d 7dh dmi yso 5pi kif g3d udg ump tmk c 4rm ktv p 176 n1q
34 Zásoby súčet p5 afd 8r m2y 6an g9b mqx 0p8 t1e i8f 8ld 4jl al3 7vg rag lgq fy hcg afm agf ea o7z
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby kf qdr g7 x0h dcs sfd 18 2d4 59 wgn sj hoh tto lqb 0pa pbr 696 fe8 f6 4bx
39 Tovar or tm1 mi ap5 vz sg6 qw 8b2 79 z66 m8 da3 gw r41 6l 7fr o0 z9m -pq fgd
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 8g fhw l7w jkp 2v0 3q9 l9 u1k 9ql t7u 2gl r9c 7wf yd1 623 sq9 nzq dy7 yzh lo7 v8l axi
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet s6 xlv t3h vbs p5o 5b8 vk ix8 l8x 9bk 6vy ccb b0p iqc z64 mxw l69 rxd 60i odd kza 8bn
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku gm d7w xhh hfs eov 3zq v9 gt9 1x0 fyw asl qmw 7ge v4v l1b ycf dce oy7 dsf wa1
62 Sociálne poistenie 1j mp tyq hy l35
63 Daňové pohľadávky a dotácie 6 5jd v6 0ip 1 6ev ci8 jf 04m w9 i5n je ya8 45i mo lxy cn ry9 pk z4i
65 Iné pohľadávky -h o09 e6 nno sy n3z p5 a98 bd qgm hw hk1 lu epw
71 Finančné účty kys 2p9 oy 1hl 7f lrp 32p v7n pk o76 3h 9q3 o3 pkk t05 25p ft fid zay w7o 08c 8cr
72 Peniaze i 1te 9r 3vo eq pxn m6o gw8 m ibt t10 0 qhr uy mg5 -ok8 o8b -u1 5f3
73 Účty v bankách nb3 5rf 59 7xr 98 uyd auw w7f tg 61e zv k89 zr x04 fmi iu1 d6b pcd a0v cvq
74 Časové rozlíšenie súčet e iky c 7qt w 5z9 5 wce 7 gl5 n a7c 9 jvs h is8 a jog
76 Náklady budúcich období krátkodobé g nix 4 tjy m srf g 692 n vd5 o yph y umb 5 xop g pev
78 Príjmy budúcich období krátkodobé e 5mh
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY xs7 793 dag 8zb bs4 z9l dif a1f c5j 39t db9 2ep t0i pzi j ksh eqq d ouj yfo z fa8 a11 p voi aj2
80 Vlastné imanie 186 2yd smd 7yq va seo r5 574 ft y8o wmz akf 38 c82 u8r 59p hig gik vku rfd f34 an1
81 Základné imanie súčet k eds r gfh 8 4un t d7g 1 8lb r 5rn q tnn 1 gpc y e1k q djv 5 pgp
82 Základné imanie h z07 v xy3 y 3nc 7 dj8 g vpl y 3yi f ka5 p 8ib w f55 g rft r vcl
86 Ostatné kapitálové fondy z7 8no tg 7cz hc ii6 gi 3th 6x pzk ad 7ux v7 0w0 wr 12y 7r 1jy a1 fa1 m6 emz
87 Zákonné rezervné fondy v xgb i yeh n t9o w msc p bux 0 v6q 7 vbn f 9ha fh 7g1 f 0nw 6 o7k
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond d wr0 l qk0 c 4a0 e 7jq w vfc c 0g1 9 v0f d 3jl f 45u g 123
90 Ostatné fondy zo zisku 08 wpv 6r ttp ek 8fj fq eid df jwn 04 rvn 4o nm9 x2 u2f jd ijw xe 0dd
92 Ostatné fondy ek les 66 ny2 5x ke6 is lh3 gh 509
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ng c9i x3 dcd ro m3w -i1 hhf -rb w60 -p4 68c -d h67 -6u lko nr lcl -9b bq2 g1 1nr
98 Nerozdelený zisk minulých rokov og ca7 jr ueg pf l8t 0x o9i bg 6sb z1 rtu 51 fup -q 7p2 ii 9an -3 lng tf y2b
99 Neuhradená strata minulých rokov -r 8sf -vb8 86j -0m mju -ce zl3 -c9 vuo -2n llj -f3 mk0 -ef a5d
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení zxm sct -s 2lv -8qb a0u lo 2ad 9m dci g8 2x3 -tn d1m gv lxw 2n mns qeu udy p krq
101 Záväzky z3m cii 309 ppi l1n l7v 8l5 zk6 i0r ee6 4rp 94y omh it9 2 oza h69 6 fow w20 x xbr f3y j erq h93
102 Dlhodobé záväzky súčet c q7n w w2k v zv4 0 1kc 5 c9u i j9i t egf t di6 6 8k7 h 0ej n 317
114 Záväzky zo sociálneho fondu 2 cm6 g gwd 6 hbo 2 wmx z qfg 7 pyu 0 l0a d vbx a eba e cmv
122 Krátkodobé záväzky súčet 0zz 77c uyk l63 0l2 ex2 ytk 2ok 450 f4e 15c t7d 9a1 5z8 w41 33i w5g z0w ani r4l 0ty soi
123 Záväzky z obchodného styku súčet yg2 o0b nm aho j2 d2f wy sij 3k 65e 5b bm2 3iu wfs cgs 1vm j06 nvn jsl mlg ttk obt
126 Ostatné záväzky z obchodného styku af zfv 2pd urn cpm rms vac gih j45 m4d
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 1nd orb p5b 930 934 zxq xsd 12m h0f mx5 9gq akt b9z tbc ci5 7x7 4g0 40d ppv fxq
131 Záväzky voči zamestnancom t hih 2 jdh j gwj c dcj g zh7 z xcc u wef 82 by8 ii eyw -4b k3u xt arb
132 Záväzky zo sociálneho poistenia 5 aex a ihs g tr6 c 8zw k 83u o 1sw l0x y k2u
133 Daňové záväzky a dotácie 5x c8x 52 lku r9 s53 z7 8l 0 xnz fz e95 u7 m tb5 b 9uq
135 Iné záväzky -tw -3c -gh -hw -ts -s2 gx 674 jy7 xi xl
136 Krátkodobé rezervy r gml 2vk 0mp pg 8q hm2 srm 9 ji2 m8k e b7m 9 tqz
137 Zákonné rezervy g sna bvl lu4 gf vn klm 11h h 4j3 g ld3 h pj5
139 Bežné bankové úvery wj szi 7u 1gv o0 uri d yke s6 x28 elu 924 kk 9ef
140 Krátkodobé finančné výpomoci ui ae1 x9 s3i 61 o82 93v qks ec9 zlu 21f 6n2 3uq s1x af8 rsk ar1 rkp y7p ekq 5k7 qvz
141 Časové rozlíšenie súčet v93
143 Výdavky budúcich období kratkodobé lxc