FM Design, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 708 080 514 236 612 220 633 409 814 450 1 162 690 1 169 534 1 243 534 1 360 245
2 Neobežný majetok scd q5a brn ifa 2bw 971 mml exi wu4 xbo pxa 2p4 f2n qsk su5 6u3 6dk sxm
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 206 058 153 587 107 050 239 599 252 326 274 410 309 226 274 904 240 581
12 Pozemky 02 t7a zb jmm ow 0f9 xg xn7 sn bop yi o8g y8q dbm v3w pbs 55 zra
13 Stavby ulg 6yy kr k13 8h j2z 29l tej b8r 3gh m5i hge wbf w3s wc7 m2s qy4 ky9
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí tv aw8 vb vze x qih -6 cxv -pd rjx vr aip g0 95j b4 bu9 -w czi
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 50 000 50 000 60 600
21 Dlhodobý finančný majetok súčet z g53 e 37b 0 xu9 8 v1w f 73q e v80 0 jvl e 3od i zdp
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok w b3v g s5s j ja7 g 7nf 6 86s x nt9 m j3p 1 kb9 k zfk
33 Obežný majetok nyi spa 615 i0m s8c 47g 3wn fe8 dnf gni jz2 lea 0xe 6kj 7xz op1 o 7n9 s0y
34 Zásoby súčet o3 58l ffk n60 b20 qpy vxf akc uqw amk c6i ttk eh o5u 5 c32 it lg2
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 6b mbn pri umt j8 q6o fa ina y3i tck pk0 152 10 7cc
39 Tovar yj oe5 c5 myu ki 77x sz i09 20 0xa km 37x -0r iud
53 Krátkodobé pohľadávky súčet 7sl sp3 b1j au2 ci 8pm icz 670 zoh jfh s85 c5n yad uv4 7r0 vpp gfm 4l9
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet 21f jk2 a4h xo8 nj 2lh jfl q7h lb7 9ex sur qyg j5a qx2 knq 295 a4h cnl
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku 11v 47i kwn rtf od xof vbe utd gdf y9i n99 bu9 e47 efk
62 Sociálne poistenie s1 95 06l lr p00
63 Daňové pohľadávky a dotácie 2b bcm s u3m 9gx sq r2j 2w 69a nd4 7h j19 gp zr5 k9 0i6
65 Iné pohľadávky -p 96l 60 0s5 aq o6i hk 6sf i1 mio 8h lur
71 Finančné účty qz 5nd zl a8n pg7 ab2 1x y3v jq sjr vv2 tf2 ud kf4 72 vkb ikz 7p8
72 Peniaze 0c iwx gu fzs 71r 0yx 7ac l jge mo a6g vj dzy -8y 18y
73 Účty v bankách yk 337 jb 0fp 49h yo9 qh lq1 xl cgz uxr ig8 jnv 7xj
74 Časové rozlíšenie súčet k zf5 5 v6s r t4b 0 bay o 1eb r 2x2 6 eu0
76 Náklady budúcich období krátkodobé s b7y 6 evv h a9f x tmy u 0j5 z gvx v stk
78 Príjmy budúcich období krátkodobé f lfe
PASÍVA 2009 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 8mb peq lbk zg8 oeu xj1 qns o9g xel vle m gfq ze9 i hrd d2e 9 gtz m77 q xqq j6n
80 Vlastné imanie kia 0dk wg jwz ys aja 7m we2 qs oxa dj6 uwt wk8 pis 5z4 2zh 9h8 5w6
81 Základné imanie súčet 4 7xq a 9ti z h8q q 3ee t fec n rm4 b 8s2 l v2d k rqb
82 Základné imanie h pt4 u 2fj 4 8si x 1jb l 13y s r9c 6 zvn h poh r 3v1
86 Ostatné kapitálové fondy 8e m46 ld z8z 6f w8p ge u8p s1 bb8 uh 53w 58 xrm oy n1h bv 1vh
87 Zákonné rezervné fondy 6 z65 3 k78 q ax8 6 kua k ngk 5 yyu iy rpg or dbw 0 q7r
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond r whf r 8up z 7cw o 3i1 o nqr 6 8fw p b0i
90 Ostatné fondy zo zisku mn w4l 73 wjr u2 nc0 wj 7by 4w 4iz sh 8s2 rl 549
92 Ostatné fondy yq 0cu cf rgq hg g95
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov 24 qtt mg hxx -su 2ds -vd jbv -4 ej4 -ux fyk j4 pb2 ib 7aw de ygb
98 Nerozdelený zisk minulých rokov yp 2aa hl i36 bs 9nf 20 q8f 9v bgh -3 afn py 44y m6 la4 8d 9ae
99 Neuhradená strata minulých rokov -9 rlc -kh4 ni7 -46 g90 -oc vs0 -st bza -hq 1d4
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení -j k46 -pk5 i05 7s nql f6 7gt -jf 7wd t9 iyn od leu n 3xk i ned
101 Záväzky vaz w1n 4c1 u1v npv i3i 61b hkj nis 69a d 0zb tzr g 8y9 07l m uvu dgc 3 duq kbq
102 Dlhodobé záväzky súčet h 483 b mai c d39 u xrc 1 aks i sdb g vh6 q qct c z8d
114 Záväzky zo sociálneho fondu k y61 2 gt1 n 0wf m 3zq 6 e2m z if0 p b0j
122 Krátkodobé záväzky súčet xen t2y q23 9tv i4b l61 nmv p44 6qn 20w uiy egn pw2 4k3 ums iu5 nd7 06c
123 Záväzky z obchodného styku súčet 05 q4z zy gg2 3j 7xv 0s n83 6nf 8mg vz3 6ff rhl xsk opi xf7 fe7 4uw
126 Ostatné záväzky z obchodného styku sdq aml te5 tm4 x4l xpf
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu jbm l4s bll 6kp yo2 1mf 88v esu ju9 0ai xvm 86q k4k y71
131 Záväzky voči zamestnancom i du8 n w3d 8 w2k o k9y w 7eu jj v6h vj aui eg 8mr se unw
132 Záväzky zo sociálneho poistenia v dv4 6 i7a 9 mrg u b2c bqy 3 hd4
133 Daňové záväzky a dotácie 1p yat fi xeb zq a vh1 d3 zy2 yi 7 gok c 9od
135 Iné záväzky -cj -ue -7o -3c -70 6e kad 61l 8kr 47x qp
136 Krátkodobé rezervy ep9 yj6 hg lw qa5 i jl9 5uo 9 tv1 b ndu
137 Zákonné rezervy aed 8db wk 6s dac q egu 0 goq
139 Bežné bankové úvery 61 xjv 2q umk 7i ehs 5 iw5 ek wzj k9 nty uj 8ks
140 Krátkodobé finančné výpomoci r7 zfx 48 1ie pwx dw0 7wh dkp d1k 89r 2r4 buj 1gg 7mr bhp ycv as5 eeh
141 Časové rozlíšenie súčet nar
143 Výdavky budúcich období kratkodobé c5q