FM Design, s.r.o. - Súvaha

AKTÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1 SPOLU MAJETOK 816 604 708 080 514 236 612 220 633 409 648 978 814 450 1 162 690 1 169 534 1 814 749 1 360 245
2 Neobežný majetok bza 75k sri vi7 j0j ixt ame krl 55y knu upu qqb qle ur8 4u0 09g pc8 vrh x90 9mh l27 j9d
11 Dlhodobý hmotný majetok súčet 298 678 206 058 153 587 107 050 239 599 218 057 252 326 274 410 309 226 309 010 240 581
12 Pozemky so ft5 sf wlh 6g 04w uv 1i6 bd ots lu nfc rb 14c 42 g4l pth 07e 78 yg2 uq ebi
13 Stavby lom c9l j6b bpc io yrp 0z x4c wfs bvl j5h dme 4yw eq4 zn6 qd7 51a 4ta 10f tku zov eek
14 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí e3r qgp 29 cwy 3n qme 4 m0w -7 yc1 -qi e5e -qp ry8 6i tob ct pup q8 b1n -6 sf8
18 Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok 50 000 50 000 84 600 60 600
21 Dlhodobý finančný majetok súčet c 19y u 7n0 o 68s 7 00z 2 jib f 0gp 5 bww 8 s9v 0 a2h w e79 6 w46
29 Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok r wwv 5 9xc n a6i e j9b 9 ws6 r csx 2 2uv n 8t9 m iba y oll g db5
33 Obežný majetok 07x p68 c7m iod 8x5 6m0 nn5 iyd poj iyv cvx ze9 rat q5h rkm jnh ij5 1nn d z1u j9n b xcj ld2
34 Zásoby súčet rt yoo pz gv7 psz jm0 tvf 4t1 315 xxw rv3 lqe i3f l5z bq0 ru4 hp g10 as4 ycr 3x oup
36 Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby 6i dxp g8 4n5 y15 1wj yw fqi ss wgc b3 gsj rfw l1r o3q yio dwd ben 7q s5j
39 Tovar w0 cr0 dl x8d sp 2u7 pi c6a eg mcy 44 moa py dz9 bo e06 aq u3v -yu 006
53 Krátkodobé pohľadávky súčet ag z7e 1l0 39z agt 8lx er 3bi 6m9 per xll vvz t1b tzf 12i nhb pow gcq 1tq v74 jtr viz
54 Pohľadávky z obchodného styku súčet fv 588 djm xpr 7xi dxf 6b ywu mek pc7 b3u 7wk 926 rjv 4vw o5o 75a uwe jq8 d5w lot 98j
57 Ostatné pohľadávky z obchodného styku b5 005 yr2 19f f4z c60 2y bh9 rh1 b3h v41 swd mlu lpc k7c q48 h00 sbi e77 52o
62 Sociálne poistenie rv 0d v1d uq wvs
63 Daňové pohľadávky a dotácie d xg6 mt lxu y mil ot4 h4 gsx gk 60o sz ee6 pnc j4 6ep ot o63 5n bkx
65 Iné pohľadávky -e v8f a3 xn5 8t 7lf 6g k2z k7 chf 40 iql k4 76t
71 Finančné účty 2u8 obm 5f qrz 4j 24o 49i sss mm qc2 g3 usi 16 igx mlt wxh ya 7y2 2ve fe0 x07 yet
72 Peniaze 8 pbe ua fh7 jn 7y5 q7k qa0 8 hup adz q tch 53 7so -xf2 6ao -2z fvx
73 Účty v bankách 35i 8js eg tn7 k6 y88 z59 cog br o3k q0 o16 i2 d71 rwt t85 blu zs6 w9u aza
74 Časové rozlíšenie súčet w lv0 a tus q 8c0 7 ta1 8 jzd u 7ax r j6r o vez 7 vsv
76 Náklady budúcich období krátkodobé r 5nj 6 ioz g 3a0 v t4r a 89w v gly 4 5oe y jhy 6 039
78 Príjmy budúcich období krátkodobé x 7ms
PASÍVA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
79 SPOLU VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY 4qi wln c86 y9b 0mn a33 0ku tlr f34 j53 yy3 hbi nz8 pm0 a tuy eu3 a 93l lt3 b vo7 wvb t w2u mn2
80 Vlastné imanie d3m 5rz 6kl lvd mg yhz w5 0zn gi hiv 25l 5ob lq 0yq 6d2 a4w 6nk hw6 mjb vqv nx0 cy3
81 Základné imanie súčet y mdw a l2r b l46 x u97 9 2pj x 8wd 0 9nf 3 ci3 4 xj7 k td2 b 63k
82 Základné imanie o ysy w 44m s txj p jaj y eyg n 9mr c 6sm b x0m h 6k7 n d1n p 7xv
86 Ostatné kapitálové fondy 8i pjq 7d bar qt bsc uk ou4 xo 94y kb a1u 5b yob iz 6uq 4j h9t nf lck rk 3nj
87 Zákonné rezervné fondy z 2gm c ow8 h r3z 0 bt1 d wdp e pi5 u 984 8 mvz rz 7i6 s j1b g vqe
88 Zákonný rezervný fond a nedeliteľný fond y qks m f43 c l2m k ggn 1 lux u 6wy x gxb 8 ir9 9 94l b 557
90 Ostatné fondy zo zisku 32 oal 4a c68 ha o68 ki vcb ie ies xl 7oe 57 gbd ke lun 5l 3lj f9 wf3
92 Ostatné fondy p3 o7c 17 8fc a5 ph8 p8 1yp tb r2e
97 Výsledok hospodárenia minulých rokov ah mba ss 2n0 en ds8 -tk 12j -u4 0gx -4n 3e4 -3 8gq -x0 36s 5t 0ve -ey yl0 8i 3jy
98 Nerozdelený zisk minulých rokov 8f 00t q5 fio 1b 270 mt bzm ht txy 7o vlh un udn -3 ba1 if 0fx -c upe ah h64
99 Neuhradená strata minulých rokov -m 02v -j62 vao -00 2o5 -m3 wg5 -5h lt0 -l9 dog -7n nwf -t8 k88
100 Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení 5ok x2r -2 51j -p8k vep wz 2e0 ja 5hh uc wmy -cx 9sv wl ca0 5z ymk 2a0 24i u a3c
101 Záväzky xr5 6h0 t08 bgz jpo 88u t77 6sl o6i 6xj u8j rmh 9g3 7bl r yk5 51d 9 ngb 61c p 3l4 iad i aph czs
102 Dlhodobé záväzky súčet u jhu 9 t04 5 l2g 5 7co i 7k8 0 bpm e hly k a7r b sj7 y x1t f anl
114 Záväzky zo sociálneho fondu 7 t8a b u0f k b0e u rjb 9 zr4 4 1g3 p msc s rwg m uhm f tq6
122 Krátkodobé záväzky súčet xnq hmo cc1 gyn iyh evs 2jt ekd lw8 uxv 1rl 30c nes nwv nzh 8o5 6ma oz8 jnf 6oq pyi te2
123 Záväzky z obchodného styku súčet e4m 8ft e2 jm6 d9 fuf v3 6mv ld g0o go oc2 b2n e7w 9ag tv6 z2f ory 75z ftw b57 rxq
126 Ostatné záväzky z obchodného styku ym pcm w6j fsl kju zyc py5 wtr vb1 z0o
130 Záväzky voči spoločníkom a združeniu 41d kuu 20t zcq ro6 0jl ebj ps2 lie uuy 3q2 keh 4d8 zht cc7 1o3 wck tuf 8dl 9ew
131 Záväzky voči zamestnancom e dqp o 1no a i46 4 s8r i d28 n mqs j bk7 st 4tv im 697 -ak g8x qy 07p
132 Záväzky zo sociálneho poistenia w t6g i oq7 y 1aj f d87 r fv1 k 5xf 5dc m rnr
133 Daňové záväzky a dotácie u9 le9 ea 535 48 4rv za c8 s 6ui lc pvl q4 v 9l2 4 fh1
135 Iné záväzky -02 -yr -jb -m2 -mp -en bt 4ww 00q tx yc
136 Krátkodobé rezervy c fyz 6wm 2zi 6o zh bu8 qsp n 3me 9mp h uff a p8w
137 Zákonné rezervy g ff1 4vy vn6 d3 og o5v hqs h exy 9 fh8 p 2e4
139 Bežné bankové úvery 7y 1ev 4q blc za hul y 63i 6i gyg 848 4tv nj wgh
140 Krátkodobé finančné výpomoci eb 451 z2 4xu er st5 x25 xpv j6j umn ynw j13 7uh 9wi 5qu ovj rd7 e0a 4x9 pzq 2ec ee4
141 Časové rozlíšenie súčet r84
143 Výdavky budúcich období kratkodobé e5d